Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

CitizenCentral-podcastit

CitizenCentral-podcasteissa paneudutaan eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin ja kuullaan niiden takana vaikuttavia ihmisiä. Sarjan jaksoissa, jotka on äänitetty vuosina 2021–2023, aloitteiden järjestäjät ja kannattajat kertovat tavoitteistaan ja kampanjointikokemuksistaan. He jakavat myös vinkkejä toimivista keinoista, joilla voi vaikuttaa ihmisten arjessa näkyviin poliittisiin päätöksiin.

Lisäksi podcasteissa haastatellaan eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka antavat lisävalaistusta kansalaisaloitteissa esiin nostettuihin kysymyksiin.

Podcasteja voi kuunnella Apple Podcasts-, Spotify-, Google Podcasts- ja SoundCloud-palveluissa.

Podcasteissa esitetyt mielipiteet ovat niissä esiintyvien omia. Ne eivät millään tapaa edusta Euroopan komission tai Euroopan unionin kantaa.

Podcasteissa esiintyvät puhujat esitellään kunkin jakson kuvauksessa.

3.2: Mitä tuloksia eurooppalaisilla kansalaisaloitteilla on saatu aikaan? Esimerkkejä miljoona kannattajaa saaneista aloitteista

Ihmiset pyytävät usein esimerkkejä siitä, millaisia muutoksia eurooppalaisilla kansalaisaloitteilla on saatu aikaan. Tässä podcastissa tarkastellaankin lähemmin kolmea aloitetta, jotka saivat yli miljoona allekirjoitusta ja joihin Euroopan komissio on vastannut. Ääneen pääsevät seuraavien kansalaisaloitteiden järjestäjät: Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta, tuotantoeläinten häkkikasvatusta vastustava End the Cage Age ja Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke (Right2Water).  

Näiden aloitteiden käsittelyä valottavat myös Euroopan komission virkamiehet, jotka kertovat tarkemmin, millaisia toimia niiden perusteella on toteutettu.  

Komissio vastasi vuonna 2023 neljään muuhun kansalaisaloitteeseen, joille oli kerätty yli miljoona allekirjoitusta.

Julkaisuajankohta: Kesäkuu 2023

3.1: Esittelyssä oppimateriaalipaketti ”EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella”

Tässä podcastissa kerrotaan toimista, joilla levitetään suurelle yleisölle tietoa EU-tason kansalaisaloitteista. Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat lukiolaiset. Euroopan komissio on laatinut EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella -oppimateriaalipaketin, jota on testattu useissa kouluissa alkuvuonna 2023.  

Podcastissa tarkastellaan aineistoa eri näkökulmista: haastateltavat ovat Euroopan parlamentin jäsen Loránt Vincze, joka oli järjestäjänä Back in the day -kansalaisaloitekampanjassa ja puhuu nyt aktiivisesti kansalaiskasvatuksen puolesta, sekä englanninopettaja Małgorzata Malczyk, joka on testannut aineistopakettia puolalaiskoulussa. Euroopan komission kansalaisaloitetiimin päällikkö Silvia Kersemakers puolestaan kertoo oppimateriaalipaketin laadinnasta. Lisäksi kuullaan nuorten kommentteja, joista käy ilmi, että eurooppalaista kansalaisaloitetta markkinoiville tiedotustoimille on tarvetta. 

Julkaisuajankohta: Kesäkuu 2023 

2.4: Eläinten, ihmisten ja koko maapallon puolesta! Uusia ratkaisuja vanhojen käytäntöjen tilalle

Tässä podcastissa keskustellaan eläintuotteista kahden eri kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa. He uskovat, että uusi tekniikka tarjoaa ratkaisuja, joilla voidaan korvata vanhanaikaiset käytännöt, ja että teknologiasta voi olla hyötyä eläimille, ihmisille ja koko maapallolle. 

Lopetetaan eläinten teurastus -aloitteen järjestäjä Filippo Borsellino puhuu siitä, miten hänen mielestään EU:n tukia pitäisi siirtää kotieläintuotannosta solu- ja kasvipohjaisten vaihtoehtojen tuotantoon. Ääneen pääsee myös yrittäjä, jonka startup-yritys Espanjassa tuottaa viljeltyjä vaihtoehtoja lihalle.  

Elise Fleury edustaa Eurooppa ilman turkiksia -aloitetta, jonka tavoitteena on kieltää turkistarhat ja tarhatuista turkiseläimistä valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Hän kertoo aloitteensa sisällöstä ja kokemuksistaan kansalaisaloitteen järjestäjänä.

