Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Podcastserien CitizenCentral

I CitizenCentral sætter vi fokus på europæiske borgerinitiativer. I hvert af afsnittene, som optaget i 2021-2023, fortæller de forskellige initiativtagere og deres støtter om, hvorfor deres borgerinitiativ er vigtigt, og hvordan det er at arbejde med at opbygge kendskab til et emne på EU-plan. De deler deres tips og tricks, fordi de ønsker at få større indflydelse på politikker, der påvirker vores liv.

I interviews med politiske eksperter og forskere ser vi nærmere på de emner, som borgerinitiativerne har fremsat.

Du kan lytte tilApple Podcasts, Spotify, Google Podcasts og SoundCloud.

De holdninger, der gives udtryk for i podcastafsnittene, er alene udtryk for deltagernes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens eller EU's holdning.

Læs om folkene bag en række europæiske borgerinitiativer i nedenstående noter om de enkelte afsnit.

3.2: Hvilken virkning har de europæiske borgerinitiativer? Eksempler på vellykkede initiativer

EU-borgerne beder ofte om eksempler på virkningen af europæiske borgerinitiativer, så i denne episode ser vi nærmere på tre initiativer, der fik over 1 mio. underskrifter og modtog et svar fra Kommissionen. Vi hører fra en initiativtager bag hvert af de tre initiativer, "Indfør et forbud mod glyphosat" [Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider], "Slut med opdræt i bure:" og "Right2Water" [Rent vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!].  

I forbindelse med hvert initiativ taler vi med tjenestemænd i Europa-Kommissionen, som giver flere oplysninger om de tiltag, der er truffet som reaktion på de vellykkede initiativer.  

I 2023 svarer Kommissionen på yderligere fire vellykkede borgerinitiativer [april, juli og december].

Episode offentliggjort i juni 2023

3.1: Grundlæggende indsigt i "EU's demokrati i praksis" – fremlæggelse af værktøjskassen for skoler til det europæiske borgerinitiativ

I denne episode taler vi om den indsats, der gøres for at gøre det europæiske borgerinitiativ til fælles europæisk viden. Og vi starter med gymnasieelever. Værktøjskassen for skoler, "EU's demokrati i praksis – brug din stemme med det europæiske borgerinitiativ" blev udviklet af Kommissionen og kørt som forsøg i gymnasier i starten af 2023.  

Mange forskellige vinkler kommer til udtryk i interviewene: Vi hører fra MEP Loránt Vincze, som stod for kampagnen for det europæiske borgerinitiativ "back in the day", og som er en ivrig fortaler for undervisning i medborgerkundskab, og Małgorzata Malczyk, en engelsklærer, der har afprøvet værktøjskassen på en skole i Polen. Desuden giver Silvia Kersemakers, teamleder for teamet bag det europæiske borgerinitiativ i Bruxelles, indblik i, hvorfor værktøjskassen blev udviklet, og vi hører flere unge, hvilket viser, at det er muligt at øge bevidstheden om det europæiske borgerinitiativ. 

Episode offentliggjort i juni 2023 

2.4: For dyr, mennesker og planeten! Hør indlæg fra personer, der har forslag til nye løsninger til erstatning for gamle metoder

I dette afsnit af CitizenCentral tager vi diskussionen om animalske produkter op med to initiativtagere til europæiske borgerinitiativer. De mener, at den moderne teknologi muliggør nye løsninger på det, de benævner som gamle og ikkebæredygtige metoder, og at teknologien kan være til gavn for dyr, mennesker og planeten. 

Filippo Borsellino, der står bag initiativet "End the Slaughter Age(Slut slagteræraen)", har fokus på at omfordele EU-støtten fra husdyrbrug til plantebaserede alternativer og produkter, der kommer fra celledyrkning. Vi har også besøg af en gæst, som driver en spansk opstartsvirksomhed, der producerer dyrket kød som alternativ til dyreopdræt.  

Elise Fleury er repræsentant for initiativet "Fur Free Europe (Et pelsfrit Europa)", der har som formål at få indført forbud mod pelsdyropdræt og produkter fremstillet af opdrættede pelsdyr på det europæiske marked. Ud over at drøfte emnet, deler hun ud af sin viden om, hvordan man driver en vellykket kampagne under det europæiske borgerinitiativ.

