Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

CitizenCentral raidieraksti

CitizenCentral raidierakstu uzmanības centrā ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Katrā epizodē (kas ierakstīta laikā no 2021. līdz 2023. gadam) kādas iniciatīvas organizatori un atbalstītāji mums skaidro, kāpēc viņu iniciatīva ir svarīga un kā kā tika panākta tās atpazīstamība ES mērogā. Viņi arī sniedz padomus par to, kā var lielākā mērā ietekmēt politiku, kura skar mūsu ikdienu.

Intervijās dažādi eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji detalizētāk aplūko šo pilsoņu iniciatīvu izvirzītos jautājumus.

CitizenCentral raidierakstus atradīsiet Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts un SoundCloud.

Raidierakstos paustie viedokļi atspoguļo tikai dalībnieku uzskatus un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības nostāju.

Epizodēm pievienotajās piezīmēs zemāk varat iepazīstieties ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem.

3.2: Kāda ir Eiropas pilsoņu iniciatīvu ietekme? Veiksmīgo iniciatīvu piemēri

ES pilsoņi bieži lūdz Eiropas pilsoņu iniciatīvu ietekmes piemērus; šajā epizodē rūpīgāk aplūkojam trīs iniciatīvas, kuras ir savākušas vairāk nekā vienu miljonu parakstu un kuras ir saņēmušas atbildi no Komisijas. Triju iniciatīvu organizatori apraksta savu pieredzi. Runa ir par “Ban glyphosate” [Aizliegt glifosātu un aizsargāt cilvēkus un vidi no kaitīgiem pesticīdiem], “End the Cage Age” [Izbeigt sprostu laikmetu] un “Right2Water” [Ūdens un sanitārija ir cilvēktiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!].  

Par katru iniciatīvu mēs runājam ar Eiropas Komisijas amatpersonām, kuras sniedz sīkāku informāciju par pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz sekmīgajām iniciatīvām.  

2023. gadā Komisijai jāatbild uz četrām citām sekmīgākajām pilsoņu iniciatīvām [aprīlī, jūlijā un decembrī].

Epizode publicēta: 2023. gada jūnijs

3.1: Iniciatīvas “ES demokrātija darbībā” ABC — ieskats Eiropas pilsoņu iniciatīvas rīkkopā

Šajā epizodē runājam par pašreizējiem centieniem panākt, lai par EPI būtu informēti visi — sākot no vidusskolēna vecuma. Eiropas Komisija izstrādāja rīkkopu “ES demokrātija darbībā – paudiet savu viedokli ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu!” un 2023. gada sākumā to izmēģināja vidusskolās.  

Intervijas iepazīstina ar daudziem dažādiem viedokļiem: sarunājamies ar EP deputātu Lorantu Vince, EPI kampaņas “back in the day” organizatoru, kurš aizrautīgi iestājas par pilsoniskuma izglītību, un Malgožatu Malčiku, angļu valodas skolotāju, kura izmēģināja rīkkopu kādā Polijas skolā. Turklāt Silvija Kersemakersa, Eiropas pilsoņu iniciatīvas komandas vadītāja Briselē, sniedz informāciju par rīkkopas izstrādes iemesliem, un saruna ar vairākiem jauniešiem parāda, ka ir iespējams labāk informēt par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

Epizode publicēta: 2023. g. jūnijs 

2.4: Dzīvniekiem, cilvēkiem un planētai! Uzklausiet iedzīvotājus, kuri ierosina jaunus risinājumus agrākās prakses vietā

Šajā CitizenCentral epizodē apspriežam dzīvnieku izcelsmes produktus ar diviem Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem. Šie organizatori uzskata, ka modernajām tehnoloģijām ir jāpiedāvā risinājumi attiecībā uz to, kas, viņuprāt, ir novecojusi un neilgtspējīga prakse, kā arī jānes labums dzīvniekiem, cilvēkiem un planētai. 

Filipo Borselino, Iniciatīvas “End the Slaughter Age” (Izbeigsim dzīvnieku kaušanu) organizators iestājas par ES subsīdiju pārvirzīšanu no lopkopības uz kultivētām un augu alternatīvām. Viens no raidieraksta viesiem vada Spānijas jaunuzņēmumu, kurš ražo kultivētu gaļu.  

Elīze Flori pārstāv iniciatīvu “Fur Free Europe” (Eiropa bez kažokādām) un iestājas par Eiropas mēroga aizliegumu audzēt kažokzvērus un tirgot audzētavās iegūtu kažokādu produktus. Papildus šim jautājumam, viņa mums izskaidro, kā īstenot sekmīgu EPI kampaņu.

