Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Oppimateriaalipaketti eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

Oppimateriaalipaketti kouluille: EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella

Oppimateriaalipaketin tavoitteena on antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat olla aktiivisia ja osallistuvia EU:n kansalaisia. Keskeinen osa aineistoa käsittelee eurooppalaista kansalaisaloitetta. Se sisältää tietoa kansalaisaloitemenettelyn tarkoituksesta sekä aloitteiden laadinnasta, käsittelystä ja roolista demokratian edistäjänä. Aineiston avulla opiskelijat oppivat, miten he voivat hyödyntää eurooppalaista kansalaisaloitetta muutosten aikaansaamiseksi. 

Oppimateriaalipaketti on suunniteltu lukioiden käyttöön, ja sitä voi hyödyntää joustavasti yhteiskuntaopin tunneilla tai muussa aiheeseen liittyvässä opetuksessa. Paketti on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. joten se soveltuu suomen- ja ruotsinkieliseen opetukseen, vieraan kielen oppitunneille tai kielikylpyopetukseen.  

Opettajien kommentteja:  

”Minä ja oppilaani arvostimme eniten sitä, että paketti antoi paljon tietoa tiiviisti ja kiinnostavasti aiheesta, joka jää usein koulussa huomiotta. EU:n verkkosivustoilla saatavilla oleva aineisto nivoutuu kätevästi oppitunneille ja aktivoi opiskelijoita. Opiskelijat ohjataan konkreettisin tehtävin juuri oikeiden asiakirjojen pariin, eivätkä he huku tarjolla olevan aineiston paljouteen.”

– puolalainen lukion opettaja, joka testasi oppimateriaalipakettia 

 

”Kysyin oppilaitteni mielipidettä oppimateriaalista, ja he pitivät siitä hyvin paljon. He eivät ennestään tienneet paljoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, ja heistä aineisto oli mielenkiintoista. He pitivät siitä, miten aiheet esiteltiin ja miten tietojen parissa työskenneltiin. Erityisen suosittuja olivat videot, jotka olivat lyhyitä ja selkeitä, mitä opiskelijat arvostavat.”

– espanjalainen lukion opettaja, joka testasi oppimateriaalipakettia 

Tietoa kansalaisaloitteista ja paketin sisällöstä

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa EU:n politiikkaan esittämällä EU:n asialistalle heille tärkeitä aiheita. Kansalaisaloiteprosessissa eri EU-maissa asuvat ihmiset tekevät yhteistyötä, keräävät yhdessä tukijoita hankkeelleen ja pyytävät Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia alalla, jolla se on toimivaltainen. Se on ruohonjuuritason keino herättää poliittista keskustelua ja nostaa esiin ongelmia, jotka koskevat ihmisiä maasta riippumatta. Kansalaisaloite otettiin EU:n tasolla käyttöön vuonna 2012, ja Euroopan komissio on jo tehnyt säädösehdotuksia useiden kansalaisaloitteiden pohjalta. 

 

Mitä oppimateriaalipaketti sisältää?

Oppimateriaalipaketti koostuu neljästä osasta, joissa käsitellään sekä Euroopan unionia yleisesti että eurooppalaista kansalaisaloitetta ja siihen liittyviä työvaiheita. Osien aiheet ovat seuraavat: 

 1. Lyhyt johdanto Euroopan unioniin 
 2. Demokratia Euroopan unionissa 
 3. Eurooppalainen kansalaisaloite 
 4. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen laadinta ja tiedotuskampanja 

 

Oppimateriaalipaketti sisältää seuraavan aineiston:

 • Opettajan paketti, joka sisältää ohjeet jokaiselle oppitunnille, vastaukset opiskelijoille esitettäviin kysymyksiin sekä lisätietoja ja -linkkejä tarkempaa tutustumista varten. 
 • Opiskelijan paketti, jota hyödynnetään oppitunneilla ja jonka avulla opiskelija voi kotona kerrata oppimaansa ja hankkia lisätietoa. Mukana on linkkejä aiheisiin liittyville verkkosivustoille, jotka ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 
 • Teksti- ja videomateriaalia sisältäviä PowerPoint-esityksiä, joita opettaja voi halutessaan käyttää luokkaopetuksessa. 
 • Linkkejä videotiedostoihin. Kurssilla käytetyt videot ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 
 • Kussakin osassa on vapaaehtoisia tehtäviä, joita voi tehdä projektitöinä. 
 • Tietokooste EU:n historiasta. 
 • Tietokooste EU:n toiminta-aloista. 
 • Lopputesti. 

 

Mitä menetelmiä opetuksessa käytetään?

