Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Algusesse

Nõudke oma elu mõjutava poliitika puhul rohkem sõnaõigust. Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis ELi kujundamises kaasa löömiseks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusakte. Kui algatus on saanud miljon allkirja, otsustab komisjon, millist meedet võtta. Euroopa kodanikualgatuse etapid
Kui kaalute algatuse alustamist, tutvuge õigus- ja praktiliste nõuannete saamiseks Euroopa kodanikualgatuse foorumiga.
Euroopa kodanikualgatus: liidu kodaniku õigus

Viimased uudised

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Alates 16. juulist 2024 registreeritud Euroopa kodanikualgatustele allakirjutanute uued minimaalsed arvud liikmesriigiti

Euroopa Parlamendi 2024.–2029. aasta ametiaja alguses 16. juulil 2024 hakati kohaldamaEuroopa kodanikualgatuse määruse muudetud I lisa. Selles sätestatakse uued allakirjutanute minimaalsed arvud liikmesriigiti (edaspidi „künnised“). Need künnised on seotud Euroopa Parlamendi liikmete arvuga. Kuna uuel ametiajal suurenes Euroopa Parlamendi liikmete arv 705-lt 720-le, tõusid ka künnised. Selleks et Euroopa Komisjon hakkaks Euroopa kodanikualgatust läbi vaatama, peab see olema kogunud vähemalt üks miljon kehtivat allkirja ja saama vähemalt seitsmest ELi riigist vähemalt sellise minimaalse arvu kehtivaid allkirju. 

Neid uusi minimaalseid arve kohaldatakse Euroopa kodanikualgatuste suhtes, mille komisjon on registreerinud 16. juulil 2024 või hiljem. Uusi minimaalseid arve ei kohaldata enne 16. juulit 2024 registreeritud Euroopa kodanikualgatuste suhtes, mille suhtes kehtivad jätkuvalt varasemad künnised.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisjon registreerib kaks uut Euroopa kodanikualgatust

19. juunil otsustas Euroopa Komisjon registreerida kaks uut Euroopa kodanikualgatust.

Algatuses„Air-Quotas“ (Õhukvoodid) kutsutakse üles kehtestama igas riigis kodanike süsinikukvootide mehhanismi, mis julgustaks ettevõtjaid tarbijate nõudluse kaudu CO2 heidet vähendama. Korraldajad leiavad, et see peaks hõlmama kõiki kaupade ja teenuste oste, alustades lennutranspordiga. 

Algatuses„Stop Destroying Videogames“ (Peatage videomängude hävitamine!) kutsutakse üles kehtestama videomängude avaldajatele ELis nõude jätta sellised mängud funktsionaalsesse (mängitavasse) olekusse, et neid ei saaks kaugjuhtimise teel blokeerida.

Nende algatuste registreerimisega on 2024. aastal seni kokku registreeritud seitse algatust. Korraldajatel on nüüd kuus kuud aega, et alustada allkirjade kogumist. 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?