Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Foreside

Få større indflydelse på de politikker, der påvirker din hverdag. Det europæiske borgerinitiativ giver dig en enestående mulighed for at være med til at forme EU ved at opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå ny lovgivning. Når der er indsamlet 1 million underskrifter til støtte for et initiativ, vil Kommissionen beslutte, hvilke initiativer der skal tages. Se, hvordan det fungerer trin for trin
Hvis du overvejer at starte et initiativ, kan du kontakte "Forum for det europæiske borgerinitiativ" for at få juridisk og praktisk rådgivning.
Det europæiske borgerinitiativ: Din ret som EU-borger

Seneste nyt

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Nyheden findes ikke på dansk, men du kan få en maskinoversættelse på siden "Seneste nyheder.

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

These initiatives are the sixth and seventh registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Et nyt borgerinitiativ er blevet registreret: "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner"

Den 13. maj registrerede Kommissionen det europæiske borgerinitiativ "Red planeten ved at ændre beskatningen af arbejdskraft til en beskatning af drivhusgasemissioner". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at styrke Fit for 55-pakken og EU's CO2-prissætningssystem og til at omfordele en væsentlig del af indtægterne fra CO2-prissætningen til lavindkomsthusstande, styrke EU's sociale klimafond og fremme oprettelsen af en "klimaklub" for lande, der ønsker at indføre en mere robust CO2-prissætning.

Det er det femte borgerinitiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Et nyt borgerinitiativ om at støtte adgangen til sikker abort med EU-midler er blevet registreret

Den 10. april registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "My Voice, My Choice: Adgang til sikker abort". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om finansiel støtte til medlemsstaterne, der giver mulighed for sikker svangerskabsafbrydelse for alle i Europa, der stadig ikke har adgang til sikker og lovlig abort.

Det er det fjerde initiativ, som er blevet registreret i 2024. Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?