Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

EPI skolā

A teacher interacts with a classroom full of students

Mācību rīkkopa “ES demokrātija darbībā – paudiet savu viedokli ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

Kas pamudina jauniešus aktīvi iesaistīties viņiem svarīgu jautājumu risināšanā? Kā ES pilsoņi var piedalīties ES politikas veidošanā?  Ko var panākt, apvienojot spēkus kopīga mērķa vārdā?  

Raisiet skolēnos interesi par ES demokrātiskajiem procesiem, izmantojot jauno rīkkopu skolām “ES demokrātija darbībā – paudiet savu viedokli ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu”

Lai jaunieši varētu kļūt par aktīviem pilsoņiem, viņiem ir jāsaprot, kā darbojas demokrātija un kādas ir viņu tiesības un pienākumi. Mācību rīkkopa “ES demokrātija darbībā” iepazīstina skolēnus ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu un aicina viņus aktīvi iesaistīties Eiropai svarīgu jautājumu risināšanā. Rīkkopa paredzēta vidusskolas vecāko klašu skolēniem.

Skolēni, piedaloties izpētē, diskusijās, projektu darbā un lomu spēlēs, uzzinās, kā tiek pieņemti lēmumi ES līmenī, kā šie lēmumi ietekmē viņu ikdienas dzīvi un kādas iespējas piedalīties ES politikas veidošanā un iestāties par sev svarīgiem jautājumiem viņiem paver Eiropas pilsoņu iniciatīva. 

“Maniem skolēniem šis modulis šķita ļoti interesants. Viņi labprāt pildīja uzdevumus un ar lielu aizrautību filmēja video savai pilsoņu iniciatīvai. Labs veids, kā apvienot izglītību un izklaidi.”  – Malgožata, vidusskolas skolotāja no Polijas

Šos materiālus var izmantot civilzinību stundās, kā arī mācību projektos, svešvalodu nodarbībās vai mācību satura un valodas integrētā apguvē. Rīkkopa ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Uzziniet vairāk un lejupielādējiet rīkkopu

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Īsumā par rīkkopu

2023. gada maijā notika tīmekļseminārs, kurā pedagogus iepazīstināja ar šo rīkkopu. Zemāk atrodams tīmekļsemināra ieraksts un “PowerPoint” prezentācijas slaidi (tikai angļu val.).

Varat arī noklausīties “CitizenCentral” aplādes ierakstu “The ABCs of ‘EU Democracy in Action’ - presenting a European Citizens’ Initiative Toolkit (tikai angļu val.).

Noskatīties tīmekļsemināru

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Angļu
(13.42 MB - PPTX)
Lejupielādēt

Konkurss vidusskolēniem

No 2023. gada 16. oktobra līdz tā paša gada 13. decembrim vidusskolēnu grupas var iesniegt savus darbus video konkursam “ImagineEU”. Šā konkursa pamatā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, un tas papildina skolām paredzēto mācību rīkkopu“ES demokrātija darbībā – paudiet savu viedokli ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu” Balva ir visas grupas ceļojums uz Briseli (trim uzvarētājkomandām).  

Plašāku informāciju meklējiet tīmekļlapā par šo video konkursu

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?