Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Tiesiskais regulējums

Atsauces uz ES līgumiem

Līgums par Eiropas Savienību, 11. panta 4. punkts

Līgums par Eiropas Savienības darbību, 24. pants


Noteikumi

Vispārīgi noteikumi (no 2020. gada 1. janvāra) – Regula (ES) 2019/788I pielikuma atjaunināta versija

Noteikumi par parakstu vākšanu tiešsaistē (no 2020. gada 1. janvāra) – Regula (ES) 2019/1799

Līdz 2019. gada 31. decembrim reģistrētās iniciatīvas joprojām daļēji reglamentē iepriekšējie noteikumi:

Paziņojums par pārejas pasākumiem attiecībā uz jauno regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ko piemēros no 2020. gada 1. janvāra

Transition_LV
latviešu
(277.59 KB - PDF)
Lejupielādēt

Sk. arī informāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvas vēsturi.

Pārskatīšana, ko veic Komisija

Eiropas Komisijai periodiski jāpārskata, kā darbojas Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tā izklāsta savus secinājumus ziņojumos Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Pirmo ziņojumu par Regulas (ES) 2019/788 piemērošanu Komisija pieņēma 2023. gada 6. decembrī.  

Ziņojumi par pirmās EPI regulas (Regula (ES) Nr. 211/2011) piemērošanu ir pieejami Eiropas pilsoņu iniciatīvas vēstures lapā.

Komiteja

Komitejas uzdevums ir palīdzēt Komisijai sagatavot tehniskās specifikācijas individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām (noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1799 ).

Informāciju par komitejas sanāksmēm atradīsiet Komisijas Komitoloģijas reģistrā.

Ekspertu grupa

Ekspertu grupas uzdevums ir ar ES valstīm koordinēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu.

Grupas sastāvā ir attiecīgo valsts iestāžu pārstāvji.

Plašāka informācija par ekspertu grupas sanāksmēm.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?