Julkaisuajankohta: Tammikuu 2023

2.3: Avoimuutta ja reilua peliä palkkaukseen ja pelikentälle

Tässä jaksossa haastatellaan kolmen eri kansalaisaloitteen järjestäjiä Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa. Kirsten Kossen ajaa Good Clothes, Fair Pay (Hyviä vaatteita, reilu palkka) -kansalaisaloitteella sääntelyä, jolla voitaisiin taata vaatetus- ja jalkinealan työntekijöille toimeentuloon riittävät ansiot. Aloitteessa vaaditaan toimitusketjuun läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, ja sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lapsityövoiman käytön torjunta.   

Football Supporters Europe -järjestön toiminnanjohtaja Ronan Evain edustaa Win it on the Pitch (Kaikki voittakoot pelikentällä) -kansalaisaloitetta. Aloitteen järjestäjät pitävät tärkeänä suojella eurooppalaista urheilun toimintamallia ja estää uudet superliigojen kaltaiset irtiottohankkeet. Tavoitteena on saada virallista tunnustusta urheilun yhteiskunnalliselle arvolle Euroopassa ja nostaa kannattajien ääni kuuluviin eurooppalaisen urheilun tulevaisuuskeskustelussa.  

Kolmas haastateltava on tanskalainen Pernille Schriver, joka on Stop 5G – Stay Connected but Protected (Stop 5G – ollaan netissä turvallisuus huomioiden) -kansalaisaloitteen edustaja. Aloitteessa nostetaan esiin säteily-, ympäristö-, tiedonkeruu- ja valvontakysymyksiä, joiden väitetään liittyvän langattomiin verkkoyhteyksiin ja jotka huolestuttavat monia ihmisryhmiä.  

Vastuuvapauslauseke: Komissio ei millään tavoin vahvista Stop 5G -kansalaisaloitteen sisällön paikkansapitävyyttä, vaan se on aloitteen järjestäjäryhmän yksinomaisella vastuulla. Useat aloitteessa esitetyt väitteet ovat ristiriidassa komission käytettävissä olevan tieteellisen näytön sekä kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komitean (ICNIRP) arviointien kanssa. ICNIRP arvioi 5G-verkkojen terveysriskejä Maailman terveysjärjestön (WHO) valtuuttamana. 

Julkaisuajankohta: Joulukuu 2022

2.2: Kansalaisaktivistit ovat tulevaisuuden johtajia – kuule nuorten eurooppalaisten ajatuksia

Tässä jaksossa alle 26-vuotiaat nuoret yhdeksästä EU-maasta jakavat ajatuksiaan äänestämisestä, EU:n päätöksenteosta, kansalaisaktivismista ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. He kertovat myös, millaisista aiheista heidän mielestään tulisi laatia kansalaisaloitteita.

Lisäksi jaksossa haastatellaan Daniela Vancicia Democracy International -järjestöstä ja Paco Camasia Ipsos-mielipidetutkimusyrityksestä. Danielan mukaan eurooppalainen kansalaisaloite ja muut osallisuutta lisäävät välineet kannustavat nuoria ottamaan kantaa heille tärkeisiin asioihin. Paco puolestaan kertoo faktatietoja nuorten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta tämän päivän EU:ssa.

Lopuksi kuullaan vielä kahta Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa -kansalaisaloitteen järjestäjää. Nämä nuoret kansalaisaktivistit kertovat Fairosene-nimellä tunnetusta kampanjastaan ja sen myönteisistä tuloksista.

Julkaisuajankohta: Syyskuu 2022

2.1: Kierrätys ja arvonlisävero: Kestäviä ratkaisuja etsimässä

Jaksot

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Palauta muovipullot” ja ”EU:n vihreä ALV”

CitizenCentral-sarjan toisen tuotantokauden avausjaksossa jututetaan kahta kansalaisaloitteen järjestäjää, jotka esittävät uudenlaisia ratkaisuja kestävyyteen ja kulutuskäyttäytymiseen. Lisäksi kuullaan kolmea ilmasto- ja kestävyysasiantuntijaa eri EU-maista.