Epizode publicēta: 2023. gada janvāris

2.3: Taisnīgs atalgojums un godīga spēle: iniciatīvas lielākai caurskatāmībai

Mēs sarunājamies ar trim pilsoņu iniciatīvas organizatoriem no Nīderlandes, Francijas un Dānijas. Kirstena Kosena, iniciatīvas “Good Clothes, Fair Pay” (Labs apģērbs, taisnīga samaksa) organizatore, aicina pieņemt tiesību aktu par pienācīgu algu, kas garantē iztikas minimumu apģērbu un apavu nozarē strādājošajiem. Ar šo iniciatīvu organizatori iestājas par lielāku caurskatāmību un pārskatatbildību piegādes ķēdē, lai samazinātu nabadzību un cīnītos pret bērnu darbu.   

Arī Ronans Evens “Football Supporters Europe” izpilddirektors runā par savu iniciatīvu “Win It On The Pitch” (Uzvara sporta laukumā). Šī organizatoru grupa vēlas aizsargāt Eiropas sporta modeli un novērst jebkādus “super līgas” tipa atdalīšanās mēģinājumus. Ir svarīgi panākt, lai tiktu atzīta sporta sociālā vērtība Eiropas sabiedrībā, un līdzjutējiem ir jāiesaistās diskusijās par Eiropas sporta nākotni ilgtermiņā.  

Mūsu viesis ir arī Pernile Skrivere no Dānijas, kas pārstāv iniciatīvu “Stop 5G – Stay Connected but Protected” (Stop 5G – Savienoti, bet aizsargāti). Šī iniciatīva izsaka daudzu grupu bažas, un tās mērķis ir pārvarēt domājamās problēmas attiecībā uz radiāciju, vidi, datu vākšanu un uzraudzību, kuras rada bezvadu savienojamība.  

Atruna. Komisija nekādā veidā neapstiprina iniciatīvas “Stop 5G” satura faktisko pareizību, par ko ir atbildīga vienīgi organizatoru grupa. Vairāki šajā iniciatīvā izteiktie apgalvojumi patiesībā ir pretrunā zinātniskajiem pierādījumiem, kas pieejami Komisijai, un novērtējumiem, ko veikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir Pasaules Veselības organizācijas pilnvarota struktūra veselības apdraudējumu izvērtēšanai. 

Epizode publicēta: 2022. gada decembris

2.2: Pilsoņu pārstāvji un topošie līderi: jauno eiropiešu balsis

Šajā ierakstā par jauniešiem un demokrātiju piedalās jaunieši vecumā līdz 26 gadiem no deviņām ES valstīm. Viņi apspriež idejas par balsošanu, ES politikas veidošanu, pilsonisko aktivitāti un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Viņi mums stāsta, kādas idejas viņi gribētu redzēt pilsoņu iniciatīvas formā.

Viesos ir arī Daniela Vančiča no organizācijas “Democracy International” un Pako Kamass no sabiedriskās domas izpētes uzņēmuma “Ipsos”. Daniela pauž viedokli, ka EPI un citi līdzdalības rīki palīdz jauniešiem nodarboties ar viņiem būtiskiem jautājumiem, bet Pako mums izklāsta faktus un skaitļus par jauniešu pašreizējo iesaistīšanos ES politikā.

Beigās uzklausām vēl divus pilsoņu iniciatīvas organizatorus “Aviācijas degvielas nodokļa atbrīvojuma izbeigšana Eiropā” (pazīstama arī ar nosaukumu “Fairosene”). Abi šie gados jaunie pilsoņu pārstāvji dalās pārdomās par savu kampaņu un iemesliem, kādēļ tā piesaistīja lielu uzmanību.

Epizode publicēta: 2022. gada septembris

2.1: Otrreizēja pārstrāde un PVN likmes: eiropieši, kuri meklē ilgtspējīgus risinājumus

Sēriju apraksti

Uzmanības centrā “ReturnthePlastics” un “Green VAT”

CitizenCentral otrā sezona! Pievienojieties mūsu sarunai ar diviem pilsoņu iniciatīvas organizatoriem, kuru pieejas jautājumā par ilgtspēju un patērētāju uzvedību ir atšķirīgas. Viesos ir arī trīs klimata un ilgtspējas eksperti no ES.

Omars Peress no iniciatīvas “ReturnthePlastics” (Nodod plastmasu) paskaidro, kā pārstrādes sistēmas, kas jau pastāv vairākās ES valstīs, būtu ieviešamas visā ES. Tā kā šīm sistēmām jau ir rezultāti, viņu ideja ir ieviest ES mēroga depozīta sistēmu plastmasas pudeļu pārstrādei, izmantojot tukšās taras nodošanas automātus lielveikalos. Joprojām nav atbildes uz svarīgu jautājumu — kam par šo sistēmu būtu jāmaksā?

