Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Soutěž o nejlepší video

Soutěž ImagineEU

Představte si, jaké změny byste v Evropské unii chtěli vidět! 

Díky účasti v soutěži ImagineEU se mohli mladí Evropané navštěvující poslední dva ročníky střední školy dozvědět více o tom, jak být aktivními občany v EU. Jejich úkolem bylo vymyslet konkrétní návrh, který by učinil z EU ještě lepší místo pro život a který by byl přínosem pro občany v celé Evropské unii – podobně jako to dělají organizátoři evropských občanských iniciativ.  

Ve skupině maximálně 7 spolužáků měli své tvůrčí nápady představit v krátkém videu. Komisi bylo zasláno více než 400 videí. V souladu s pravidly bylo 388 videí, která byla zveřejněna, aby mohla hlasovat veřejnost. 

V závěrečné fázi posoudila porota 50 videí, která od veřejnosti získala nejvíce hlasů, a určila tři vítězné týmy. 

PODÍVEJTE SE NA VÍTĚZNÁ VIDEA 

Soutěž vychází z koncepce evropské občanské iniciativy, která je v EU důležitým nástrojem participativní demokracie a umožňuje občanům aktivně se podílet na tvorbě politik EU.  

K přípravě na soutěž mohly školy využít vzdělávací materiály Demokracie EU v akci – Vyjádřete svůj názor za pomoci evropské občanské iniciativy. Materiály jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU a zahrnují 4 tematické celky obsahující vzdělávací videa a interaktivní úkoly. Pokrývá témata od demokratické účasti až po samotný nástroj evropské občanské iniciativy.  

Soutěž pořádá generální sekretariát Evropské komise SG.A.1 – Oddělení pro politické priority a pracovní program. 

Cena

Tři vítězné týmy vyhrají studijní cestu do Bruselu, která se uskuteční ve dnech 21.–23. března 2024. 

Během této cesty budou mít studenti příležitost setkat se zástupci evropských institucí a dozvědět se více o tom, jak vznikají politiky a právní předpisy EU a jak se občané EU mohou do tvorby politik zapojit formou evropské občanské iniciativy.  

Porota

Porota složená ze zástupců komunity evropské občanské iniciativy posoudila 50 videí, která obdržela nejvíce hlasů, a pomohla vybrat vítěze

Kritéria pro udělení cen

50 videí, která ve veřejném hlasování získala nejvyšší počet hlasů, posoudila porota složená z 15 zástupců komunity evropské občanské iniciativy (tj. orgánů EU, vnitrostátních orgánů a organizací občanské společnosti) a z mladých stážistů působících v současné době v Evropské komisi. Porota zvážila tato kritéria: 

 • Relevance z pohledu evropských občanských iniciativ (0–25 bodů): Mohl by být nápad ve videu tématem evropské občanské iniciativy?   
 • Jasnost formulací (0–50 bodů): Jsou hlavní sdělení jasná a stručná?  
 • Tvořivost (0–25 bodů): Je nápad původní? Přistupuje tým k myšlence zajímavým tvořivým způsobem? 

Pravidla a dokumenty

Veškerá pravidla a dokumenty najdete na této stránce

Časový rozvrh

Fáze soutěže:

 1. Podávání přihlášek
  16. října 2023 – 13. prosince 2023
 2. Veřejné hlasování
  20. prosince 2023 – 28. ledna 2024
 3. Vyhlášení vítězů
  do 20. února 2024
 4. Udělení ceny (studijní výlet do Bruselu)
  21–23. března 2024
Hledáte poradenství a kontakty?