Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Regelgevingskader

Verdragen

Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 11, lid 4)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 24)


Regels

Algemene regels (vanaf 1 januari 2020) – Verordening (EU) 2019/788bijgewerkte versie van bijlage I

Regels inzake het online verzamelen van handtekeningen (vanaf 1 januari 2020) – Verordening (EU) 2019/1799

Initiatieven die tot 31 december 2019 geregistreerd zijn, vallen nog gedeeltelijk onder de oude regels:

Mededeling over de overgangsregeling ten aanzien van de nieuwe verordening betreffende het Europees burgerinitiatief, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is:

Transition_NL
Nederlands
(11.53 KB - PDF)
Downloaden

Zie ook de geschiedenis van het Europees burgerinitiatief

Evaluatie door de Commissie

De Europese Commissie is verplicht regelmatig na te gaan hoe goed het Europees burgerinitiatief werkt. Zij brengt hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. 

De Commissie heeft haar eerste verslag over de toepassing van Verordening (EU) 2019/788 aangenomen op 6 december 2023.  

De verslagen over de toepassing van de eerste burgerinitiatiefverordening (Verordening (EU) nr. 211/2011) zijn beschikbaar op de pagina over de geschiedenis van het Europees burgerinitiatief.

Comité

Het comité helpt de Commissie met de technische specificaties voor individuele online verzamelsystemen (die terug te vinden zijn in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1799 van de Commissie).

Informatie over de vergaderingen van het comité zijn te vinden in het comitologieregister van de Commissie.

Deskundigengroep

De deskundigengroep coördineert de uitvoering van het Europees burgerinitiatief met de EU-landen.

De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale instanties.

Meer informatie over de vergaderingen van de deskundigengroep

Meer weten en samenwerken?