Brigita Hartmane pārstāv iniciatīvu “Zaļais PVN”, kuras organizatori aicina samazināt nodokļus bioloģiskiem, ilgtspējīgi ražotiem vai videi draudzīgiem produktiem Eiropā. Mērķis ir nodrošināt lielāku izvēli patērētājiem un mudināt uzņēmumus pārdomāt veidus, kā tiek ražoti to produkti. Tādā gadījumā rodas jautājums, vai nodokļu bāze joprojām pastāvēs, ja visi produkti kļūs zaļi?

1.7: Eiropas pilsoņu iniciatīva @10: jaunas iniciatīvas un patīkamas atmiņas

Uzmanības centrā: “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības”, “Apturēt globālo sasilšanu — oglekļa cenas noteikšana cīņā pret klimata pārmaiņām” un “Fraternité 2020 — Mobilitāte. Progress. Eiropa.”

2022. gadā svinam EPI desmito gadadienu, un šajā epizodē tiekamies ar agrāko, pašreizējo un (iespējams) nākotnē gaidāmo iniciatīvu organizatorēm — Simonu Pronkuti, Dr. Džūliju Beinsu un Virdžīniju Fjumi.

“Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības” ir pašreiz aktuāla iniciatīva, kuras mērķis ir pilnībā aizliegt kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu pārbaudīšanu izmēģinājumos ar dzīvniekiem, kā arī modernizēt zinātni, lai tā neizmantotu izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Organizatori cer, ka šī būs EPI, kas visātrāk sasniegs vienu miljonu parakstu.

Iniciatīvas “Apturēt globālo sasilšanu” kampaņa ir ilgusi divus gadus, un parakstu vākšanas periods noslēdzās 2021. gada vasarā. Virdžīnija Fjume dalās atziņās un pārdomās par iniciatīvu. Viņa un kolēģi pieredzi, kas gūta saistībā ar EPI, ir likuši lietā projektā EUMANS.eu un sola, ka pie tā neapstāsies.

Nobeigumā uzklausām pašas pirmās reģistrētās pilsoņu iniciatīvas “Fraternité 2020 — Mobilitāte. Progress. Eiropa.” organizētāju. Kāda bija Simonas pieredze pirms 10 gadiem un kā dalība Eiropas pilsoņu iniciatīvā ietekmējusi viņas dzīvi?

Piezīme: Eiropas Ķimikāliju aģentūras atbilde par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un PETA kampaņu: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Vakcīnas un autortiesības. Iepazīstieties ar eiropiešiem, kas cīnās par izmaiņām ES politikā

Uzmanības centrā: “Brīvība kopīgot” un “Tiesības uz atveseļošanos”

Šajā CitizenCentral epizodē uzmanību vēršam uz autortiesībām un intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesībām. Gregorijs Engelss pārstāv iniciatīvu “Brīvība kopīgot”, kuras mērķis ir ietekmēt Eiropas tiesību aktus autortiesību jomā un panākt, ka tiek legalizēta failu apmaiņa digitālajos tīklos.

Savukārt Jūlija Stēndama pārstāv iniciatīvu “Tiesības uz atveseļošanos” (saukta arī “Negūt peļņu no pandēmijas”), kurā Eiropas Komisija tiek aicināta nodrošināt, ka visas koronavīrusa vakcīnas un ārstēšanas līdzekļi ir bez maksas pieejami ikvienam visā pasaulē. Šajā ierakstā tiek izskatīti sarežģīti temati, kas saistīti ar autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aktu ietekmi, mūsu brīvību un cenu, ko par to maksājam.

1.5: Apzinīgi patērētāji. Iepazīstieties ar eiropiešiem, kas radoši cīnās pret klimata pārmaiņām

Uzmanības centrā: “Aizliegt fosilā kurināmā reklāmu un fosilā kurināmā nozares dalību sponsordarbībā” un “Eiropas EcoScore marķējums”

Šajā CitizenCentral epizodē piedalās Silvija Pastorelli un Antuāns Tils — divi organizatori, kuri katrs savā veidā gādā par lielāku korporatīvo atbildību un palīdz patērētājiem izdarīt ilgtspējīgu izvēli.

