Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Sådan fungerer initiativet

Step by step
1

Trin 1: Kom godt i gang

Inden I iværksætter et borgerinitiativ, er det en god idé at overveje nogle praktiske ting, bl.a.:

I kan få nærmere rådgivning om alle disse emner på forummet for det europæiske borgerinitiativ.

How it works Step 1
2

Trin 2: Få jeres borgerinitiativ registreret

Inden I begynder at indsamle underskrifter til jeres borgerinitiativ, skal I anmode Kommissionen om at registrere det.

For at gøre det skal I:

 • oprette en initiativtagerkonto. I skal bruge den til at forvalte borgerinitiativet og kommunikere med Kommissionen gennem hele forløbet.
 • beskriv jeres initiativ på et af de officielle EU-sprog (samt nærmere oplysninger og relevante dokumenter angående initiativtagergruppen, modtagne midler m.v.)

Kommissionen er ikke forpligtet til at registrere alle initiativer. Den registrerer kun initiativer, der opfylder visse kriterier.
Når I anmoder om at få registreret jeres initiativ, vil vi vurdere, om der er grundlag for det.
I vil få et svar inden for 2 måneder (i visse tilfælde inden for 4 måneder).
Hvis vi accepterer at registrere jeres initiativ, vil det blive offentliggjort her.

How it works Step 2
3

Trin 3: Få underskrifter

I skal skaffe underskrifter fra mindst 1 million mennesker, og
der skal være et minimumsantal underskrifter i mindst syv EU-lande.
Underskriverne skal udfylde en særlig formular for at tilkendegive deres støtte.

I kan indsamle underskrifter:

Formularerne findes på alle de officielle EU-sprog.

Tidsplan

Når I er klar til at påbegynde kampagnen, skal I vælge en startdato
(senest 6 måneder fra den dato, hvor jeres initiativ blev registreret) og oplyse Kommissionen om den senest 10 hverdage inden.
I har derefter 12 måneder til at indsamle et minimumsantal af støttetilkendegivelser.

Hvem kan skrive under på et borgerinitiativ?

For at skrive under, skal folk være:

TIP – det er en god idé at indsamle flere underskrifter, end I har brug for. Det hænder, at myndighederne i hvert land ikke kan validere alle de støttetilkendegivelser, I forelægger. Under hele indsamlingsproceduren skal I overholde databeskyttelsesreglerne.

Mere om indsamling af underskrifter

How it works Step 3
4

Trin 4: Få støttetilkendegivelserne verificeret

Lykkes det jer at indsamle tilstrækkeligt mange underskrifter inden for de 12 måneder, sorterer I dem efter nationalitet og sender dem til kontrol hos de kompetente myndigheder i hvert EU-land.

I har højst 3 måneder til at gøre dette.

Myndighederne har derefter yderligere 3 måneder til at verificere, hvilke støttetilkendegivelser der er gyldige (de udsteder en attest herom).

TIP – bruger I Kommissionens centrale onlinesystem til at indsamle støttetilkendegivelser, kan I også bruge vores sikre filudvekslingstjeneste til at overføre dem (indsamlet på papir og online) til de nationale myndigheder. Vi tager os af selve overførslen.

Mere om kontrol af underskrifter.

How it works Step 4
5

Trin 5: Indsend jeres initiativ

Når I har modtaget den sidste attest fra de nationale myndigheder, har I 3 måneder til at forelægge Kommissionen jeres initiativ – sammen med oplysninger om den støtte og finansiering, som I har modtaget til initiativet.

Mere om forelæggelse af initiativet.

How it works Step 5
6

Trin 6: Få svar

Når I har indsendt initiativet, begynder behandlingen af det:

 • Inden for 1 måned

  mødes I med repræsentanter for Kommissionen, så I kan redegøre nærmere for de emner, jeres borgerinitiativ drejer sig om.
   
 • Inden for 3 måneder

  får I mulighed for at præsentere jeres initiativ ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet kan også afholde en debat om initiativet i en plenarforsamling, hvilket kan resultere i, at det vedtager en beslutning om jeres sag.
   
 • Inden for 6 måneder

  vil Kommissionen forklare, hvilke tiltag (om nogen) den vil foreslå som opfølgning på jeres borgerinitiativ, og hvad begrundelsen er for at iværksætte disse tiltag eller for at undlade at handle. Denne redegørelse kommer i form af en meddelelse, der formelt vedtages af kommissærerne og offentliggøres på alle officielle EU-sprog.

Mere om svar fra Kommissionen.

How it works Step 6
>

Næste skridt?

Lovgivning

Finder Kommissionen, at lovgivning er et egnet svar på jeres initiativ, vil den begynde at udarbejde et formelt forslag. Dette kan kræve forberedende skridt såsom offentlige høringer, konsekvensanalyser osv. Når Kommissionen har vedtaget forslaget, forelægges det for Europa-Parlamentet og Rådet (eller i nogle tilfælde kun for Rådet), som skal vedtage det, før det kan få retsvirkning.

Andre tiltag

Et borgerinitiativ forpligter ikke Kommissionen til at foreslå lovgivning. Selv hvis den giver et positivt svar, kan det godt være, at lovgivning ikke udgør den mest hensigtsmæssige måde at følge op på initiativet. Der findes en række andre tiltag, som kan være mere velegnede.

Opfølgning

Europa-Parlamentet kan også vurdere de tiltag, som Kommissionen vedtager.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?