Palauta muovipullot (ReturnthePlastics) -kansalaisaloitteen edustaja Omar Pérez kertoo hankkeestaan, jonka tavoitteena on levittää EU-maissa jo käytössä olevia kierrätysjärjestelmiä muihin maihin. Nykyisistä järjestelmistä on jo saatu näkyviä tuloksia. Aloitteen järjestäjien ajatuksena on luoda EU:n laajuinen muovipullojen panttijärjestelmä, jossa kierrätettävät pullot voi palauttaa myymälöissä oleviin automaatteihin. Yksi keskeinen kysymys on vielä auki: minkä tahon kuuluisi vastata järjestelmän rahoituksesta?

Brigitta Hartmann edustaa Green VAT – EU:n vihreä ALV kestävien ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen edistämiseksi -kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan luonnonmukaisille, kestävästi tuotetuille ja ympäristöystävällisille tuotteille veronalennuksia EU:ssa. Tavoitteena on sekä lisätä kuluttajien valinnanvaraa että kannustaa yrityksiä arvioimaan uudelleen tuotteiden valmistustapoja. Mutta herää kysymys, olisiko veroperuste edelleen olemassa, jos kaikki tuotteet olisivat ympäristöystävällisiä?

1.7: Eurooppalainen kansalaisaloite 10 vuotta: Uusia aloitteita ja mukavia muistoja

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka”, ”Hiilelle hinta ilmastonmuutoksen torjumiseksi” ja ”Fraternité 2020 – Liikkuvuus. Edistys. Eurooppa”

Vuonna 2022 eurooppalainen kansalaisaloite täyttää 10 vuotta. Tässä jaksossa kuullaan kansalaisaloitteiden järjestäjiä eri aikakausilta. Äänessä ovat Simona Pronckutė, Julia Baines ja Virginia Fiume.

Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka -aloitteen tavoitteena on kieltää kosmeettisten valmisteiden ainesosien testaus eläimillä kokonaan ja uudistaa luonnontieteen tutkimusmenetelmiä niin, ettei niissä enää käytetä eläinkokeita. Järjestäjien toiveena on myös kerätä miljoona tuenilmausta ennätysmäisen nopeasti.

Virginia Fiume kertoo Hiilelle hinta ilmastonmuutoksen torjumiseksi -aloitteesta, jonka tuenilmausten keruujakso päättyi kaksivuotisen kampanjoinnin jälkeen kesällä 2021. Hän ja hänen kumppaninsa ovat sittemmin hyödyntäneet kansalaisaloitteen yhteydessä hankittua kokemusta uudessa EUMANS.eu-hankkeessa.

Lopuksi kuullaan ensimmäisen rekisteröidyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen – Fraternité 2020 – Liikkuvuus. Edistys. Eurooppa – järjestäjää. Simona Pronckutė kertoo vuosikymmenen takaisista tunnelmista ja siitä, miten kansalaisaloitteen ajaminen on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Huom. Euroopan kemikaaliviraston vastaus eläinkokeisiin ja PETA-järjestön kampanjaan: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Puheena rokotukset ja tekijänoikeudet – tavoitteena muuttaa EU:n politiikkaa

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Jakamisvapaus” ja ”Oikeus hoitoon”

Tässä CitizenCentral-jaksossa keskitytään teollis- ja tekijänoikeuksiin. Gregory Engels esittelee Jakamisvapaus-aloitetta, jonka tavoitteena on vaikuttaa EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön ja laillistaa tiedostojen jakaminen digitaalisten verkostojen kautta henkilökohtaiseen käyttöön.

Julie Steendam puolestaan edustaa Oikeus hoitoon -aloitetta (tunnetaan myös nimellä ”Ei voitontavoittelua pandemian keskellä”). Aloitteessa halutaan Euroopan komission varmistavan, että kaikki covid-19-rokotteet ja -hoito olisivat ympäri maailmaa kaikkien saatavilla ilmaiseksi. Molemmat aloitteet liittyvät teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöön sekä ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin ja niistä maksettavaan hintaan.

1.5: Tiedostavat kuluttajat – ilmastonmuutoksen torjuntaa luovilla keinoilla

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Fossiilisten polttoaineiden mainonta ja sponsorointi kiellettävä” ja ”Eurooppalainen ekotasoluokka (European EcoScore)”

CitizenCentral-sarjan 5. jaksossa ovat mukana Silvia Pastorelli ja Antoine Thill, jotka molemmat haluavat omalla tavallaan edistää liikeyritysten vastuullisuutta ja auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja.

