Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Конкурс за видеоклипове

Конкурс ImagineEU

Представете си промяната, която искате да видите в Европейския съюз!

Как ЕС може да стане още по-добро място за живеене? Европейската гражданска инициатива позволява на гражданите на ЕС да представят конкретни идеи за закони на Съюза. Конкурсът ImagineEU дава възможност на юношите да помислят за идеи, които един ден могат да се превърнат в тема на европейска гражданска инициатива!

Вие сте учител в средно училище?
Teacher and students discussing in a classroom

Научете учениците си как да предизвикват промяна!

Насърчете учениците си (в последните две години от средното образование) да създадат екипи от до седем души и да изготвят кратък видеоклип, представящ тяхната идея за конкретни подобрения в ЕС. Те ще се нуждаят от вас в процеса на кандидатстване и за да ги придружите по време на учебното пътуване до Брюксел, ако спечелят. Конкурсът ImagineEU дава възможност на учениците да работят като екип и да развият полезни умения, за да бъдат активни граждани, като същевременно ги запознава с Европейската гражданска инициатива.

За да помогнете на учениците си да научат повече за демократичното участие в ЕС, можете да използвате образователните материали на тема „Демокрацията в ЕС в действие — изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива“. Материалите също така помагат за развитието на умения за комуникация и убеждаване и предлагат съвети за създаване на ефективен видеоклип. Те са налични на всички официални езици на ЕС.

Вие сте ученик в последните две години на средното образование?
Students in front of a video camera

Заедно със свои съученици създайте екип от до седем души и представете своята идея в кратък видеоклип! Помолете учител да ви помогне, включете се в конкурса и ако спечелите, ще можете да посетите Брюксел и да научите повече за това как се създават законите на ЕС! 

Конкурсът ImagineEU ви дава възможност да привлечете вниманието към нещо, което според вас може да бъде подобрено във вашия регион или страна и което може да се превърне в закон в целия Европейски съюз. В кратък видеоклип обяснете какво трябва да се промени, предложете как може да стане това и убедете другите хора да подкрепят идеята ви.

Какви са изискванията за участие в конкурса?

Този конкурс е предназначен за ученици в последните две години от средното образование от всички държави от ЕС. Под надзора на учител екипи от до седем ученици могат да участват и да изпратят своя видеоклип до 13 декември 2023 г.

До 20 декември 2023 г. видеоклиповете ще бъдат качени на уебстраницата на конкурса и ще започне период на публично гласуване. Вашият екип може да организира кампания за видеоклипа, като покани приятели, роднини и други хора да подкрепят вашата идея и да гласуват за нея. Подкрепата, получена чрез публичното гласуване, ще бъде един от факторите, които жури от експерти по ЕГИ ще вземе предвид.

Този конкурс се основава на концепцията на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) — важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който дава възможност на гражданите да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Конкурсът се организира от отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Генералния секретариат на Европейската комисия.

Награда

Трите екипа победители ще спечелят учебно пътуване до Брюксел, сърцето на Европейския съюз, от 21 до 23 март 2024 г.

По време на пътуването вашият екип ще има възможност да се срещне с представители на европейските институции, за да научи повече за това как се изготвят политиките и законите на ЕС и как гражданите на ЕС могат да участват в този процес чрез Европейската гражданска инициатива. 

Критерии за участие

 • Даден екип трябва да се състои от до седем ученици от едно и също училище, които са в последните две години от средното си образование (от която и да е държава от ЕС).
 • Темата, на която е посветен видеоклипът, трябва да попада в една от областите на компетентност на Европейския съюз — също като при европейските граждански инициативи.
 • Всеки видеоклип трябва да e с продължителност до три минути и да е изготвен и подаден на някой от официалните езици на ЕС, придружен от текстова версия на съдържанието на английски език.
 • Кандидатурата трябва да бъде подадена от наблюдаващ учител, който също така ще придружи учениците до Брюксел, ако те спечелят.
 • Учителят първо трябва да качи видеоклипа във Vimeo или YouTube и след това да посочи връзката към него във формуляра за кандидатстване.
 • Като част от кандидатурата, трябва да бъдат предоставени формуляри за съгласие за всеки ученик, който се появява във видеоклипа.

Критерии за определяне на победителите

Десетте видеоклипа с най-голям брой гласове от публичното гласуване ще бъдат оценени от жури. Журито ще използва следните критерии:

 • уместност по отношение на ЕГИ (0—25 точки): Идеята на видеоклипа уместна ли е като тема за европейска гражданска инициатива?  
 • яснота (0—50 точки): Кратко и ясно ли е посланието? 
 • творчество (0—25 точки): Оригинална ли е идеята? Екипът подхожда ли към идеята по интересен начин?

График

Етапи на конкурса:

 1. Подаване на кандидатури
  16 октомври 2023 г. — 13 декември 2023 г.
 2. Публично гласуване
  20 декември 2023 г. — 28 януари 2024 г.
 3. Обявяване на победителите
  до 20 февруари 2024 г.
 4. Награда (учебно пътуване до Брюксел)
  21—23 март 2024 г.

Формуляр за кандидатстване

Рекламни материали

Готови комуникационни материали за популяризиране на конкурса ImagineEU са налични на 24 официални езика на ЕС.

Координати за връзка

Искате да научите повече и да си сътрудничите?