Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativ i skolen

A teacher interacts with a classroom full of students

Værktøjskassen "EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens' Initiative" for skoler

Hvad får unge til at handle på et område, de går op i? Hvad kan de gøre som borgere i EU?  Hvad er muligt, når vi arbejder sammen – og på tværs af grænserne – om vigtige sager?  

Få dine elever til at engagere sig med værktøjskassen "EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens' Initiative" for skoler 

For at blive aktive borgere er unge nødt til at forstå, hvordan demokratiet fungerer, og hvilke rettigheder og forpligtelser de har. Den pædagogiske værktøjskasse "EU Democracy in Action" introducerer eleverne til det europæiske borgerinitiativ og tilskynder dem til at spille en aktiv rolle i EU-sager. Den er rettet mod gymnasieelever i de sidste to år af skolen.

Gennem undervisning, research, debat, projektarbejde og rollespil lærer eleverne, hvordan beslutninger træffes i EU, hvordan beslutningerne påvirker deres dagligdag, og vigtigst af alt, hvordan det europæiske borgerinitiativ giver dem mulighed for sammen med andre at påvirke EU's politikker på områder, de går op i. 

"Mine elever syntes virkelig det var interessant. Der var rigtig sjove og spændende opgaver – især kunne de godt lide at lave videoer til deres eget borgerinitiativ. Det er en god kombination af undervisning og underholdning."  Malgorzata, polsk gymnasielærer

Kurset kan bruges til undervisning i samfundsfag og medborgerskab. Det er også velegnet til at indgå i et projektbaseret fremmedsprogskursus eller i et forløb med integreret indlæring af indhold og sprog (CLIL). Den er tilgængelig på alle de officielle EU-sprog.

Læs mere, og download værktøjskassen

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Præsentation af værktøjskassen

I maj 2023 blev der afholdt et webinar for at præsentere værktøjskassen for undervisere. Nedenfor kan du se en optagelse af webinaret og powerpoint-slides fra det.

Du kan også lytte til episoden af podcasten CitizenCentral The ABCs of ‘EU Democracy in Action’ - presenting a European Citizens’ Initiative Toolkit" (kun på engelsk).

Se optagelsen af webinaret

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Engelsk
(13.42 MB - PPTX)
Download

Videokonkurrencen ImagineEU og vinderne

ImagineEU-konkurrencen blev afholdt i skoleåret 2023/2024 som led i lanceringen af værktøjskassen for skoler, "EU's demokrati i praksis – brug din stemme med det europæiske borgerinitiativ". 

Konkurrencen tilskyndede unge europæere i de sidste to år af deres gymnasiale uddannelse til at lære mere om, hvordan de kan blive aktive borgere i EU. De blev opfordret til at komme med konkrete idéer, som kan gøre EU til et endnu bedre sted at bo, og som kan være til gavn for borgerne i hele EU, med udgangspunkt i det europæiske borgerinitiativ. Borgerinitiativet er et vigtigt redskab til deltagelsesorienteret demokrati i EU, som giver borgerne mulighed for at sætte deres præg på EU-politikkerne. 

I grupper på op til 7 klassekammerater blev eleverne bedt om at præsentere deres kreative idéer i en kort video. Der blev indsendt over 400 videoer. De 388 videoer, der overholdt konkurrencereglerne, blev offentliggjort med henblik på offentlig afstemning. 

I den sidste fase bedømmer en jury disse 50 videoer for at finde frem til tre vinderhold. 

SE VINDERVIDEOERNE

Præmie

De tre vinderhold fik en studietur til Bruxelles, hjertet i Den Europæiske Union, fra den 21. til den 23. marts 2024. 

På turen fik de mulighed for at møde repræsentanter for EU-institutionerne for at lære mere om, hvordan EU's politikker og lovgivning udformes, og hvordan borgere i EU kan engagere sig i det europæiske borgerinitiativ. 

Læs nyheder fra Kommissionen fra 22. marts 2024 (på fransk).

Photo of the three winning teams

Vinderkriterier

De 50 videoer, der fik det højeste antal stemmer i den offentlige afstemning, blev bedømt af en jury bestående af repræsentanter for borgerinitiativet i EU-institutionerne, nationale myndigheder og civilsamfundsorganisationer samt unge praktikanter fra Europa-Kommissionen. Juryen tog følgende kriterier i betragtning: 

  • Relevans for det europæiske borgerinitiativ (0-25 point): Er idéen i videoen relevant som emne for et europæisk borgerinitiativ?   
  • Tydelighed (0-50 point): Er budskabet klart og præcist?  
  • Kreativitet (0-25 point): Er idéen original? Har holdet en interessant tilgang til idéen? 

 

Konkurrencen blev arrangeret af Europa-Kommissionens generalsekretariat, SG.A.1 – kontoret for politiske prioriteter og arbejdsprogram.

 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?