Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Video konkurss

Konkurss “ImagineEU”

Iztēlojieties, kādas pārmaiņas vēlaties redzēt Eiropas Savienībā!

Kā ES varētu kļūt par vēl labāku vietu, kur dzīvot? Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj ES pilsoņiem nākt klajā ar konkrētiem ierosinājumiem par ES tiesību aktiem. Konkurss “ImagineEU” sniedz pusaudžiem iespēju padomāt par idejām, kuras kādu dienu varētu kļūt par ierosmi īstai Eiropas pilsoņu iniciatīvai!

Esat vidusskolas skolotājs?
Teacher and students discussing in a classroom

Iemāciet skolēniem, kā radīt pārmaiņas!

Aiciniet (pēdējo divu vidējās izglītības gadu) skolēnus izveidot komandu, kurā ir ne vairāk kā septiņi skolēni, un sagatavot īsu videoklipu, kas attēlo viņu ideju par konkrētiem uzlabojumiem ES. Viņiem būs vajadzīga jūsu palīdzība pieteikšanās procesā un tad, ja viņi uzvarēs, jums vajadzēs pavadīt viņus mācību braucienā uz Briseli. Konkurss “ImagineEU” dod skolēniem iespēju strādāt komandā un attīstīt noderīgas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par aktīviem pilsoņiem, vienlaikus iepazīstinot viņus ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Lai palīdzētu skolēniem noskaidrot, kas ir demokrātiska līdzdalība Eiropas Savienībā, varat izmantot pedagoģisko rīkkopu “ES demokrātija darbībā – paudiet savu viedokli ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Šī rīkkopa aptver arī prasmes komunikācijas un pārliecināšanas jomā un sniedz padomus par to, kā izveidot efektīvu video. Tā ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Esat pēdējo divu vidējās izglītības gadu skolēni?
Students in front of a video camera

Kopā ar skolas biedriem izveidojiet septiņu skolēnu komandu un iepazīstiniet ar savu ideju īsā videoklipā! Pārlieciniet skolotāju un piesakieties konkursā, un, ja uzvarēsiet, varēsiet doties uz Briseli un uzzināt vairāk par to, kā tiek sagatavoti ES tiesību akti. 

Konkurss “ImagineEU” jums dod iespēju vērst uzmanību uz ko tādu, ko, jūsuprāt, varētu uzlabot jūsu kopienā vai valstī un kas varētu kļūt par likumu visā Eiropas Savienībā. Īsā videoklipā izskaidrojiet, kas ir jāmaina, ierosiniet, kā to varētu izdarīt, un pēc tam pārlieciniet citus cilvēkus, lai viņi atbalsta jūsu ideju.

Kādas prasības ir izvirzītas dalībai konkursā?

Šis konkurss ir paredzēts pēdējo divu vidējās izglītības gadu skolēniem no visām ES valstīm. Komandas, kuru sastāvā ir ne vairāk kā septiņi skolēni, var tajā piedalīties skolotāja uzraudzībā. Tām jānosūta savs videoklips līdz 2023. gada 13. decembrim.

Līdz 2023. gada 20. decembrim kritērijiem atbilstošie videoklipi tiks augšupielādēti konkursa tīmekļvietnē, un tiks rīkota publiska balsošana. Jūsu komanda var popularizēt savu videoklipu, aicinot draugus, ģimeni un paziņas atbalstīt jūsu ideju un balsot par to. Publiskajā balsošanā saņemtais atbalsts būs viens no faktoriem, kuru ņems vērā EPI ekspertu žūrija.

Šis konkurss iedvesmojas no Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI), svarīga līdzdalības demokrātijas instrumenta ES, kas ļauj pilsoņiem aktīvi piedalīties ES politikas veidošanā. Konkursu organizē Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļa SG.A.1 – Politikas prioritātes un darba programma.

Balva

Trīs uzvarētāju komandas no 2024. gada 21. līdz 23. martam varēs doties ceļojumā uz Eiropas Savienības centru – Briseli.

Ceļojuma laikā jūsu komandai būs iespēja tikties ar ES iestāžu pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par to, kā tiek izstrādāta ES politika un tiesību akti un kā ES pilsoņi var piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā. 

Atbilstības kritēriji

 • Komandā jābūt ne vairāk kā septiņiem pēdējo divu vidējās izglītības gadu skolēniem, kas apmeklē vienu un to pašu mācību iestādi (no jebkuras ES valsts).
 • Tematam, kas aplūkots videoklipā, jāietilpst vienā no Eiropas Savienības kompetences jomām, kā tas ir Eiropas pilsoņu iniciatīvu gadījumā.
 • Katram videoklipam jābūt ne ilgākam par trim minūtēm; tam jābūt sagatavotam un iesniegtam vienā no ES oficiālajām valodām kopā ar tulkojumu angļu valodā.
 • Pieteikums jāiesniedz skolotājam, kurš atbild par skolēnu uzraudzību un kurš arī pavadīs skolēnus uz Briseli, ja viņi uzvarēs.
 • Skolotājam video vispirms augšupjāielādē vietnē “Vimeo” vai “YouTube” un tad saite jāiekļauj pieteikuma veidlapā.
 • Pieteikumam jāietver pienācīgi aizpildītas un parakstītas visu videoklipā redzamo skolēnu piekrišanas veidlapas.

Uzvarētāju noteikšanas kritēriji

10 videoklipus, kas publiskajā balsošanā būs saņēmuši visvairāk balsu, izvērtēs žūrija. Žūrija izmantos šādus kritērijus:

 • Atbilstība attiecībā uz EPI (0–25 punkti): vai videoklipā paustā ideja ir atbilstīga kā temats Eiropas pilsoņu iniciatīvai?  
 • Skaidrība (0–50 punkti): vai vēstījums ir skaidrs un kodolīgs? 
 • Radošums (0–25 punkti): vai ideja ir oriģināla? Vai komanda attiecīgo ideju pasniedz interesantā veidā?

Noteikumi un dokumenti

Konkursa norises plāns

Konkursa posmi:

 1. Pieteikumu iesniegšana
  2023. gada 16. oktobris – 2023. gada 13. decembris
 2. Publiskā balsošana
  2023. gada 20. decembris – 2024. gada 28. janvāris
 3. Uzvarētāju paziņošana
  līdz 2024. gada 20. februārim
 4. Balva (mācību brauciens uz Briseli)
  2024. gada 21.–23. marts

Pieteikuma veidlapa

Reklāmas materiāli

Konkursa “ImagineEU” popularizēšanai 24 oficiālajās ES valodās ir pieejami izmantošanai gatavi komunikācijas materiāli.

Kontaktinformācija

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?