Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativs pædagogiske værktøjskasse

Værktøjskassen "EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens' Initiative" for skoler

Formålet med den pædagogiske værktøjskasse er at give elever den viden og de færdigheder, de skal bruge for blive aktive og engagerede EU-borgere. Et element i værktøjskassen er et kursus i det europæiske borgerinitiativ. Når de har gennemført kurset vil eleverne have en klar idé om formålet med borgerinitiativet, hvordan det fungerer, hvordan det passer ind i EU's bredere demokratiske kontekst, og hvordan de kan bruge det til at skabe forandringer i deres egen verden. 

Værktøjskassen er udarbejdet til gymnasier og kan anvendes fleksibelt i samfundsfag eller i andre fag med en emnebaseret metode. Den er tilgængelig på alle de officielle EU-sprog. Værktøjskassen kan bruges på elevernes modersmål, i fremmedsprogsundervisningen eller som led i et forløb med integreret indlæring af indhold og sprog (CLIL).  

Det siger lærerne:  

"Det, jeg og mine elever satte mest pris på, var, at de på en engageret og målrettet måde fik en masse viden om et emne, der ellers forsømmes i skolen. Det referencemateriale, der findes på EU's websteder, sammenkædes med undervisningsmaterialet og aktiviteterne for eleverne. De bliver ledt i retning af specifikke ressourcer med konkrete opgaver, så de ser en sammenhæng med dokumenterne, men ikke bliver overvældet af ressourcernes omfang."

Polsk gymnasielærer, som har afprøvet værktøjskassen 

 

"Jeg har spurgt mine elever om deres mening om materialet, og jeg må sige, at de virkelig satte pris på det. De vidste ikke ret meget om det europæiske borgerinitiativ, og de syntes, at materialet var interessant. De kunne godt lide den metode, der er benyttet til at præsentere emnet, og den måde, de selv skulle arbejde med stoffet på. Og de var begejstrede for videoerne, fordi de var korte og klare."

Spansk gymnasielærer, som har afprøvet værktøjskassen 

En kort beskrivelse af den pædagogiske værktøjskasse

Hvad er det europæiske borgerinitiativ?

Det europæiske borgerinitiativ giver EU-borgerne mulighed for at påvirke EU's politikker ved at sætte de sager, der betyder mest for dem, på EU's dagsorden. Borgere fra forskellige EU-lande kan gå sammen om borgerinitiativer for at indsamle underskrifter og opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå ny lovgivning på områder, hvor den har beføjelse til at handle. Det er en borgerstyret metode til at indlede politisk debat og skabe øget bevidsthed om fælles sager, der forener mennesker på tværs af grænserne. Redskabet blev lanceret i 2012 og er nu begyndt at bære frugt i form af adskillige initiativer, som har ført til konkrete lovgivningsforslag fra Kommissionen. 

 

Hvad rummer den pædagogiske værktøjskasse?

Værktøjskassen består af fire tematiske moduler med forskelligt fokus, der går fra mere generel information om EU til specifikke informationer og aktiviteter vedrørende det europæiske borgerinitiativ: 

 1. En kort introduktion til Den Europæiske Union 
 2. Demokrati i EU 
 3. Det europæiske borgerinitiativ 
 4. Sådan opretter man et europæisk borgerinitiativ og skaffer underskrifter 

 

Værktøjskassen indeholder følgende materialer:

 • En lærerpakke med instrukser til hver enkelt lektion, en svarnøgle, ekstra information og links til yderligere research. 
 • En elevpakke til brug for klasse- og hjemmearbejde, som både kan bruges til gennemgang og yderligere research. Links til relevante websteder, der er tilgængelige på alle officielle EU-sprog. 
 • PowerPoint-præsentationer til brug i klassen, herunder valgfrie tekster og videoer. 
 • Links til videofiler. De videoer, der anvendes i modulet, er tilgængelige på alle officielle EU-sprog. 
 • Valgfrie aktiviteter for hvert modul i form af projektarbejde. 
 • Et faktablad, der fortæller mere om EU's historie. 
 • Et faktablad om EU's indsatsområder. 
 • En afsluttende quiz. 

 

Hvilke metoder bruges der i værktøjskassen?

Materialet er udformet, så man kan benytte flere forskellige undervisningsmetoder: 

 • Direkte præsentation 
 • Gruppediskussioner 
 • Gruppearbejde 
 • Projektarbejde 
 • Individuelt arbejde 
 • Researcharbejde 
 • Problemløsning 
 • Rollespil 
 • Videooptagelse 

Download materialet i værktøjskassen

 

EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Lærerpakke
dansk
(15.75 MB - PDF)
Download
EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Elevpakke
dansk
(11.05 MB - PDF)
Download
EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Enhed 1
dansk
(27.44 MB - PPTX)
Download
EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Enhed
dansk
(45.96 MB - PPTX)
Download
EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Enhed 3
dansk
(59.12 MB - PPTX)
Download
EU-demokrati i aktion - Bliv hørt med det europæiske borgerinitiativ - Enhed
dansk
(4.08 MB - PPTX)
Download

 

Kommentarer og feedback

Har du prøvet at bruge værktøjskassen? Så giv os din feedback i spørgeundersøgelsen for lærere

Hvis du vil spørge om noget, kan du skrive til

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?