Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Videokonkurss

ImagineEU konkurss

Lase oma fantaasial lennata – kuidas peaks Euroopa Liit muutuma?

Kuidas saaks EList teha veelgi parema koha, kus elada? Euroopa kodanikualgatus on ELi kodanike võimalus esitada konkreetseid ELi õigusaktide ideid. ImagineEU konkurss innustab teismelisi pakkuma ideid, millest võiks ühel päeval saada Euroopa kodanikualgatuse teema!

Olete gümnaasiumiõpetaja?
Teacher and students discussing in a classroom

Andke oma õpilastele võimalus muutusi ellu viia!

Innustage oma (kahe viimase õppeaasta) õpilasi looma kuni seitsmeliikmelist tiimi, kes filmib lühivideo sellest, mida nad sooviksid ELis paremaks muuta. Aidake neil konkursile registreeruda ja võidu korral peaksite nendega õppereisile Brüsselisse kaasa minema. ImagineEU konkursil saavad õpilased tiimitöökogemuse ja arendavad aktiivsele kodanikule vajalikke oskusi. Ühtlasi õpivad nad tundma Euroopa kodanikualgatust.

Et aidata õpilastel õppida demokraatlikku osalemist ELis, on teie käsutuses õppevahend „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu“. Vahendi abil saab arendada muu hulgas nende suhtlus- ja veenmisoskust ning see sisaldab mõjusa video tegemise näpunäiteid. See on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes.

Kas oled keskharidust omandav kahe viimase õppeaasta õpilane?
Students in front of a video camera

Loo kuni seitsmest kaasõpilasest koosnev tiim ning tee oma ideest lihtne ja haarav videokokkuvõte! Veena ka oma õpetajat, osale konkursil ning kui võidad, saad külastada Brüsselit ning tutvuda ELi õigusaktide loomisega! 

ImagineEU konkurss on sinu võimalus juhtida tähelepanu sellele, mida sinu arvates peaks sinu kogukonnas või riigis parandama. Sinu ideest võib koguni saada kogu Euroopa Liidus kehtiv õigusakt. Tee lühivideo, milles selgitad, mida on vaja muuta ning kuidas seda teha. Seejärel hakka oma ideele toetajaid otsima.

Konkursil osalemise tingimused

Konkursil saavad osaleda kõigi ELi riikide keskharidust omandavad kahe viimase õppeaasta õpilased. Osaleda võivad kuni seitsmest õpilasest koosnevad tiimid, kes peavad oma video esitama 13. detsembriks 2023. Neid peab juhendama mõni õpetaja.

Tingimustele vastavad videod laaditakse konkursi veebilehele ja avalik hääletusperiood algab 20. detsembril 2023. Tiim võib korraldada video toetamiseks kampaania, millega kutsutakse sõpru, perekonda ja tutvusringkonda ideed toetama ja selle poolt hääletama. Avalike häälte arv on üks kriteeriumidest, mida Euroopa kodanikualgatuse ekspertide žürii arvesse võtab.

Konkurss tugineb Euroopa kodanikualgatuse kontseptsioonile, mis on oluline osalusdemokraatia vahend ELis ning mis võimaldab kodanikel aktiivselt ELi poliitika kujundamises osaleda. Konkursi korraldaja on Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksus A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“.

Auhind

Kolm võidutiimi võidavad 21.–23. märtsini 2024 toimuva reisi Euroopa Liidu südamesse – Brüsselisse.

Reisi ajal kohtub tiim Euroopa institutsioonide esindajatega, kes jagavad teavet selle kohta, kuidas kujundatakse ELi poliitikat ja õigusakte ning kuidas ELi kodanikud saavad osaleda Euroopa kodanikualgatuses. 

Osalemistingimused

 • Tiim peab koosnema sama gümnaasiumi kuni seitsmest kahe viimase õppeaasta õpilasest (kes võivad olla pärit ükskõik millisest ELi riigist).
 • Video teema peab kuuluma ühte Euroopa Liidu pädevusvaldkondadest (sama tingimus kehtib ka Euroopa kodanikualgatuste suhtes).
 • Video võib olla kuni kolm minutit pikk. Selle võib filmida ja esitada mis tahes ELi ametlikus keeles ning sellega peab kaasas olema ingliskeelne transkriptsioon.
 • Registreerimistaotluse peab esitama juhendav õpetaja, kes läheb õpilastega võidu korral Brüsselisse.
 • Õpetaja peab kõigepealt video üles laadima Vimeosse või YouTube’i ning lisama seejärel lingi registreerimistaotluse vormile.
 • Registreerimistaotlusega koos tuleb esitada iga videos osaleva õpilase nõusolekuvorm, mis on nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

Auhinna saamise kriteeriumid

Žürii hindab 10 videot, mis said avalikul hääletusel kõige rohkem hääli. Žürii võtab arvesse järgmisi kriteeriume.

 • Sobivus Euroopa kodanikualgatusega (0–25 punkti) – Kas videos esitatud idee on Euroopa kodanikualgatuse teemana sobiv?  
 • Selgus (0–50 punkti) – Kas sõnum on selge ja täpne? 
 • Loovus (0–25 punkti) – Kas idee on originaalne? Kas tiim tutvustab ideed huvitavalt?

Reeglid ja dokumendid

Ajajoon

Konkurss koosneb järgmistest etappidest:

 1. Registreerimistaotluste esitamine
  16. oktoober 2023 – 13. detsember 2023
 2. Avalik hääletusperiood
  20. detsember 2023 – 28. jaanuar 2024
 3. Võitjate väljakuulutamine
  20. veebruariks 2024
 4. Auhind (õppereis Brüsselisse)
  21.– 23. märts 2024

Registreerimistaotluse vorm

Reklaammaterjalid

ImagineEU konkursi reklaamimiseks on 24s ELi ametlikus keeles ette valmistatud teabematerjalid.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?