Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Kā tā darbojas

Step by step
1

1. Sagatavošanās

Pirms iniciatīvas sākšanas būtu jāapsver daži svarīgi praktiski aspekti, piemēram:

 • jāizvērtē, vai aicinājums pieņemt ES tiesību aktu ir labākais veids, kā sasniegt jūsu mērķus;
 • jāizveido organizatoru grupa, kurā ir vismaz 7 ES pilsoņi no 7 dažādām ES valstīm. Tāpēc vispirms jāatrod domubiedri, kuri dzīvo citās Eiropas valstīs un vēlas atbalstīt jūsu iniciatīvu;
 • jāplāno, kā organizēsiet parakstu vākšanas kampaņu.

Detalizētus ieteikumus par visiem šiem jautājumiem varat atrast Eiropas pilsoņu iniciatīvas forumā.

How it works Step 1
2

2. Iniciatīvas reģistrēšana

Lai varētu sākt parakstu vākšanu, jums vispirms jālūdz Komisijai reģistrēt jūsu iniciatīvu.

Lai iniciatīvu reģistrētu, jums

 • jāizveido organizatora konts, kuru izmantosiet, lai pārvaldītu iniciatīvu un visā tās ciklā komunicētu ar Komisiju;
 • jāiesniedz iniciatīvas apraksts kādā no ES oficiālajām valodām (kā arī informācija un apliecinoši dokumenti par organizatoru grupu, saņemto finansējumu u. tml.).

Komisijai nav pienākuma reģistrēt visas iniciatīvas. Reģistrētas tiek tikai tādas iniciatīvas, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem.
Kad būsiet iesnieguši lūgumu jūsu iniciatīvu reģistrēt, mēs novērtēsim, vai varam to pieņemt.
Atbildi saņemsiet 2 mēnešu laikā (atsevišķos gadījumos – 4 mēnešu laikā).
Ja piekritīsim jūsu iniciatīvu reģistrēt, tā tiks publicēta šeit.

How it works Step 2
3

3. Parakstu vākšana

Jūsu iniciatīva būs sekmīga, ja to atbalstīs vismaz miljons cilvēku
un vismaz 7 ES dalībvalstīs tiks sasniegts minimālais parakstītāju skaits.
Iniciatīvas parakstītājiem jāaizpilda īpaša veidlapa – paziņojums par atbalstu.

Paziņojumus par atbalstu varat vākt divējādi:

Šīs veidlapas ir pieejamas visās ES oficiālajās valodās.

Termiņi

Lai varētu sākt parakstu vākšanas kampaņu, jums jāizraugās sākuma datums
(ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc iniciatīvas reģistrēšanas datuma), kurš 10 darbdienas iepriekš jāpaziņo Komisijai.
Pēc tam jums būs 12 mēneši laika, lai savāktu nepieciešamos paziņojumus par atbalstu.

Kas drīkst parakstīt iniciatīvu?

Iniciatīvu var atbalstīt ikviens, kurš ir

PADOMS. Ir ieteicams savākt vairāk parakstu, nekā vajadzīgs. Dažkārt dalībvalstu iestādes nevar verificēt visus jūsu iesniegtos paziņojumus par atbalstu. Vācot paziņojumus par atbalstu, jāievēro datu aizsardzības noteikumi.

Plašāka informācija par parakstu vākšanu

How it works Step 3
4

4. Paziņojumu par atbalstu verificēšana

Ja jums 12 mēnešu laikā izdodas savākt nepieciešamo parakstu skaitu, sagrupējiet tos pēc valsts un nosūtiet attiecīgo ES valstu kompetentajām iestādēm, kuras tos verificēs.

Tas jums jāizdara 3 mēnešu laikā.

Iestāžu rīcībā būs 3 mēneši, kuru laikā tām jāpārbauda iesniegtie paziņojumi par atbalstu. Pēc tam tās izsniegs jums sertifikātu, kurā būs norādīts derīgo paziņojumu skaits.

PADOMS. Ja paziņojumu par atbalstu vākšanai izmantojat Komisijas centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, paziņojumu (gan papīra formā, gan tiešsaistē savākto) pārsūtīšanai valsts iestādēm varat izmantot mūsu drošu datņu apmaiņas pakalpojumu. Šādā gadījumā par pārsūtīšanu parūpēsimies mēs.

Plašāka informācija par paziņojumu par atbalstu verificēšanu

How it works Step 4
5

5. Iniciatīvas iesniegšana

Kad visi sertifikāti no valstu iestādēm ir saņemti, jums ir 3 mēneši laika, lai iesniegtu savu iniciatīvu Komisijai (kopā ar informāciju par saņemto atbalstu un finansējumu).

Plašāka informācija par iniciatīvas iesniegšanu

How it works Step 5
6

6. Atbildes saņemšana

Pēc iniciatīvas iesniegšanas sākas tās izskatīšana.

 • Mēneša laikā

  Jūs tiksieties ar Komisijas pārstāvjiem – šī būs jūsu iespēja detalizēti izklāstīt jūsu iniciatīvā izvirzītos problēmjautājumus.
   
 • 3 mēnešu laikā

  Jums būs iespēja iepazīstināt ar savu iniciatīvu atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Iespējams, ka Parlaments rīkos debates plenārsesijā. Tādā gadījumā tas var pieņemt rezolūciju par jūsu izvirzīto problēmu.
   
 • 6 mēnešu laikā

  Komisija izklāstīs pasākumus, kurus tā plāno veikt (ja tādi būs), kā arī šādu pasākumu veikšanas (vai neveikšanas) iemeslus. Šī atbilde būs noformēta tā komisāru oficiāli pieņemts paziņojums, kas tiks publicēts visās ES oficiālajās valodās.

Plašāka informācija par Komisijas atbildes saņemšanu

How it works Step 6
>

Kas notiks pēc tam?

Tiesību akti

Ja Komisija, reaģējot uz jūsu iniciatīvu, nolems ierosināt tiesību aktu, tā sāks gatavot oficiālu priekšlikumu. Šis process var ietvert tādus sagatavošanās pasākumus kā sabiedrisko apspriešanu, ietekmes novērtējumu u. c. Lai Komisijas izstrādātais priekšlikums kļūtu par tiesību aktu, tas jāizskata un jāpieņem Eiropas Parlamentā un ES Padomē (vai – atsevišķos gadījumos – tikai Padomē).

Citas darbības

Komisijai nav pienākuma ierosināt tiesību aktus. Pat ja Komisijas reakcija uz iniciatīvu ir pozitīva, turpmākā rīcība ne vienmēr būs leģislatīva. Ir pieejama virkne citu pasākumu, kas var būt piemērotāki.

Turpmākā rīcība

Iespējams, ka Eiropas Parlaments arī izvērtēs Komisijas veiktos pasākumus.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?