Episode offentliggjort i januar 2023

2.3: Lige løn og lige vilkår: Mød europæere, der kæmper for større gennemsigtighed

Lyt med, når vi taler med 3 initiativtagere til europæiske borgerinitiativer fra Holland, Frankrig og Danmark. Kirsten Kossen, der er initiativtager til "Good Clothes, Fair Pay (Godt tøj, fair løn)", ønsker lovgivning om indførelse af en eksistensminimumsløn til arbejdstagere i beklædnings- og fodtøjsindustrien. Initiativet opfordrer til en større gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden med det mål at mindske fattigdom og bekæmpe børnearbejde.   

Vi taler også med Ronan Evain, der er administrerende direktør for Football Supporters Europe og repræsentant for initiativet "Win it on the Pitch (Vind på banen)". Gruppen af initiativtagere ønsker at beskytte den europæiske model inden for idrættens verden og forhindre etablering af flere udbryderturneringer i supereliteklassen. De ønsker en officiel anerkendelse af idrættens sociale værdi i de europæiske samfund og at inddrage fans i drøftelserne om europæisk idræts fremtid på længere sigt.  

Endelig besøger vi Pernille Schriver i Danmark, repræsentant for initiativet "Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected" ("Nej til (((5G))) – Vi vil ha' internet – med sikkerhed)". Under initiativet samles en række grupper af skeptikere med det formål at sætte fokus på angivelige problemer vedrørende stråling, miljø, dataindsamling og overvågning i forbindelse med trådløs konnektivitet.  

Ansvarsfraskrivelse: Kommissionen bekræfter på ingen måde den faktuelle rigtighed af indholdet i initiativet "Stop 5G", som alene er initiativtagergruppens ansvar. En række af de påstande, der fremsættes i initiativet, er rent faktisk i strid med den videnskabelige dokumentation, som Kommissionen råder over, og med de vurderinger, der er foretaget af Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP), som er et organ med mandat fra Verdenssundhedsorganisationen. 

Episode offentliggjort i december 2022

2.2: Borgerlobbyister og fremtidige ledere: Lyt til de unge europæeres stemme

I dette afsnit lytter vi til en gruppe unge europæere (26 år og yngre) fra 9 forskellige EU-lande, som fortæller om deres tanker om at stemme, om EU's politikudformning, om borgeraktivisme og om det europæiske borgerinitiativ. De fortæller også, hvilke idéer de gerne ser udmøntet i borgerinitiativer.

Vi hører også fra Daniela Vancic fra Democracy International og Paco Camas fra den offentlige opinionsforskningsvirksomhed Ipsos. Daniela siger, at det europæiske borgerinitiativ og andre værktøjer hjælper unge til at engagere sig i de spørgsmål, de går op i, og Paco giver os fakta og tal om unges deltagelse i samfundslivet i EU i dag.

Endelig hører vi fra to initiativtagere til borgerinitiativet "Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa" (også kaldet "Fairosene"). De to unge borgerlobbyister reflekterer over deres kampagne, og hvorfor den endte med at skabe positive resultater.

Episode offentliggjort i September 2022

2.1: Genanvendelse og momssatser: Mød nogle europæere, der ønsker bæredygtige løsninger

Noter til enkelte episoder

Tema om "ReturnthePlastics" og "Green VAT"

CitizenCentral er tilbage med endnu en sæson! Lyt med, når vi taler med to initiativtagere til europæiske borgerinitiativer, der har forskellige indgangsvinkler til bæredygtighed og forbrugeradfærd, samt tre eksperter i klima og bæredygtighed fra forskellige dele af EU.

Omar Pérez fra initiativet "ReturnThePlastics" forklarer, hvordan gruppen af initiativtagere ønsker at kopiere de retursystemer, der allerede findes i flere EU-lande. På baggrund af de gode resultater fra de eksisterende systemer er idéen at indføre et EU-dækkende retursystem med pantordning til genanvendelse af plastflasker, hvor flaskerne afleveres i flaskeautomater i supermarkederne. Det store spørgsmål er: Hvem skal betale for systemet?

