Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Jaunumi

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Jaunumi nav pieejami latviski, bet ir automātiski iztulkojami lapā "“Jaunumi”.

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Jaunumi nav pieejami latviski, bet ir automātiski iztulkojami lapā "“Jaunumi”.

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Jaunumi nav pieejami latviski, bet ir automātiski iztulkojami lapā "“Jaunumi”.

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvju tikšanās ar Eiropas Komisiju

2024. gada 9. februārī Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu tikās ar sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” pārstāvjiem.

Šajā sanāksmē komisāre iepazīstināja ar Komisijas 2023. gada 7. decembrī pieņemto atbildi uz šo iniciatīvu un atbildēja uz organizatoru jautājumiem. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Komisija daļēji reģistrē Eiropas kanabisa iniciatīvu

Komisija 6. februārī reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropas kanabisa iniciatīva”.

Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju: (i) sasaukt Eiropas pilsoņu asambleju par kanabisa politiku, tostarp sodiem un dalībvalstu politikas konsekvenci; (ii) veicināt piekļuvi medicīniskajam kanabisam un ļaut ārstnieciskiem mērķiem izrakstīta kanabisa un tā atvasinājumu pārvadāšanu nolūkā nodrošināt tiesību uz veselību pilnīgu izmantošanu un (iii) piešķirt nepieciešamos resursus kanabisa izpētei terapeitiskos nolūkos. 

Komisija ir secinājusi, ka iniciatīvu var reģistrēt tikai attiecībā uz otro un trešo mērķi, jo tikai šie mērķi atbilst reģistrācijas prasībām. Komisijai bija jāatsaka iniciatīvas pirmā mērķa reģistrācija, jo Savienības tiesību akta priekšlikuma iesniegšana ir ārpus Komisijas pilnvarām.

Daļējā reģistrācija tika veikta, ievērojot divpakāpju procedūru, kuras pirmajā posmā organizatori tika aicināti grozīt sākotnējo iniciatīvu, ņemot vērā Komisijas pirmo novērtējumu. 

Organizatoriem ir seši mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. 

IT developments
  • 31/01/2024

17 valstīs EPI var parakstīt, izmantojot elektronisko identitāti

Polijas valstspiederīgie nu var izmantot elektronisko identitāti (Profil Zaufany/mObywatel), lai centralizētajā vākšanas tiešsaistes sistēmā paustu atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Polija ir jau 17. valsts, kas dod iespēju Eiropas pilsoņu iniciatīvu parakstīšanai izmantot valsts elektroniskās identifikācijas sistēmu. Uzziniet, kāds šai ziņā ir stāvoklis visās ES valstīs. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Komisija reģistrē divas jaunas Eiropas pilsoņu iniciatīvas

Eiropas Komisija 24. janvārī nolēma reģistrēt divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas.

Iniciatīvas “Konversijas prakšu aizliegums Eiropas Savienībā” organizatori aicina aizliegt iejaukšanās pasākumus, kuru mērķis ir mainīt, apspiest vai nomākt LGBTIK+ pilsoņu seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti un/vai dzimuma izpausmi.

Iniciatīvas “Eiropas pilsoņu iniciatīva lauksaimniecības un lauku ekonomikas aizsardzībai Eiropā” organizatori aicina aizsargāt Eiropas lauksaimniecību un lauku ekonomiku, izmantojot tiesisko regulējumu, kura pamatā ir vairāki elementi, tostarp lauksaimniecības zemes prioritāra izmantošana pārtikas ražošanai, uztursuverenitātes garantēšana, kā arī pievēršanās pārtikas ķēdes problēmām un augstajām cenām. 

Tagad iniciatīvas organizatoriem ir seši mēneši laika, lai izvēlētos brīdi, kad sākt parakstu vākšanu.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Balsošana par video konkursa “ImagineEU” darbiem turpināsies līdz 2024. gada 28. janvārim

20. decembrī sākās publiskā balsošana par video konkursam “ImagineEU” iesniegtajiem darbiem. Pēdējo divu vidusskolas klašu skolēniem tika dots uzdevums izveidot īsu video, kurā prezentētas konkrētas idejas, kā uzlabot ES iedzīvotāju dzīvi – līdzīgi kā to dara Eiropas pilsoņu iniciatīva. 

Tagad jums ir iespēja noskatīties skolēnu iesūtītos video un līdz 2024. gada 28. janvārim nobalsot par savu favorītu. Balsu skaits nav ierobežots – varat arī balstot par vairākiem video.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Eiropas Komisijas atbilde uz iniciatīvu “Eiropa bez kažokādām”

Eiropas Komisija šodien publicēja atbildi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropa bez kažokādām”. Tā ir desmitā sekmīgā iniciatīva, ko atbalstījuši vairāk nekā miljons pilsoņu visā ES. Iniciatīva saņēma vairāk nekā 1,5 miljonus derīgu parakstu un sasniedza nepieciešamās robežvērtības 18 dalībvalstīs.

Lasīt Komisijas paziņojumu.

ECI logo
  • 06/12/2023

Komisija pieņem EPI pārskatīšanas ziņojumu

Komisija šodien pieņēma savu pirmo ziņojumupar pārskatītās Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulas īstenošanu. Tajā izklāstīts, kādi panākumi gūti kopš 2020. gadā veiktās regulas pārskatīšanas, un paziņots par praktisku pasākumu kopumu, kura mērķis ir vēl vairāk uzlabot EPI darbību un ES pilsoņu iesaistīšanos ES demokrātiskajos procesos. Ielūkojieties tīmekļlapā par šo jautājumu un iepazīstieties ar svarīgākajiem faktiem un skaitļiem par pārskata periodu.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?