Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Videokonkurrence

ImagineEU-konkurrencen

Forestil jer de forandringer, I gerne vil se i EU!

Hvordan kunne EU blive et endnu bedre sted at bo? Det europæiske borgerinitiativ giver EU-borgerne mulighed for at komme på konkrete idéer til EU-lovgivning. ImagineEU-konkurrencen giver teenagere mulighed for at komme med idéer, der en dag kunne blive emnet for et europæisk borgerinitiativ.

Er du lærer på sekundærtrinnet?
Teacher and students discussing in a classroom

Giv dine elever mulighed for at skabe forandring

Få dine elever (på andet eller tredje år) til at oprette et hold på op til syv personer. De skal lave en kort video om deres idé til konkrete forbedringer i EU. De vil få brug for dig i ansøgningsprocessen og til at ledsage dem under studieturen til Bruxelles, hvis de vinder. ImagineEU-konkurrencen giver eleverne mulighed for at arbejde som et team og udvikle færdigheder, som de kan bruge til at blive aktive borgere, samtidig med at den introducerer dem for det europæiske borgerinitiativ.

For at hjælpe dine elever med at lære mere om at deltage i demokratiet i EU kan du bruge den pædagogiske værktøjskasse "EU-demokrati i aktion – Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ". Værktøjskassen omfatter også kommunikations- og overtalelsesfærdigheder og giver tips til, hvordan man kan lave en effektiv video. Den er tilgængelig på alle officielle EU-sprog.

Er du elev i de sidste to år på sekundærtrinnet?
Students in front of a video camera

Så kan du samle et hold på op til syv elever og præsentere jeres idé i en kort video! Få din lærer med på idéen, og deltag i konkurrencen. Hvis I vinder, får I muligheden for at besøge Bruxelles og lære mere om, hvordan EU-lovgivning bliver lavet. 

ImagineEU-konkurrencen giver dig mulighed for at sætte fokus på noget, som du synes trænger til forbedring i dit lokalsamfund eller land, og som kan blive til lovgivning i hele EU. Lav en kort video med en beskrivelse af det, der skal ændres, og foreslå, hvordan dette kan gøres. Få så andre til at støtte idéen.

Hvad er kravene for at kunne deltage i konkurrencen?

Konkurrence henvender sig til elever i de sidste to år af en gymnasial uddannelse i alle EU-lande. Hold på op til syv elever kan under supervision af en lærer deltage og indsende deres video senest den 13. december 2023.

De videoer, der opfylder kriterierne, vil blive uploadet på konkurrencesiden, og så vil der blive åbnet for offentlig afstemning senest den 20. december 2023. Dit hold kan lave en kampagne for videoen og få venner, familie og netværk til at støtte idéen og stemme på den. Antallet af stemmer vil være en af de faktorer, som en jury af eksperter i det europæiske borgerinitiativ tager i betragtning.

Konkurrencen bygger på konceptet med det europæiske borgerinitiativ, som er et vigtigt redskab til deltagelsesdemokratiet i EU, som gør det muligt for borgerne at spille en aktiv rolle i EU's politiske beslutningsproces. Konkurrencen arrangeres af Europa-Kommissionens generalsekretariat, SG.A.1 – kontoret for politiske prioriteter og arbejdsprogram.

Præmie

De tre vinderhold vinder en studietur til Bruxelles, hjertet i Den Europæiske Union, fra den 21. til den 23. marts 2024.

På turen vil dit hold få mulighed for at møde repræsentanter for EU-institutionerne for at lære mere om, hvordan EU's politikker og lovgivning udformes, og hvordan borgere i EU kan engagere sig i det europæiske borgerinitiativ. 

Kriterier for deltagelse

 • Et hold skal bestå af op til syv elever fra samme skole, som går på et af de sidste to år (fra et hvilket som helst EU-land).
 • Videoen skal omhandle et emne, som ligger inden for et af Europa-Kommissionens kompetenceområder – ligesom det er tilfældet med de europæiske borgerinitiativer.
 • Videoen må være op til tre minutter lang og kan produceres og indsendes på et hvilket som helst officielt EU-sprog, ledsaget af en udskrift på engelsk.
 • Ansøgningen skal indsendes af den superviserende lærer, som også ledsager eleverne til Bruxelles, hvis de vinder.
 • Læreren skal først uploade videoen til Vimeo eller YouTube og derefter indsætte linket i ansøgningsskemaet.
 • En korrekt udfyldt og underskrevet samtykkeformular for hver elev, der deltager i videoen skal vedhæftes som en del af ansøgningen.

Vinderkriterier

De 10 videoer med det højeste antal stemmer fra den offentlige afstemning vil blive evalueret af en jury. Juryen tager følgende kriterier i betragtning:

 • Relevans for det europæiske borgerinitiativ (0-25 point): Er idéen i videoen relevant som emne for et europæisk borgerinitiativ?  
 • Tydelighed (0-50 point): Er budskabet klart og præcist? 
 • Kreativitet (0-25 point): Er idéen original? Har holdet en interessant tilgang til idéen?

Tidslinje

Konkurrencen indeholder følgende faser:

 1. Indsendelse af ansøgninger
  16. oktober 2023 – 13. december 2023
 2. Offentlig afstemningsperiode
  20. december 2023 – 28. januar 2024
 3. Offentliggørelse af vinderne
  senest den 20. februar 2024
 4. Præmie (studietur til Bruxelles)
  21.-23. marts 2024

Ansøgningsformular

Reklamemateriale

Det færdige reklamemateriale er tilgængeligt på de 24 officielle EU-sprog og kan benyttes til at promovere ImagineEU-konkurrencen.

Kontaktoplysninger

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?