Brigitta Hartmann repræsenterer initiativet "Green VAT", som opfordrer til, at der indføres lavere afgifter på økologiske, bæredygtigt producerede eller miljøvenlige produkter i Europa. Målet er både at give forbrugerne flere valgmuligheder og at tilskynde virksomhederne til at nytænke, hvordan produkterne fremstilles. Nu spørger du måske dig selv, om der så vil være et beskatningsgrundlag, hvis alle produkter bliver grønne?

1.7: 10 år med det europæiske borgerinitiativ: nye initiativer og gode minder

Tema om borgerinitiativerne "Bevar dyremishandlingsfri kosmetik", "Stop global opvarmning – Prissæt CO2 for at bekæmpe klimaforandringer" og "Fraternité 2020 – Mobilitet. Fremskridt. Europa."

I 2022 fejrer vi det europæiske borgerinitiativs 10-årsjubilæum, og i dette afsnit møder vi Simona Pronckutė, Julia Baines og Virginia Fiume, som er initiativtagere bag tidligere, nuværende og (mulige) fremtidige borgerinitiativer.

Bevar dyremishandlingsfri kosmetik er et aktuelt borgerinitiativ, der arbejder på et komplet forbud mod, at ingredienser til kosmetikfremstilling testes på dyr, og på at modernisere videnskaben ved at udfase brugen af dyreforsøg. Initiativet har i øvrigt som mål at blive det europæiske borgerinitiativ, som hurtigst når op på 1 million underskrifter!

Efter en to år lang kampagne og afslutningen af underskriftsindsamlingsperioden i sommeren 2021 deler Virginia Fiume indsigtsfulde overvejelser fra initiativet Stop global opvarmning. Hun og hendes kolleger har gjort brug af deres erfaringer med europæiske borgerinitiativer i EUMANS.eu-projektet og lover at vende tilbage!

Endelig hører vi fra en initiativtager til det første borgerinitiativ, der i sin tid blev registreret, nemlig https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000001_da "Fraternité 2020 – Mobilitet. Fremskridt. Europa." Hvad var Simonas oplevelse for 10 år siden, og hvordan har deltagelsen i et europæisk borgerinitiativ påvirket hendes liv?

Bemærk: Det Europæiske Kemikalieagenturs reaktion på dyreforsøg og PETA-kampagnen: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_da.htm

1.6: Vacciner og ophavsret – mød de europæere, der kæmper for at ændre EU's politik

Tema om borgerinitiativerne "Frihed til at dele" og "Ret til behandling"

I dette afsnit af CitizenCentral belyses ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder. Gregory Engels, der repræsenterer borgerinitiativet Frihed til at dele, vil ændre den europæiske ophavsretslovgivning og lovliggøre fildeling via digitale netværk.

Julie Steendam repræsenterer borgerinitiativet "Ret til behandling" (også kaldet "No profit on pandemic" – ingen profit på pandemien), som opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle vacciner og behandlinger mod coronavirus stilles gratis til rådighed for alle i hele verden. På en letforståelig måde forklarer de begge nogle komplicerede emner som konsekvenserne af lovgivningen om ophavsret og intellektuel ejendomsret, vores frihed og de omkostninger, vi betaler.

1.5: Bevidste forbrugere – mød europæere, der bekæmper klimaforandringerne på kreative måder

Tema om borgerinitiativerne "Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer" og "Europæisk miljøscore"

I femte afsnit af CitizenCentral hører vi om Silvia Pastorelli og Antoine Thill – to initiativtagere, der på forskellige måder ønsker at gøre virksomhederne ansvarlige og hjælpe forbrugerne med at træffe bæredygtige valg.

Med initiativet Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer ønskes det, at der vedtages en EU-retsakt, som forbyder reklamer for fossile brændstoffer, herunder for vej- og vandvejstransport, der benytter fossile brændstoffer. Initiativet er inspireret af det forbud mod tobaksreklamer, der allerede gælder i hele EU, og ønsker, at der skal ske omfattende, systemiske ændringer på baggrund af klimakrisen. Indtil da ønsker initiativtagerne bag borgerinitiativet Europæisk miljøscore at indføre et obligatorisk mærke, der giver de europæiske forbrugere gennemsigtige oplysninger om miljøpåvirkningen fra produkter, der fremstilles eller sælges i EU.

