Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Etusivu

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan. Kun aloitteelle on kerätty vähintään miljoona allekirjoitusta, komissio ottaa sen käsiteltäväkseen. Kansalaisaloite vaihe vaiheelta
Jos suunnittelet kansalaisaloitteen tekemistä, tutustu EU:n kansalaisaloitefoorumiin, josta saat käytännön apua ja oikeudellista neuvontaa.
Eurooppalainen kansalaisaloite: EU-kansalaisen vaikutuskanava

Uutiset

IT developments
  • 16/07/2024

Uudet maakohtaiset allekirjoittajien vähimmäismäärät 16.7.2024 rekisteröitäville kansalaisaloitteille

Euroopan parlamentin vaalikausi 2024–2029 alkoi 16.7.2024, ja sen myötä alettiin soveltaa kansalaisaloiteasetuksen tarkistettua liitettä I. Siinä vahvistetaan uudet allekirjoittajien vähimmäismäärät kullekin EU-maalle. Vähimmäismäärät ovat sidoksissa Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärään – uudella vaalikaudella jäseniä on 720, kun aiemmin heitä oli 705. Siksi myös maakohtaiset vähimmäismäärät ovat entistä suuremmat. Jotta Euroopan komissio käsittelee kansalaisaloitteen, sille on saatava yhteensä vähintään miljoona allekirjoitusta ja vähimmäismäärä pitää saavuttaa vähintään seitsemässä EU-maassa. 

Uusia vähimmäismääriä sovelletaan kansalaisaloitteisiin, jotka komissio rekisteröi 16.7.2024 tai sen jälkeen. Niitä ei sovelleta ennen 16.7.2024 rekisteröityihin kansalaisaloitteisiin, vaan niihin sovelletaan edelleen aiempia vähimmäismääriä.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komissio rekisteröi kaksi uutta kansalaisaloitetta

Euroopan komissio päätti 19.6.2024 rekisteröidä kaksi eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Aloitteessa Air-Quotas (lentokiintiöt) halutaan jokaiseen EU-maahan kuluttajien päästökiintiöjärjestelmä, jolla kannustetaan yrityksiä irtautumaan hiilestä kulutuskysynnän perusteella. Järjestelmää olisi aloitteen järjestäjien mukaan sovellettava kaikkiin tavaroiden ja palvelujen ostoihin ja aivan ensimmäisenä lentoliikenteeseen. 

Aloitteessa Stop Destroying Videogames (Loppu videopelien tuhoamiselle) kehotetaan ottamaan käyttöön velvoite, jonka mukaan videopelien julkaisijoiden olisi EU:ssa jätettävä pelit toimintakuntoiseen eli pelattavaan tilaan, jotta niitä ei voitaisi poistaa käytöstä verkossa.

Komissio on nyt rekisteröinyt yhteensä seitsemän kansalaisaloitetta vuonna 2024. Järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteilleen. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Uusi kasvihuonekaasupäästöjen verottamista ajava kansalaisaloite rekisteröitiin

Euroopan komissio rekisteröi 13.5.2024 kansalaisaloitteen Pelastetaan maapallo siirtämällä verotusta työnteosta kasvihuonekaasupäästöihin. Aloitteessa kehotetaan komissiota tehostamaan 55-valmiuspakettia, jolla päivitetään EU:n ilmasto- ja energia-alan sääntelyä, ja EU:n soveltamaa hiilen hinnoittelujärjestelmää. Samalla vaaditaan hiilen hinnoittelutuloista merkittävän osan jakamista pienituloisille kotitalouksille ja EU:n sosiaalisen ilmastorahaston vahvistamista. Lisäksi komission halutaan edistävän ns. ilmastoklubin perustamista. Siihen osallistuvat maat soveltaisivat vapaaehtoisesti kunnianhimoista hiilen hintapolitiikkaa.

Kyseessä on viides vuonna 2024 rekisteröity eurooppalainen kansalaisaloite. Sen järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteelleen. 

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?