Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Home

Meer inspraak in EU-beleid dat invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat biedt het Europees burgerinitiatief, een unieke manier om de EU mee vorm te geven. U kunt de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen. Zodra een initiatief één miljoen handtekeningen haalt, moet de Commissie beslissen wat er wordt ondernomen. Bekijk hoe het werkt, stap voor stap
Als u overweegt een initiatief te starten, raadpleeg dan het Forum voor het Europees burgerinitiatief voor juridisch en praktisch advies.
Het Europees burgerinitiatief: Uw recht als EU-burger

Laatste nieuws

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nieuwe minimumaantallen geldige handtekeningen per lidstaat voor EBI’s die vanaf 16 juli 2024 worden geregistreerd

Bij het begin van de zittingsperiode 2024-2029 van het Europees Parlement op 16 juli 2024 is de herziene bijlage I bij de EBI-verordening van toepassing geworden. Dit betekent dat er nieuwe minimumaantallen ondertekenaars per lidstaat (“drempels”) gelden. Deze drempels houden verband met het aantal leden van het Europees Parlement. Aangezien het aantal leden van het Europees Parlement in de nieuwe zittingsperiode is toegenomen van 705 tot 720, zijn de drempels ook verhoogd. De Europese Commissie onderzoekt een EBI pas als er ten minste een miljoen geldige handtekeningen is verzameld, waarbij in ten minste zeven EU-landen het minimumaantal geldige handtekeningen moet worden gehaald. 

Deze nieuwe minimumaantallen gelden voor EBI’s die op of na 16 juli 2024 door de Commissie worden geregistreerd. De nieuwe minimumaantallen gelden niet voor EBI’s die vóór 16 juli 2024 zijn geregistreerd; daarop blijven de vorige drempels van toepassing.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commissie registreert twee nieuwe Europese burgerinitiatieven

Op 19 juni heeft de Europese Commissie besloten twee nieuwe Europese burgerinitiatieven te registreren.

In het kader van het initiatief Air-Quotas (Luchtquota’s) wordt opgeroepen in elke lidstaat een mechanisme voor koolstofquota voor burgers in te stellen, waarbij de vraag van de consument bedrijven zou aanmoedigen om koolstofvrij te worden. De organisatoren zijn van mening dat dit mechanisme betrekking zou moeten hebben op alle aankopen van goederen en diensten, te beginnen met luchtvervoer. 

In het kader van het initiatief Stop Destroying Videogames (Stop de vernietiging van videogames) wordt ervoor gepleit uitgevers van videogames in de EU ertoe te verplichten games in een functionele (speelbare) toestand te laten, om te voorkomen dat deze op afstand onbruikbaar worden gemaakt.

Dit zijn het zesde en zevende initiatief die in 2024 werden geregistreerd. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. 

Meer weten en samenwerken?