Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Lovgivningsramme

Henvisninger i traktaterne

Artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten

Artikel 24 i EUF-traktaten


Regler

Generelle regler (fra 1. januar 2020) – forordning (EU) 2019/788, ajourført udgave af bilag I

Regler for onlineindsamling af underskrifter (fra 1. januar 2020) – forordning (EU) 2019/1799

For borgerinitiativer, der blev registreret frem til og med den 31. december 2019, gælder de gamle regler til dels stadig:

Meddelelse om overgangsordninger for den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ, gældende fra den 1. januar 2020:

Transition_DA
dansk
(11.36 KB - PDF)
Download

Se også historien om det europæiske borgerinitiativ.

Fornyet gennemgang foretaget af Kommissionen

Kommissionen skal regelmæssigt undersøge, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og redegøre for sine konklusioner i rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

Kommissionen vedtog sin første rapport om anvendelsen af forordning (EU) 2019/788 den 6. december 2023.  

Rapporterne om anvendelsen af den første forordning om det europæiske borgerinitiativ (forordning (EU) nr. 211/2011) findes på borgerinitiativets historieside.

Udvalget

Udvalget har til opgave at hjælpe Kommissionen med de tekniske specifikationer for individuelle onlineindsamlingssystemer (som fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1799).

Du kan læse om udvalgets møder i Kommissionens komitologiregister.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen har til opgave sammen med EU-landene at koordinere, hvordan det europæiske borgerinitiativ bliver gennemført.

Gruppen består af repræsentanter fra de nationale myndigheder.

Læs om ekspertgruppens møder.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?