Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Sākumlapa

Panāciet, lai jums būtu lielāka teikšana par regulējumu, kas ietekmē jūsu ikdienu. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir unikāls veids, kā jūs varat palīdzēt veidot ES, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus. Tiklīdz kādas iniciatīvas atbalstam ir savākts miljons parakstu, Komisija lems par turpmāko rīcību. Redzēt soli pa solim, kā iniciatīva darbojas
Ja apsverat iespēju sākt iniciatīvu, ieskatieties Eiropas pilsoņu iniciatīvas forumā, kur varēsiet saņemt juridiskus un praktiskus padomus
Eiropas pilsoņu iniciatīva: Jūsu kā ES pilsoņa tiesības

Jaunumi

IT developments
  • 16/07/2024

Jauns minimālais derīgo parakstu skaits dalībvalstīs attiecībā uz EPI, kas reģistrētas no 2024. gada 16. jūlija

2024. gada 16. jūlijā darbu sāk Eiropas Parlamenta 2024.–2029. gada sasaukums, un no šī datuma sāk piemērot arīpārskatīto EPI regulas I pielikumu. Tajā ir noteikts jauns minimālais parakstītāju skaits katrā dalībvalstī (jeb tā dēvētās “robežvērtības”). Šīs robežvērtības ir atkarīgas no deputātu skaita Eiropas Parlamentā. Tā kā jaunajā sasaukumā EP deputātu skaits no 705 ir palielinājies līdz 720, ir paaugstinātas arī EPI robežvērtības. Eiropas Komisija pilsoņu iniciatīvu izskata tikai tad, ja par to ir savākti vismaz miljons derīgu parakstu un vismaz septiņās ES dalībvalstīs ir sasniegts minimālais derīgo parakstu skaits. 

Jaunās robežvērtības attiecas uz iniciatīvām, kuras Komisija reģistrējusi 2024. gada 16. jūlijā vai pēc šī datuma. Attiecībā uz iniciatīvām, kas reģistrētas pirms 2024. gada 16. jūlija, joprojām tiek piemērotas iepriekšējās robežvērtības.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisija reģistrē divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Eiropas Komisija 19. jūnijā nolēma reģistrēt divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas.

Ar iniciatīvu Air-Quotas Komisija tiek aicināta katrā valstī izveidot iedzīvotāju oglekļa kvotu mehānismu, kas mudinātu uzņēmumus īstenot dekarbonizāciju, pateicoties patērētāju pieprasījumam. Organizatori uzskata, ka šim jaunajam mehānismam būtu jāaptver visa veida preču un pakalpojumu iegāde, sākot ar gaisa transportu. 

Iniciatīvas Stop Destroying Videogames(“Pārtraukt videospēļu iznīcināšanu”) organizatori aicina ieviest prasību videospēļu izdevējiem ES atstāt šādas spēles funkcionālā (spēlējamā) stāvoklī, lai tās netiktu attālināti bloķētas.

Šīs iniciatīvas ir sestā un septītā iniciatīva, kas reģistrētas 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Reģistrēta jauna iniciatīva: “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”

Eiropas Komisija 13. maijā reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābt planētu, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz siltumnīcefekta gāzu emisijām”. Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju stiprināt paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” un ES oglekļa cenu noteikšanas sistēmu, kā arī pārdalīt ievērojamu daļu no oglekļa cenas noteikšanas ieņēmumiem mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, stiprināt ES Sociālo klimata fondu un veicināt “Klimata kluba” izveidi valstīm, kuras vēlas pieņemt stabilu oglekļa cenu noteikšanu.

Šī ir piektā iniciatīva, kas reģistrēta 2024. gadā. Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?