Begge borgerinitiativer blev registreret og begyndte at indsamle underskrifter i midten af 2021. Her kan du høre, hvordan det er gået indtil nu.

1.4: Mød de europæere, der forsøger at forbyde ansigtsgenkendelse og afhjælpe fattigdom på tværs af kontinentet

Tema om borgerinitiativerne "Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning" og "Indfør ubetingede basisindkomster (UBI) i hele EU"

I fjerde afsnit af CitizenCentral hører vi om Ella Jakubowska og Catarina Neves, der drøfter forskellige fremgangsmåder til at beskytte vores grundlæggende rettigheder og nedbringe ulighed i hele EU. Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning er et forsøg på at få indført strengere krav til brugen af biometriske teknologier for at undgå, at vores grundlæggende rettigheder overtrædes uden grund. Afsnittet berører nuancerne i, hvordan mennesker, virksomheder og regeringer bruger teknologi, hvorfor og hvordan det påvirker vores dagligdag.

Initiativtagerne bag Indfør ubetingede basisindkomster (UBI) i hele EU ønsker, at Europa-Kommissionen fremsætter et forslag om en universel basisindkomst i hele EU for at forbedre velfærden for europæiske borgere i alle medlemslandene.

1.3: Lyt til folkene bag den europæiske grønne bølge

Tema om borgerinitiativerne "Stop finning – stop handelen", "Grønne taghaver" og "Dyrk videnskabelige fremskridt – afgrøderne gør en forskel"

I tredje afsnit af CitizenCentral fortæller Nils Kluger, Almog Sade og Martina Helmlinger om miljøspørgsmål på land og i havet.

Formålet med borgerinitiativet Stop finning – stop handelen er at sætte en stopper for handelen med hajfinner i EU. Initiativet Grønne taghaver – iværksat af to søskende og en gruppe af venner – ønsker at omdanne de tomme overflader på virksomhedernes tage til grønne områder. Vi hører også fra en af initiativtagerne bag borgerinitiativet Dyrk videnskabelige fremskridt – afgrøderne gør en forskel!. Initiativet blev afsluttet i sommeren 2021, men hendes overvejelser indeholder mange gode råd til personer, som vil arbejde med et europæisk borgerinitiativ. 

1.2: Magt til folket – lyt til dem, som ønsker at nedbryde Europas grænser

Borgerinitiativerne "Udvekslingsprogram for offentligt ansatte (CSEP)" og "Vælgere uden grænser – Fulde politiske rettigheder til EU-borgerne"

I det andet kapitel af CitizenCentral hører vi Adam Mazoyer og Rosalie van den Brink diskutere to europæiske borgerinitiativer, som handler om at styrke borgernes engagement i vores lokalsamfund. Udvekslingsprogrammet for offentligt ansatte (CSEP) har til formål at hjælpe embedsmænd med at lære af hinanden og gøre dem bedre til at håndtere problemer som naturkatastrofer, cybersikkerhed og mange andre ting på tværs af landegrænserne. Med borgerinitiativet Vælgere uden grænser argumenteres der for at øge de demokratiske rettigheder for EU-borgere, der ønsker at stemme ved nationale valg i de lande, hvor de bor.

1.1: Velkommen til CitizenCentral

Initiativerne "Indsats til afhjælpning af klimakrisen" og "Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø"

I det første kapitel af CitizenCentral kan du lytte til Paula Reyes og Helmut Burtscher, når de drøfter 2 europæiske borgerinitiativer, hvis underskriftsindsamlingsperioder sluttede i slutningen af september 2021. "Indsats til afhjælpning af klimakrisen" (sluttede den 23. september 2021) og "Red bier og landmænd! Mod et bivenligt landbrug for et sundt miljø" (sluttede den 30. september 2021) er blot to af de mange borgerinitiativer i årenes løb om klimaændringer og biodiversitet.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?