Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Videomateriāls, ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sagatavojusi par godu Eiropas pilsoņu iniciatīvas 10. gadadienai.

2023. gads 

  • Saskaņā ar EPI regulas 11. pantu individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu drīkstēja izmantot tikai tām iniciatīvām, kas reģistrētas līdz 2022. gada 31. decembrim. Pilsoņu iniciatīvām, kas reģistrētas pēc 2023. gada 1. janvāra, paziņojumus par atbalstu tiešsaistē var vākt tikai ar centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu (parakstu vākšana papīra formātā joprojām ir atļauta). Šo sistēmu nodrošina Eiropas Komisija. 
  • Pirmo ziņojumu par Regulas (ES) 2019/788 piemērošanu Komisija pieņēma 2023. gada 6. decembrī.  

2020. gads

2019. gads

Jaunos noteikumus pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

Likumdošanas process, kas noslēdzas līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu.

Citi:

Factsheet
Angļu
(228.77 KB - PDF)
Lejupielādēt

2018. gads

Komisija pieņem otro ziņojumu par to, kā tiek piemērota Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

2017. gads

Pēc 2015. gadā sāktās pārskatīšanas Komisija pieņem priekšlikumu par jauniem Eiropas pilsoņu iniciatīvas noteikumiem.

Staff working document
Angļu
(1.35 MB - PDF)
Lejupielādēt

Komisijas priekšlikuma sagatavošanas darbs:

Stakeholder consultation - summary report
Angļu
(202.19 KB - PDF)
Lejupielādēt
Public consultation - report
Angļu
(431.34 KB - PDF)
Lejupielādēt
Open public consultation - replies
Angļu
(7.73 MB - ZIP)
Lejupielādēt
Stakeholder consultation strategy
Angļu
(94.63 KB - PDF)
Lejupielādēt
Study on data requirements
Angļu
(2.31 MB - PDF)
Lejupielādēt
Etude données - résumé
Angļu
(884.53 KB - PDF)
Lejupielādēt
Study eID
Angļu
(6.74 MB - PDF)
Lejupielādēt
OCS TS
Angļu
(3.51 MB - PDF)
Lejupielādēt

Citi materiāli pārskatīšanā

Ombudsman suggestions
Angļu
(218.51 KB - PDF)
Lejupielādēt
ICT impact study
Angļu
(2.93 MB - PDF)
Lejupielādēt

2015. gads

Komisija pieņem pirmo ziņojumu par to, kā tiek piemērota Regula par pilsoņu iniciatīvu un sāk noteikumu pārskatīšanu.

2012. gads

Stājas spēkā noteikumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

2011. gads

Eiropas Parlaments un Padome pieņem pilsoņu iniciatīvas regulu: Regula (ES) Nr. 211/2011

Likumdošanas process, kas noslēdzas ar regulas pieņemšanu:

2009. gads

Stājas spēkā Lisabonas līgums (ar ko ievieš Eiropas pilsoņu iniciatīvu).

ES iestādes sāk darbu pie noteikumu un procedūru izstrādes šim jaunajam instrumentam.

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?