Fossiilisten polttoaineiden mainonta ja sponsorointi kiellettävä -aloitteen tavoitteena on EU-säädös, jolla kielletään fossiilisten polttoaineiden ja niillä toimivan ilma-, tie- ja vesiliikenteen mainokset. Aloitteen esikuvana on jo voimassa oleva EU:n laajuinen tupakkamainonnan kielto, ja sen tavoitteena on saada aikaan systeeminen muutos ilmastotoimien edistämiseksi. Eurooppalainen ekotasoluokka (European EcoScore) -aloitteella puolestaan halutaan tuotteisiin pakollisiksi ekotasoluokkamerkinnät, joiden avulla kuluttajat saavat selkeää tietoa EU:n markkinoilla valmistettavien ja myytävien tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Molemmat aloitteet rekisteröitiin vuoden 2021 puolivälissä, jolloin niille alettiin myös kerätä tuenilmauksia. Kuuntele, miten aloitekampanjat ovat edenneet!

1.4: Tavoitteina biometrisen tunnistuksen kontrollointi ja köyhyyden vähentäminen

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen” ja ”Otetaan käyttöön vastikkeettomat perustulot koko EU:ssa”

CitizenCentral-sarjan 4. jaksossa Ella Jakubowska ja Catarina Neves kertovat erilaisista tavoista suojella perusoikeuksia ja vähentää eriarvoisuutta EU:ssa. Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen ‑aloitteen tavoitteena on säädellä biometristen teknologioiden käyttöä niin, että aiheeton puuttuminen perusoikeuksiin voidaan välttää. Podcastissa käsitellään muun muassa sitä, miten ja mihin tarkoituksiin ihmiset, yritykset ja viranomaiset käyttävät teknologiaa ja mitä vaikutuksia sillä on arkeemme.

Otetaan käyttöön vastikkeettomat perustulot koko EU:ssa -aloitteessa pyydetään Euroopan komissiota esittämään vastikkeettoman perustulon käyttöönottoa koko EU:ssa. Aloitteen järjestäjien mukaan tämä parantaisi ihmisten hyvinvointia kaikkialla EU:ssa.

1.3: Vaikuttajia Euroopan vihreän aallon takana

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Stop Finning – Stop the Trade (Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa)” ja ”Kattopuutarhat (Green Garden Roof Tops)”

CitizenCentral-sarjan 3. jaksossa keskitytään ympäristöaiheisiin. Mukana ovat Nils Kluger, Almog Sade ja Martina Helmlinger.

Stop Finning – Stop the Trade (Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa) -aloite tähtää hain evien kaupan lopettamiseen EU:ssa. Kattopuutarhat (Green Garden Roof Tops) -aloitteessa halutaan hyödyntää liikeyritysten katoilla olevaa tyhjää tilaa ja muuttaa tällaiset tilat viheralueiksi. Haastateltavana on myös Viljellään tiedettä edistyksellisesti: viljelylajikkeilla on merkitystä -aloitteen järjestäjä. Vaikka aloitteen tuenilmausten keruu päättyi jo kesällä 2021, järjestäjän kokemuksista voi olla paljon hyötyä uusien aloitteiden suunnittelijoille. 

1.2: Valta kansalle – tavoitteena rajojen rikkominen Euroopassa

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Virkamiesten vaihto-ohjelma (Civil Servant Exchange Program)” ja ”Äänestäjät ilman rajoja – täydet poliittiset oikeudet EU:n kansalaisille”

Tässä jaksossa haastateltavina ovat Adam Mazoyer ja Rosalie van den Brink, jotka esittelevät kansalaisvaikuttamista tukevia aloitteitaan. Virkamiesten vaihto-ohjelma (Civil Servant Exchange Program) -aloitteella halutaan edistää kansallisten virkamiesten mahdollisuuksia tutustua muiden EU-maiden hallintoon ja kykyä kohdata kansainvälisiä haasteita (esim. luonnonkatastrofit, kyberturvallisuus). Äänestäjät ilman rajoja – täydet poliittiset oikeudet EU:n kansalaisille -aloitteella pyritään lisäämään EU-kansalaisten demokraattisia oikeuksia ja saamaan heille äänioikeus asuinmaansa kansallisissa vaaleissa.

1.1: CitizenCentral-podcast-sarja alkaa

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet ”Fridays for Future” ja ”Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät”

CitizenCentral-sarjan ensimmäisessä jaksossa Paula Reyes ja Helmut Burtscher kertovat kahdesta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, joiden tuenilmausten keruu päättyi syyskuussa 2021. Ilmastokriisitoimet ja Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät – Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta -aloitteet ovat esimerkkejä ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin liittyvistä kansalaisaloitteista, joita on vuosien mittaan tehty runsaasti.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?