Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Videosúťaž

Súťaž ImagineEU

Predstavte si zmenu, ktorú chcete vidieť v Európskej únii!

Ako by EÚ mohla byť ešte lepším miestom na život? Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom EÚ prichádzať s konkrétnymi nápadmi, ktoré by sa mohli stať súčasťou právnych predpisov EÚ. Pokiaľ ide o možnosť tínedžerov vymyslieť niečo, čo by sa jedného dňa mohlo stať námetom pre európsku iniciatívu občanov, je tu súťaž ImagineEU!

Ste učiteľom na strednej škole?
Teacher and students discussing in a classroom

Motivujte študentov, aby sa pričinili o zmenu!

Študentom (z posledných dvoch ročníkov) navrhnite, aby vytvorili maximálne sedemčlenný tím a pripravili krátke video, v ktorom predstavia svoj nápad na konkrétne zlepšenia v EÚ. Vás budú potrebovať pri podávaní prihlášky a ako sprievod počas študijnej cesty do Bruselu, ak vyhrajú. Súťaž ImagineEU je pre študentov príležitosťou pracovať v tíme a rozvíjať si zručnosti, vďaka ktorým budú aktívnymi občanmi. Zároveň získajú základné poznatky o európskej iniciatíve občanov.

Svojim študentom môžete pomôcť zorientovať sa v otázkach demokratickej účasti v EÚ prostredníctvom súboru vzdelávacích nástrojov „Demokracia EÚ v praxi – vyjadrite svoj názor s európskou iniciatívou občanov“. Tento súbor nástrojov pokrýva aj zručnosti v oblasti komunikácie a presadzovania názorov. Taktiež obsahuje tipy na vytvorenie efektívneho videa. K dispozícii je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Si študentom v posledných dvoch ročníkoch stredoškolského vzdelávania?
Students in front of a video camera

Spojte sa najviac siedmi spolužiaci do jedného tímu a o svojom nápade natočte krátke videoZapojte aj svojho učiteľa a prihláste sa do súťaže. V prípade výhry budete mať možnosť navštíviť Brusel a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria právne predpisy EÚ. 

Súťaž ImagineEU je príležitosťou upriamiť pozornosť na niečo, čo by sa dalo vo vašej komunite alebo krajine zlepšiť a čo by sa mohlo dostať do právnych predpisov Európskej únie. Vytvorte krátke video s vysvetlením, čo treba zmeniť, navrhnite, ako to urobiť, a potom pre svoj nápad získajte podporovateľov.

Aké sú požiadavky na účasť na súťaži?

Táto súťaž je určená študentom posledných dvoch ročníkov stredoškolského vzdelávania zo všetkých krajín EÚ. Pod dohľadom učiteľa sa na nej môžu zúčastniť tímy najviac siedmich študentov. Videá treba zaslať v termíne do 13. decembra 2023.

Videá spĺňajúce kritériá budú nahraté na webovú stránku súťaže. Verejnosť bude môcť za ne hlasovať od 20. decembra 2023. Váš tím môže na podporu videa viesť kampaň. Taktiež môžete nabádať priateľov, rodinných príslušníkov a komunity, aby váš nápad podporili a hlasovali zaň. Hlasy verejnosti budú jedným z faktorov, na ktoré bude porota expertov EIO prihliadať.

Táto súťaž vychádza z koncepcie európskej iniciatívy občanov (EIO), ktorá je dôležitým nástrojom participatívnej demokracie v EÚ a umožňuje občanom aktívne sa zúčastňovať na tvorbe politík EÚ. Súťaž organizuje Generálny sekretariát Európskej komisie, SG.A.1 – Oddelenie pre politické priority a pracovný program.

 

TU SA PRIHLÁSIŤ (do 13. decembra 2023)

Cena

Tri víťazné tímy vyhrajú študijnú cestu do Bruselu, srdca Európskej únie, od 21. do 23. marca 2024.

Počas tejto cesty bude mať váš tím príležitosť stretnúť sa so zástupcami európskych inštitúcií a dozvedieť sa viac o tom, ako sa tvoria politiky a právne predpisy EÚ a ako sa občania EÚ môžu angažovať prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. 

Kritériá oprávnenosti

 • Tím by mal pozostávať najviac zo siedmich študentov tej istej strednej školy v posledných dvoch ročníkoch (z ktorejkoľvek krajiny EÚ).
 • Video by sa malo týkať témy spadajúcej do jednej z oblastí právomoci Európskej únie, ako je to v prípade európskych iniciatív občanov.
 • Video by nemalo trvať viac ako tri minúty, malo by byť natočené a predložené v niektorom z úradných jazykov EÚ spolu s prepisom do angličtiny.
 • Prihlášku by mal podať zodpovedný učiteľ, ktorý bude študentov sprevádzať aj do Bruselu, ak vyhrajú.
 • Učiteľ by mal najprv nahrať video na platformy Vimeo alebo YouTube a potom uviesť odkaz do formulára prihlášky.
 • Súčasťou prihlášky musia byť riadne vyplnené a podpísané formuláre súhlasu týkajúce sa jednotlivých študentov účinkujúcich vo videu.

Kritériá hodnotenia

Desať videí s najvyšším počtom hlasov verejnosti bude ďalej hodnotiť porota. Porota zohľadní tieto kritériá:

 • relevantnosť z pohľadu EIO (0 – 25 bodov): Je nápad vo videu relevantný ako téma európskej iniciatívy občanov?  
 • jasnosť (0 – 50 bodov): Je posolstvo jasné a výstižné? 
 • kreativita (0 – 25 bodov): Je nápad originálny? Pristupuje tím k tomuto nápadu zaujímavým spôsobom?

Časová os

Súťaž má tieto fázy:

 1. Predkladanie prihlášok
  16. októbra 2023 – 13. decembra 2023
 2. Hlasovanie verejnosti
  20. decembra 2023 – 28. januára 2024
 3. Vyhlásenie víťazov
  do 20. februára 2024
 4. Ocenenie (študijná cesta do Bruselu)
  21. – 23. marca 2024

Formulár prihlášky

Propagačné materiály

Na propagáciu súťaže ImagineEU máme pripravené komunikačné materiály, ktoré sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?