Materiaalissa hyödynnetään useita opetus- ja oppimismenetelmiä: 

 • Luento-opetus 
 • Ryhmäkeskustelu 
 • Ryhmätyö 
 • Projektityö 
 • Itsenäinen opiskelu 
 • Tutkimustyö 
 • Ongelmanratkaisu 
 • Roolipeli 
 • Videoiden kuvaaminen 

Lataa oppimateriaalipaketin aineisto

 

EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Opettajan paketti
suomi
(1.16 MB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • Español
  (1.19 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.18 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (15.75 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.21 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (2.46 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (1.09 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.14 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (2.44 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.16 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.17 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.22 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (1.21 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.16 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (2.55 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (1.19 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1.31 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.18 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.16 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (2.52 MB - PDF)
  Lataa
EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Oppilaan paketti
suomi
(1.09 MB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.07 MB - PDF)
  Lataa
 • Español
  (1.09 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.13 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (11.05 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.11 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (2.46 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.08 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (1.06 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.1 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.12 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.09 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (2.53 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.12 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.12 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.13 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (1.15 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.13 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (2.46 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (1.15 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (2.58 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.12 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.09 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (2.49 MB - PDF)
  Lataa
EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Osa 1
suomi
(26.79 MB - PPTX)
Lataa
 • български
  (27.43 MB - PPTX)
  Lataa
 • Español
  (55.17 MB - PPTX)
  Lataa
 • čeština
  (27.46 MB - PPTX)
  Lataa
 • dansk
  (27.44 MB - PPTX)
  Lataa
 • Deutsch
  (27.41 MB - PPTX)
  Lataa
 • eesti
  (26.8 MB - PPTX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (27.44 MB - PPTX)
  Lataa
 • English
  (63.35 MB - PPTX)
  Lataa
 • français
  (27.45 MB - PPTX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (26.83 MB - PPTX)
  Lataa
 • hrvatski
  (35.3 MB - PPTX)
  Lataa
 • italiano
  (27.42 MB - PPTX)
  Lataa
 • latviešu
  (26.81 MB - PPTX)
  Lataa
 • lietuvių
  (27.45 MB - PPTX)
  Lataa
 • magyar
  (26.83 MB - PPTX)
  Lataa
 • Malti
  (26.82 MB - PPTX)
  Lataa
 • Nederlands
  (27.46 MB - PPTX)
  Lataa
 • polski
  (42.83 MB - PPTX)
  Lataa
 • português
  (26.82 MB - PPTX)
  Lataa
 • română
  (26.82 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenčina
  (34.64 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenščina
  (59.33 MB - PPTX)
  Lataa
 • svenska
  (26.82 MB - PPTX)
  Lataa
EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Osa 2
suomi
(46.07 MB - PPTX)
Lataa
 • български
  (47.29 MB - PPTX)
  Lataa
 • Español
  (45.87 MB - PPTX)
  Lataa
 • čeština
  (45.91 MB - PPTX)
  Lataa
 • dansk
  (45.96 MB - PPTX)
  Lataa
 • Deutsch
  (46.03 MB - PPTX)
  Lataa
 • eesti
  (45.84 MB - PPTX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (45.96 MB - PPTX)
  Lataa
 • English
  (87.38 MB - PPTX)
  Lataa
 • français
  (45.99 MB - PPTX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (88.65 MB - PPTX)
  Lataa
 • hrvatski
  (88.84 MB - PPTX)
  Lataa
 • italiano
  (45.92 MB - PPTX)
  Lataa
 • latviešu
  (46 MB - PPTX)
  Lataa
 • lietuvių
  (46.15 MB - PPTX)
  Lataa
 • magyar
  (46.05 MB - PPTX)
  Lataa
 • Malti
  (46.06 MB - PPTX)
  Lataa
 • Nederlands
  (46.1 MB - PPTX)
  Lataa
 • polski
  (46.11 MB - PPTX)
  Lataa
 • português
  (46.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • română
  (45.91 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenčina
  (46.03 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenščina
  (45.88 MB - PPTX)
  Lataa
 • svenska
  (46.05 MB - PPTX)
  Lataa
EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Osa 3
suomi
(59.12 MB - PPTX)
Lataa
 • български
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • Español
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • čeština
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • dansk
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • Deutsch
  (101.72 MB - PPTX)
  Lataa
 • eesti
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • English
  (102.05 MB - PPTX)
  Lataa
 • français
  (59.14 MB - PPTX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (102.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • hrvatski
  (102.03 MB - PPTX)
  Lataa
 • italiano
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • latviešu
  (59.11 MB - PPTX)
  Lataa
 • lietuvių
  (59.14 MB - PPTX)
  Lataa
 • magyar
  (59.15 MB - PPTX)
  Lataa
 • Malti
  (101.72 MB - PPTX)
  Lataa
 • Nederlands
  (59.14 MB - PPTX)
  Lataa
 • polski
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • português
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • română
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenčina
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenščina
  (59.12 MB - PPTX)
  Lataa
 • svenska
  (101.86 MB - PPTX)
  Lataa
EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella - Osa 4
suomi
(4.06 MB - PPTX)
Lataa
 • български
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • Español
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • čeština
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • dansk
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • Deutsch
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • eesti
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • English
  (4.06 MB - PPTX)
  Lataa
 • français
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.09 MB - PPTX)
  Lataa
 • italiano
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • latviešu
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • lietuvių
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • magyar
  (4.09 MB - PPTX)
  Lataa
 • Malti
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • Nederlands
  (4.1 MB - PPTX)
  Lataa
 • polski
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • português
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • română
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenčina
  (4.07 MB - PPTX)
  Lataa
 • slovenščina
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa
 • svenska
  (4.08 MB - PPTX)
  Lataa

 

Kysymykset ja palaute

Oletko opettaja, joka on jo käyttänyt tätä aineistopakettia? Kerro mielipiteesi vastaamalla palautekyselyyn.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?