Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Kompetizzjoni tal-videos

Kompetizzjoni ImagineEU

Immaġina l-bidla li tixtieq tara fl-Unjoni Ewropea! 

Il-kompetizzjoni ImagineEU talbet liż-żgħażagħ Ewropej fl-aħħar sentejn tal-iskola sekondarja tagħhom biex jitgħallmu aktar dwar kif ikunu ċittadini attivi fl-UE. Huma ġew mistiedna jaħsbu dwar ideat konkreti li jistgħu jagħmlu lill-UE post saħansitra aħjar fejn wieħed jgħix u li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea – b’mod simili għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE).  

Fi gruppi ta’ mhux aktar minn 7 sħab tal-klassi, l-istudenti ntalbu jippreżentaw l-ideat kreattivi tagħhom f’video qasir. Ġew ippreżentati aktar minn 400 video. Ġew ippubblikati 388 video li kkonformaw mar-regoli tal-kompetizzjoni għall-votazzjoni pubblika. 

Fl-istadju finali, ġurija vvalutat il-50 video li ġabu l-aktar voti biex tiddetermina t-tliet timijiet rebbieħa. 

ARA L-VIDEOS REBBIEĦA 

Din il-kompetizzjoni tibni fuq il-kunċett tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE), għodda importanti ta’ demokrazija parteċipattiva fl-UE, li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu sehem attiv fit-tfassil tal-politika tal-UE.  

L-iskejjel setgħu jużaw is-sett ta’ għodod tad-“Demokrazija tal-UE fl-Azzjoni - Semma’ leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej” biex iħejju għall-kompetizzjoni. Disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, is-sett ta’ għodod jinkludi 4 moduli b’videos edukattivi u attivitajiet interattivi li jkopru suġġetti mill-parteċipazzjoni demokratika sal-għodda attwali tal-IĊE.  

Il-kompetizzjoni hi organizzata mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, SG.A.1 - Unità għall-Prijoritajiet tal-Politika u l-Programm ta’ Ħidma. 

Premju

It-tliet timijiet rebbieħa jingħataw vjaġġ ta’ studju fi Brussell, il-qalba tal-Unjoni Ewropea, mill-21 sat-23 ta’ Marzu 2024. 

Matul il-vjaġġ, it-timijiet se jkollhom l-opportunità li jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet Ewropej biex jitgħallmu aktar dwar kif isiru l-politiki u l-liġijiet tal-UE u kif iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jinvolvu ruħhom fl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej.  

Ġurija

Ġurija magħmula minn rappreżentanti tal-komunità tal-IĊE vvalutat l-aktar 50 video vvutati u għenet biex jintgħażlu r-rebbieħa

Kriterji tal-għoti

Il-50 video bl-ogħla numru ta’ voti mill-votazzjoni pubblika ġew evalwati minn ġurija magħmula minn rappreżentanti tal-komunità tal-IĊE mill-istituzzjonijiet tal-UE, l-awtoritajiet nazzjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif ukoll trainees żgħażagħ mill-Kummissjoni Ewropea. Il-ġurija kkunsidrat il-kriterji li ġejjin: 

 • Rilevanza għall-IĊE (0-25 punti): L-idea fil-video hi rilevanti bħala suġġett għal Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej?   
 • Ċarezza (0-50 punti): Il-messaġġ hu ċar u konċiż biżżejjed?  
 • Kreattività (0-25 punti): L-idea hi oriġinali? It-tim jindirizza l-idea b’mod interessanti? 

Regoli u dokumenti

Ir-regoli u d-dokumenti kollha jinsabu fil-paġna Regoli u dokumenti

Skeda taż-żmien

L-istadji tal-kompetizzjoni:

 1. Sottomissjoni tal-applikazzjonijiet
  16 ta' Ottubru 2023 - 13 ta' Diċembru 2023
 2. Perjodu tal-votazzjoni pubblika
  20 ta' Diċembru 2023 - 28 ta' Jannar 2024
 3. Tħabbir tar-rebbieħa
  sal-20 ta' Frar 2024
 4. Premju (vjaġġ ta’ studju fi Brussell)
  21 - 23 ta' Marzu 2024

Informazzjoni ta’ kuntatt

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?