Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Foreside

Få større indflydelse på de politikker, der påvirker din hverdag. Det europæiske borgerinitiativ giver dig en enestående mulighed for at være med til at forme EU ved at opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. Når der er indsamlet 1 million underskrifter til støtte for et initiativ, vil Kommissionen beslutte, hvilke initiativer der skal tages. Se, hvordan det fungerer trin for trin
Hvis du overvejer at starte et initiativ, kan du kontakte "Forum for det europæiske borgerinitiativ" for at få juridisk og praktisk rådgivning.
Det europæiske borgerinitiativ: Din ret som EU-borger

Seneste nyt

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Nyheden findes ikke på dansk, men du kan få en maskinoversættelse på siden "Seneste nyheder.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nyt minimumsantal gyldige underskrifter pr. EU-land for europæiske borgerinitiativer, der registreres fra og med den 16. juli 2024

Med starten på EU-valgperioden 2024-2029 den 16. juli 2024 trådte det reviderede bilag I til forordningen om det europæiske borgerinitiativ i kraft. Den fastsætter et nyt minimumsantal underskrivere pr. EU-medlemsland. Disse minimumsantal er knyttet til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er). Da antallet af MEP'er steget fra 705 til 720 i den nye valgperiode, er minimumsantallet også sat op. For at et europæisk borgerinitiativ kan blive undersøgt af Europa-Kommissionen, skal det indsamle mindst én million gyldige underskrifter og nå op på dette minimumsantal gyldige underskrifter i mindst syv EU-lande. 

De nye minimumsantal gælder for borgerinitiativer, der registreres af Kommissionen den 16. juli 2024 eller senere. De nye minimumsantal gælder ikke for borgerinitiativer, der er registreret før den 16. juli 2024 – for dem gælder de tidligere minimumsantal stadig.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerer to nye europæiske borgerinitiativer

Den 19. juni besluttede Europa-Kommissionen at registrere 2 nye europæiske borgerinitiativer:

Med initiativet "Air-Quotas" ("Luftkvoter") opfordres der til, at hvert land opretter et CO2-kvotesystem for borgerne, som skal tilskynde virksomhederne til dekarbonisere via forbrugerefterspørgslen. Initiativtagerne mener, at dette system skal gælde for alle køb af varer og tjenesteydelser, begyndende med lufttransport. 

Med initiativet "Stop Destroying Videogames" ("Stop ødelæggelsen af computerspil") opfordrer Kommissionen til at indføre et krav om, at udgivere, der sælger eller udsteder licens til computerspil i EU, skal sikre, at de forbliver fuldt funktionsdygtige og ikke kan fjern-deaktiveres af udgiverne.

Disse initiativer er det sjette og syvende, der er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at starte indsamlingen af underskrifter. 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?