Iniciatīvas “Aizliegt fosilā kurināmā reklāmu” mērķis ir panākt, ka tiek pieņemts ES tiesību akts, kas aizliedz fosilā kurināmā reklāmu, tai skaitā ar šo degvielu darbināmu autotransporta un ūdenstransporta līdzekļu reklamēšanu. Iniciatīvas virzītāji iedvesmojušies no tabakas izstrādājumu reklāmas aizlieguma, kas jau ir spēkā visā ES, un viņi cer panākt sistēmiskas pārmaiņas klimata krīzes apstākļos. Savukārt iniciatīvas “Eiropas EcoScore marķējums” organizatori vēlas obligātu marķējumu, kas Eiropas patērētājiem sniegtu caurskatāmu informāciju par ES ražoto vai pārdoto produktu ietekmi uz vidi.

Abas iniciatīvas tika reģistrētas 2021. gada vidū, un tad arī sākās parakstu vākšana. Uzziniet, kā tām veicies līdz šim.

1.4: Iepazīstieties ar eiropiešiem, kuri cenšas aizsargāt privātumu un mazināt nabadzību Eiropā

Uzmanības centrā: “Reclaim Your Face” un “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”

CitizenCentral ceturtajā epizodē piedalās Ella Jakubovska un Katarina Neveša, lai apspriestu dažādus veidus, kā aizsargāt pamattiesības un mazināt nevienlīdzību ES. “Reclaim Your Face” — pilsoniskās sabiedrības iniciatīva nolūkā aizliegt biometriskās masveida novērošanas praksi cenšas panākt biometrijas tehnoloģiju stingru regulējumu, lai novērstu nepamatotus pamattiesību aizskārumus. Šī epizode aplūko to, kā un kādiem mērķiem cilvēki, uzņēmumi un valdības izmanto tehnoloģijas un kā tas ietekmē mūsu dzīvi.

Iniciatīvas “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” organizētāji vēlas, lai Komisija nāktu klajā ar priekšlikumu par beznosacījumu pamatienākumiem visā ES un tādējādi uzlabotos Eiropas iedzīvotāju labklājība visās ES valstīs.

1.3: Uzklausiet Eiropas zaļā viļņa atbalstītājus

Uzmanības centrā: “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu — pārtraukt tirdzniecību”, “Zaļie jumta dārzi” un “Audzējiet zinātnisko progresu: kultūraugi ir svarīgi!”

CitizenCentral trešajā epizodē piedalās Nilss Klugers, Almoga Sadē un Martina Helmlingere. Tiek apspriesti vides temati, kas skar sauszemi un jūru.

Pilsoņu iniciatīvas “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu — pārtraukt tirdzniecību” mērķis ir panākt, ka tiek izbeigta haizivju spuru tirdzniecība ES. Iniciatīvu “Zaļie jumta dārzi” iesāka brālis un māsa kopā ar draugu grupu. Tās atbalstītāji vēlas izmantot uz biroju ēku jumtiem esošo brīvo vietu, izveidojot tur zaļās zonas. Mēs arī iepazīstamies ar iniciatīvas “Audzējiet zinātnisko progresu: kultūraugi ir svarīgi!” Iniciatīva noslēdzās 2021. gada vasarā, tomēr viņas pārdomas sniedz daudzus padomus tiem, kuri vēlas nākt klajā ar pilsoņu iniciatīvu. 

1.2: Varu cilvēkiem: uzklausiet tos, kuri vēlas pārvarēt robežas Eiropā

Uzmanības centrā: “Valsts ierēdņu apmaiņas programma” un “Vēlētāji bez robežām”

CitizenCentral otrajā epizodē piedalās Ādams Mazoijē un Rozālija van der Brinka, un tiek apspriestas divas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kuru mērķis ir stiprināt pilsonisko līdzdalību mūsu kopienās. Iniciatīvas “Valsts ierēdņu apmaiņas programma” mērķis ir palīdzēt civildienesta ierēdņiem mācīties citam no cita un veiksmīgāk risināt transnacionālus jautājumus — no dabas katastrofām līdz kiberdrošībai u. c. Iniciatīva “Vēlētāji bez robežām” prasa palielināt to ES pilsoņu demokrātiskās tiesības, kuri vēlas balsot valsts vēlēšanās savā dzīvesvietā.

1.1: Sveicināti CitizenCentral

Uzmanības centrā: “Piektdienas nākotnei” un “Glābiet bites un lauksaimniekus!”

Noklausieties CitizenCentral pirmo epizodi, kurā Paula Rejesa un Helmuts Burčers stāsta par divām Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kuru parakstu vākšanas periods beidzās 2021. gada septembra beigās. “Pasākumi klimata ārkārtas situācijas jomā” (parakstu vākšana beidzās 2021. gada 23. septembrī) un “Glābiet bites un lauksaimniekus! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi” (parakstu vākšana beidzās 2021. gada 30. septembrī) ir divas no daudzajām pilsoņu iniciatīvām gadu gaitā, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?