Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus koolis

A teacher interacts with a classroom full of students

Koolidele mõeldud õppevahend „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu“

Mis paneb noored tegutsema küsimuses, mis neile korda läheb? Milliseid samme saavad nad Euroopa Liidu kodanikena astuda?  Mida suudame saavutada, kui teeme olulistes küsimustes koostööd – ka piiriüleselt?  

Kaasake oma õpilasi, kasutades uut koolidele mõeldud õppevahendit „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu“! 

Aktiivseteks kodanikeks saamiseks peavad noored mõistma, kuidas demokraatia toimib ning millised on nende õigused ja kohustused. Õppevahendi „Demokraatia toimimine ELis“ abil tutvustatakse õpilastele Euroopa kodanikualgatust ja julgustatakse neid aktiivselt Euroopa probleeme lahendama. See on suunatud keskkooliõpilastele nende kahel viimasel õppeaastal.

Juhendamise, uurimistöö, arutelu, projektitöö ja rollimängu kaudu saavad õpilased teada, kuidas ELis otsuseid tehakse, kuidas need otsused mõjutavad nende igapäevaelu ning eelkõige seda, kuidas Euroopa kodanikualgatus võimaldab neil ühineda teistega, et kujundada ELi poliitikat küsimustes, millest nad hoolivad. 

„Minu õpilased leidsid, et moodul on väga huvitav. Ülesanded olid kaasahaaravad ning neil oli väga lõbus, eelkõige oma Euroopa kodanikualgatuse jaoks videot filmides. See oli hea kombinatsioon haridusest ja meelelahutusest – tõeliselt mänguline õpe.“  – Małgorzata, keskkooliõpetaja Poolast

Kursus on sobilik kodaniku- või ühiskonnaõpetuse tundide, samuti projektipõhise kursuse, võõrkeelekursuse või LAK-õppe jaoks. See on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes.

Lugege lisaks ja laadige õppevahend alla

Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu

Õppevahendi tutvustus

Mais 2023 toimus haridustöötajatele õppevahendit tutvustav veebiseminar. Veebiseminari salvestuse ja PowerPointi slaidid (kättesaadavad vaid inglise keeles) leiate allpool.

Saate kuulata ka netisaate „CitizenCentral“ episoodi „The ABCs of „EU Democracy in Action – presenting a European Citizens’ Initiative Toolkit“ (ainult inglise keeles).

Vaadake salvestust

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Inglise keel
(13.42 MB - PPTX)
Allalaadimine

ImagineEU videokonkurss ja selle võitjad

ImagineEU konkurss korraldati 2023.–2024. õppeaastal, et toetada koolidele mõeldud õppevahendi „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu!“ käivitamist. 

Konkurss on mõeldud keskkooli kahe viimase aasta õpilastele, et õppida rohkem selle kohta, kuidas olla aktiivsed ELi kodanikud. Osalejatel paluti esitada konkreetsed ideed, mis muudaksid ELi paremaks ja tooks kasu kõigile Euroopa Liidus elavatele inimestele, tuginedes Euroopa kodanikualgatuse kontseptsioonile, mis on oluline osalusdemokraatia vahend ELis ning mis võimaldab kodanikel aktiivselt ELi poliitika kujundamises osaleda. 

Õpilastel tuli kuni seitsmeliikmelistes tiimides teha oma ideede tutvustamiseks lühike video. Esitati üle 400 video. Avalikuks hääletuseks avaldati 388 videot, mis vastasid konkurentsieeskirjadele. 

Viimases etapis hindas žürii 50 enim hääli saanud videot, et määrata kindlaks kolm võidutiimi. 

VAATA VÕIDUVIDEOID

Auhind

Kolm võidutiimi said auhinnaks 21.–23. märtsini 2024 toimunud reisi Euroopa Liidu südamesse – Brüsselisse. 

Reisi ajal kohtusid tiimid Euroopa institutsioonide esindajatega, kes jagavad teavet selle kohta, kuidas kujundatakse ELi poliitikat ja õigusakte ning kuidas ELi kodanikud saavad osaleda Euroopa kodanikualgatuses. 

Lugege komisjoni 22. märtsi 2024. aasta uudist (prantsuse keeles).

Photo of the three winning teams

Hindamiskriteeriumid

50 kõige rohkem hääli saanud videot hindas žürii, mis koosnes Euroopa kodanikualgatuse kogukonna, ELi institutsioonide, riiklike ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest ning noortest Euroopa Komisjoni praktikantidest. Žürii võttis arvesse järgmisi kriteeriume. 

  • Sobivus Euroopa kodanikualgatusega (0–25 punkti) – Kas videos esitatud idee on Euroopa kodanikualgatuse teemana sobiv?   
  • Selgus (0–50 punkti) – Kas sõnum on selge ja täpne?  
  • Loovus (0–25 punkti) – Kas idee on originaalne? Kas tiim tutvustab ideed huvitavalt? 

 

Konkursi korraldas Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksus A.1 „Poliitikaprioriteedid ja tööprogramm“.

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?