Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Seneste nyt

Judicial updates-court cases
  • 22/02/2024

Court final judgment on the Commission decision on the registration of the ECI ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ (C-54/22 P)

Nyheden findes ikke på dansk, men du kan få en maskinoversættelse på siden "Seneste nyheder.

On 22 February 2024, the Court of Justice delivered its judgment in case C-54/22 P, Romania v Commission. The Commission’s 2019 decision to partially register the European Citizens’ Initiative (ECI) ‘Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures’ is upheld following the dismissal of Romania’s appeal.    

 

Logo of Stop Finning EU
  • 22/02/2024

Follow-up to the successful ECI “Stop Finning – Stop the Trade”  

Nyheden findes ikke på dansk, men du kan få en maskinoversættelse på siden "Seneste nyheder.

On 21 February, the European Commission published a call for evidence seeking views and expertise on the environmental, social and economic consequences of a potential ban on EU sales and international trade of loose shark fins and collecting feedback on potential policy options to better protect sharks and related marine ecosystems. 

The aim is to ensure the best informed, participatory and transparent way of deciding on the follow-up to the 2023 European citizens’ initiative “Stop Finning – Stop the Trade”. 

 

Imagine EU video competition - 2 students, Commission building, info on the prize
  • 21/02/2024

Results of the ImagineEU video competition for schools

Nyheden findes ikke på dansk, men du kan få en maskinoversættelse på siden "Seneste nyheder.

The ImagineEU video competition, launched in October 2023, invited young Europeans to think of concrete ideas that could benefit citizens across the EU – similarly to the European Citizens’ Initiative.    

 The jury selected the three best videos, submitted by school teams from France, Italy and Romania. The teams are awarded a study trip to Brussels in March.  

 

Fur Free Europe ECI logo
  • 09/02/2024

Europa-Kommissionens opfølgningsmøde med repræsentanter for det vellykkede europæiske borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa"

Den 9. februar 2024 modtog Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, repræsentanter for det vellykkede borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa".

På mødet fremlagde kommissæren Kommissionens svar på borgerinitiativet, der blev vedtaget den 7. december 2023, og besvarede initiativtagernes spørgsmål. 

 

New initiative registered
  • 06/02/2024

Kommissionen registrerer delvis "European Cannabis Initiative"

Den 6. februar registrerede Kommissionen et europæisk borgerinitiativ med titlen "European Cannabis Initiative".

Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at: i) indkalde til en transeuropæisk borgerforsamling om cannabispolitikker, herunder sanktioner og sammenhæng mellem medlemsstaternes politikker ii) fremme adgang til cannabis til medicinsk brug og tillade transport af cannabis og afledende stoffer, der er ordineret til terapeutisk anvendelse for at sikre den fulde udøvelse af retten til sundhed og iii) afsætte de nødvendige ressourcer til forskning i cannabis til terapeutisk anvendelse. 

Kommissionen har konkluderet, at initiativet kun kan registreres, for så vidt angår det andet og det tredje mål, da kun disse mål opfylder kravene til registrering. Kommissionen måtte afvise registreringen af initiativets første mål, da det falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt.

Den delvise registrering fulgte en totrinsprocedure, hvor initiativtagerne i første fase blev opfordret til at ændre deres oprindelige initiativ under hensyntagen til Kommissionens første vurdering. 

Initiativtagerne har seks måneder til at indlede indsamlingen af underskrifter. 

IT developments
  • 31/01/2024

Nu kan man underskrive borgerinitiativer med elektronisk ID i 17 lande.

Polske borgere kan nu bruge eID (Profil Zaufany/mObywatel) til at støtte europæiske borgerinitiativer i det centrale onlineindsamlingssystem. Polen er det 17. EU-land, der gør det muligt at bruge et nationalt eID-system til at underskrive europæiske borgerinitiativer. Se, hvad status er i de forskellige EU-lande. 

New initiative registered
  • 24/01/2024

Kommissionen registrerer to nye europæiske borgerinitiativer

Europa-Kommissionen besluttede den 24. januar at registrere to europæiske borgerinitiativer.

Initiativtagerne til "Forbud mod omvendelsespraksis i Den Europæiske Union" opfordrer til et forbud mod indgreb, der har til formål at ændre eller undertrykke LGBTQ+-personers seksuelle orientering, kønsidentitet og/eller kønsudtryk.

Initiativtagerne til "Det europæiske borgerinitiativ til forsvar for landbruget og økonomien i landdistrikterne i Europa" opfordrer til beskyttelse af det europæiske landbrug og økonomien i landdistrikterne i Europa ved hjælp af en lovgivningsramme baseret på forskellige elementer, herunder prioritering af benyttelse af landbrugsjord til fødevareproduktion, sikring af fødevaresuverænitet, håndtering af fødevarekædeproblemer og modarbejdelse af høje priser. 

Initiativtagerne har nu seks måneder til at beslutte, hvornår underskriftindsamlingen skal påbegyndes.

Public voting phase - ImagineEU competition
  • 20/12/2023

Den offentlige afstemning om ImagineEU-videokonkurrencen løber indtil den 28. januar 2024.

Den offentlige afstemning om videokonkurrencen ImagineEU startede den 20. december. Elever i de sidste to år af deres gymnasiale uddannelse blev bedt om i en kort video at præsentere deres konkrete idéer om, hvad er kunne gavne borgerne i hele EU – inspireret af det europæiske borgerinitiativ. 

Du kan nu se de videoer, de lavede, og stemme på dine favoritter. Du kan stemme på så mange videoer, du vil, indtil den 28. januar 2024.

Initiative answered (successful)
  • 07/12/2023

Europa-Kommissionens svar på borgerinitiativet "Et pelsfrit Europa"

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin reaktion på det europæiske borgerinitiativ "Et pelsfrit Europa". Det er det tiende vellykkede borgerinitiativ og har fået støttetilkendegivelser fra over 1 millioner borgere i hele EU. Der er indsamlet over 1,5 millioner gyldige underskrifter, og man har nået de krævede minimumsgrænser i 18 medlemslande.

Læs meddelelsen fra Kommissionen.

ECI logo
  • 06/12/2023

Kommissionen vedtager en evalueringsrapport om det europæiske borgerinitiativ

Kommissionen vedtog i dag sin første rapport om gennemførelsen af den reviderede forordning om det europæiske borgerinitiativ. Rapporten beskriver de fremskridt, der er gjort siden revisionen af forordningen i 2020, og bebuder en række praktiske foranstaltninger, der skal få at det europæiske borgerinitiativ til at fungere endnu bedre, og engagere de europæiske borgere mere i EU's demokratiske processer. Se websiden om rapporten og nøglefakta og -tal for rapporteringsperioden.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?