Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Soutěž o nejlepší video

Soutěž ImagineEU

Představte si, jaké změny byste v Evropské unii chtěli vidět!

Co by šlo udělat, aby byla EU ještě lepším místem k životu? Evropská občanská iniciativa je nástroj, který umožňuje občanům EU předložit konkrétní návrhy právních předpisů EU. Soutěž „ImagineEU“ dává dospívajícím možnost zapřemýšlet o tom, co vše by mohlo být tématem evropské občanské iniciativy.

Jste učitelem na střední škole?
Teacher and students discussing in a classroom

Umožněte svým studentům, aby pomohli prosadit změny

Studentům (z posledních svou ročníků studia) navrhněte, aby vytvořili maximálně sedmičlenný tým a natočili krátké video, ve kterém představí své nápady na konkrétní zlepšení života v EU. Budou pak potřebovat vaši pomoc při podávání přihlášky a pokud vyhrají, budete je doprovázet na studijním výletu do Bruselu. Soutěž „ImagineEU“ dává studentům příležitost pracovat jako tým a rozvíjet užitečné dovednosti v kontextu aktivního občanství a evropských občanských iniciativ.

Chcete-li studenům přiblížit, jak vypadá demokratická účast občanů na dění v EU, můžete využít soubor vzdělávacích materiálů na téma „Demokracie EU v akci – Podělte se o svůj názor s evropskou občanskou iniciativou“. Soubor obsahují také materiály zaměřené na komunikační a přesvědčovací dovednosti a tipy, jak vyrobit video, které zaujme. Je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Jste studentem v některém z posledních dvou ročníků středoškolského vzdělání?
Students in front of a video camera

Sestavte dohromady tým z max. 7 studentů a prezentujte vaše nápady v krátkém videu! Zapojte své učitele a přihlaste se do soutěže. Pokud vyhrajete, uvidíme se v Bruselu, kde se dozvíte více o tom, jak vznikají právní předpisy EU. 

Soutěž ImagineEU vám dává příležitost upozornit na něco, co by podle vás stálo za to ve vaší komunitě nebo zemi zlepšit a co by bylo vhodné řešit právní předpisem v celé Evropské unii. Vytvořte krátké video, v němž vysvětlíte, co je třeba změnit, navrhněte, jak toho dosáhnout, a poté přesvědčte další, aby váš nápad podpořili.

Jaké jsou požadavky na účast v soutěži?

Tato soutěž je určena studentům posledních dvou ročníků středoškolského vzdělávání ze všech zemí EU. Pod dohledem učitele se mohou do 13. prosince 2023 přihlásit a zúčastnit a zaslat své video týmy až sedmi studentů.

Videozáznamy splňující kritéria budou nahrány na internetové stránky soutěže a do 20. prosince 2023 proběhne veřejné hlasování. Každý tým může na podporu vlastního videa vést kampaň – zapojit přátele, rodinu a další, aby pro nápad hlasovali. Veřejné hlasování bude jedním z faktorů, které rozhodnou. Videa bude posuzovat porota odborníků na evropskou občanskou iniciativu.

Tato soutěž vychází z koncepce evropské občanské iniciativy, která je v EU důležitým nástrojem participativní demokracie a umožňuje občanům aktivně se podílet na tvorbě politik EU. Soutěž pořádá generální sekretariát Evropské komise SG.A.1 – Oddělení pro politické priority a pracovní program.

 

PŘIHLÁŠKA ZDE (do 13. prosince 2023)

Cena

Tři vítězné týmy vyhrají studijní cestu do Bruselu, která se uskuteční ve dnech 21. až 23. března 2024.

Během této cesty bude mít váš tým příležitost setkat se zástupci evropských institucí a dozvědět se více o tom, jak vznikají politiky a právní předpisy EU a jak se občané EU mohou zapojit formou evropské občanské iniciativy. 

Kritéria způsobilosti

 • Tým může tvořit až sedm studentů z posledních dvou ročníků stejné střední školy (z kterékoli země EU).
 • Video se musí zabývat tématem spadajícím alespoň do jedné z oblastí působnosti Evropské komise, jako je tomu v případě skutečných evropských občanských iniciativ.
 • Video by nemělo trvat více než tři minuty. Video můžete vyhotovit a odesílat v kterémkoli z úředních jazyků EU. Musí k němu být přiložen přepis přeložený angličtiny.
 • Přihlášku ať podá dohlížející učitel, který bude rovněž studenty doprovázet do Bruselu, pokud vyhranou.
 • Učitel by měl nejprve nahrát video na Vimeo nebo na YouTube a poté v přihlášce uvést odkaz.
 • V rámci přihlášky je třeba připojit řádně vyplněné a podepsané formuláře udělení souhlasu od každého studenta, který se ve videu objeví.

Kritéria pro udělení cen

Porota dále vyhodnotí deset videí, která dostanou nejvyšší počet hlasů veřejnosti. Porota zváží tato kritéria:

 • Relevance z pohledu evropských občanských iniciativ (0–25 bodů): Mohl by být nápad ve videu tématem evropské občanské iniciativy?  
 • Jasnost formulací (0–50 bodů): Jsou hlavní sdělení jasná a stručná? 
 • Tvořivost (0–25 bodů): Je nápad původní? Přistupuje tým k myšlence zajímavým tvořivým způsobem?

Časový rozvrh

Soutěž má tyto fáze:

 1. Podávání žádostí
  16. října 2023 až 13. prosince 2023
 2. Veřejné hlasování
  20. prosince 2023 až 28. ledna 2024
 3. Vyhlášení vítězů
  do 20. února 2024
 4. Udělení ceny (studijní výlet do Bruselu)
  21. až 23. března 2024

Formulář přihlášky

Propagační materiál

Komunikační materiály k propagaci soutěže ImagineEU jsou k dispozici ve 24 úředních jazycích EU.

Hledáte poradenství a kontakty?