Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Vaizdo įrašų konkursas

Konkursas „ImagineEU“

Įsivaizduokite pokyčius, kuriuos norėtumėte matyti Europos Sąjungoje!

Kaip ES būtų galima gyventi dar geriau? Europos piliečių iniciatyva sudaro sąlygas ES piliečiams pateikti konkrečių idėjų, galinčių tapti ES teisės aktais. Konkursas „ImagineEU“ suteikia galimybę paaugliams pasiūlyti idėjų, kurios vieną dieną galėtų tapti Europos piliečių iniciatyvos tema!

Esate vidurinės mokyklos mokytojas (-a)?
Teacher and students discussing in a classroom

Suteikite galimybę savo moksleiviams tapti pokyčių iniciatoriais!

Paraginkite savo (paskutinių dvejų metų) moksleivius susiburti į ne didesnę nei septynių asmenų komandą ir parengti trumpą vaizdo įrašą, kuriame būtų pristatyta jų idėja, kaip konkrečiai pagerinti gyvenimą ES. Reikės, kad padėtumėte moksleiviams paraiškų teikimo procese ir, jei jie laimės, lydėtumėte juos pažintinės kelionės į Briuselį metu. Konkursas „ImagineEU“ suteikia moksleiviams galimybę dirbti komandoje, ugdyti naudingus įgūdžius, padedančius būti aktyviais piliečiais, ir kartu sužinoti apie Europos piliečių iniciatyvą.

Norėdamas (-a) padėti moksleiviams sužinoti apie dalyvavimą ES demokratijoje, galite naudoti mokomųjų priemonių rinkinį „Veikianti ES demokratija. Išsakykite savo nuomonę – dalyvaukite Europos piliečių iniciatyvoje“. Be to, šis priemonių rinkinys naudingas ugdant bendravimo ir įtikinimo įgūdžius ir jame pateikiama patarimų, kaip sukurti veiksmingą vaizdo įrašą. Jis parengtas visomis ES oficialiosiomis kalbomis.

Esate paskutinių dvejų vidurinio ugdymo metų moksleivis (-ė)?
Students in front of a video camera

Suburkite ne didesnę nei septyniųbendramokslių komandą ir atskleiskite savo idėjątrumpame vaizdo įraše! Pasikvieskite mokytoją į pagalbą ir pateikite paraišką dalyvauti konkurse. Nugalėtojai turės galimybę apsilankyti Briuselyje ir daugiau sužinoti apie tai, kaip rengiami ES teisės aktai! 

Konkursas „ImagineEU“ suteikia galimybę atkreipti dėmesį į tai, ką, jūsų nuomone, būtų galima tobulinti jūsų bendruomenėje ar šalyje ir kas galėtų būti reguliuojama teisės aktais visoje Europos Sąjungoje. Sukurkite trumpą vaizdo įrašą, kuriame paaiškintumėte, ką reikia keisti, pasiūlykite, kaip tai būtų galima padaryti, ir tuomet paskatinkite kitus remti jūsų idėją.

Kokie yra dalyvavimo konkurse reikalavimai?

Šis konkursas skirtas visų ES šalių paskutinių dvejų vidurinio ugdymo (vidurinės mokyklos) metų moksleiviams. Jame, prižiūrint mokytojui (-ai), gali dalyvauti ir savo vaizdo įrašą iki 2023 m. gruodžio 13 d. pateikti ne didesnės nei septynių moksleivių grupės.

Kriterijus atitinkantys vaizdo įrašai bus įkelti į konkurso tinklalapį, kad už juos iki 2023 m. gruodžio 20 d. galėtų balsuoti visuomenė. Jūsų komanda gali vykdyti savo vaizdo įrašo reklamos kampaniją, kviesdama draugus, šeimos narius ir pažįstamus remti jūsų idėją ir už ją balsuoti. Visuomenės balsai bus vienas iš veiksnių, į kuriuos atsižvelgs Europos piliečių iniciatyvos ekspertų komisija.

Šis konkursas grindžiamas Europos piliečių iniciatyvos (EPI) koncepcija – svarbia dalyvaujamosios demokratijos ES priemone, suteikiančia piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką. Konkursą rengia Europos Komisijos generalinio sekretoriato SG.A.1 skyrius „Politikos prioritetai ir darbo programa“.

Apdovanojimas

2024 m. kovo 21–23 d. trys nugalėtojų komandos dalyvaus pažintinėje kelionėje į Europos Sąjungos širdį – Briuselį.

Kelionės metu jūsų komanda turės galimybę susitikti su Europos institucijų atstovais ir daugiau sužinoti apie tai, kaip formuojama ES politika bei rengiami teisės aktai ir kaip ES piliečiai gali dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje. 

Tinkamumo kriterijai

 • Komandą turėtų sudaryti ne daugiau nei septyni bet kurios ES šalies tos pačios vidurinės mokyklos paskutinių dvejų metų moksleiviai.
 • Vaizdo įrašo tema turėtų būti susijusi su viena iš Europos Sąjungos kompetencijos sričių – toks reikalavimas keliamas ir Europos piliečių iniciatyvoms.
 • Kiekvienas vaizdo įrašas turėtų trukti ne ilgiau kaip tris minutes, turėtų būti parengtas ir pateiktas bet kuria ES oficialiąja kalba ir prie jo turėtų būti pridėta stenograma anglų kalba.
 • Paraišką turėtų pateikti prižiūrintis mokytojas. Tas pats mokytojas turės moksleivius, jei jie laimės, lydėti į Briuselį.
 • Mokytojas vaizdo įrašą turėtų pirmiausia įkelti į „Vimeo“ arba „YouTube“, o tada nuorodą į jį pateikti paraiškos formoje.
 • Kartu su paraiška turi būti pateiktos tinkamai užpildytos ir pasirašytos kiekvieno vaizdo įraše matomo moksleivio sutikimo formos.

Apdovanojimo skyrimo kriterijai

Vėliau vertinimo komisija įvertins 10 vaizdo įrašų, kurie per viešą balsavimą bus surinkę daugiausia balsų. Vertinimo komisija remsis toliau nurodytais kriterijais.

 • Aktualumas Europos piliečių iniciatyvos atžvilgiu (0–25 balai). Ar vaizdo įraše pateikiama idėja yra aktuali kaip Europos piliečių iniciatyvos tema?  
 • Aiškumas (0–50 balai). Ar jame mintis perteikiama aiškiai ir glaustai? 
 • Kūrybiškumas (0–25 balai). Ar idėja yra originali? Ar komanda šią idėją pateikia įdomiai?

Tvarkaraštis

Konkursą sudaro toliau nurodyti etapai.

 1. Paraiškų teikimas
  2023 m. spalio 16 d. – 2023 m. gruodžio 13 d.
 2. Viešo balsavimo laikotarpis
  2023 m. gruodžio 20 d. – 2024 m. sausio 28 d.
 3. Nugalėtojų paskelbimas
  Iki 2024 m. vasario 20 d.
 4. Apdovanojimas (pažintinė kelionė į Briuselį)
  2024 m. kovo 21–23 d.

Paraiškos forma

Reklaminė medžiaga

„ImagineEU“ konkursui populiarinti skirta komunikacijos medžiaga pateikiama 24 ES oficialiosiomis kalbomis.

Kontaktinė informacija

Norite mokytis ir bendradarbiauti?