Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Lainsäädäntö

Perussopimusten keskeiset artiklat

Sopimus Euroopan unionista: 11 artiklan 4 kohta

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus: 24 artikla


Säännöt

Yleiset säännöt (1.1.2020 alkaen): kansalaisaloiteasetus (EU) 2019/788, päivitetty liite I

Säännöt allekirjoitusten keräämisestä verkossa (1.1.2020 alkaen): asetus (EU) 2019/1799

Aloitteisiin, jotka on rekisteröity viimeistään 31.12.2019, sovelletaan yhä osittain vanhoja sääntöjä:

Tiedote eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevista siirtymäjärjestelyistä, joista säädetään uudessa kansalaisaloiteasetuksessa (EU) 2019/788 (sovelletaan 1.1.2020 alkaen):

transition-FI
suomi
(179.86 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (285.56 KB - PDF)
  Lataa
 • Español
  (12.15 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (286.3 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (11.36 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (116.3 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (178.88 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (271.91 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (285.75 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (201.87 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (109.25 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (196.06 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (11.86 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (277.59 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (282.36 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (201.87 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (297.27 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (11.53 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (205.28 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (12.12 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (277.32 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (289.41 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (273.99 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (109.28 KB - PDF)
  Lataa

Tutustu myös taustatietoon eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Komission arviointi

Euroopan komission tehtävänä on arvioida säännöllisesti, miten eurooppalainen kansalaisaloite toimii, ja raportoida siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa uuden kansalaisaloiteasetuksen (asetus (EU) 2019/788) soveltamisesta 6.12.2023.  

Ensimmäisen kansalaisaloiteasetuksen (asetus (EU) N:o 211/2011) soveltamista koskevat kertomukset ovat saatavilla kansalaisaloitesivuston Historia-osiossa.

Komitea

Komissiota avustaa yksittäisten verkkokeruujärjestelmien teknisten eritelmien laadinnassa eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä komitea (toimeksianto vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1799).

Lisätietoa komitean kokouksista löytyy komission komiteamenettelyrekisteristä.

Asiantuntijaryhmä

Komissio on perustanut asiantuntijaryhmän, joka koordinoi EU-maiden kanssa eurooppalaisen kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa.

Ryhmä koostuu näiden maiden viranomaisten edustajista.

Lisätietoja: asiantuntijaryhmän kokoukset

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?