Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Algusesse

Nõudke oma elu mõjutava poliitika puhul rohkem sõnaõigust. Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis ELi kujundamises kaasa löömiseks, kutsudes Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusakte. Kui algatus on saanud miljon allkirja, otsustab komisjon, millist meedet võtta. Euroopa kodanikualgatuse etapid
Kui kaalute algatuse alustamist, tutvuge õigus- ja praktiliste nõuannete saamiseks Euroopa kodanikualgatuse foorumiga.
Euroopa kodanikualgatus: liidu kodaniku õigus

Viimased uudised

IT developments
  • 01/12/2023

Updates to the Central Online Collection System

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

A new version of the Central Online Collection System, used by individual ECIs to collect support online, is available now. Users may notice improvements in the look and feel, for example, the improved map of Europe with information on support numbers per country. As support using electronic identification (eID) is getting more popular, the users can now easily see which national electronic identification scheme is available for them.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Komisjon registreerib neli uut Euroopa kodanikualgatust

8. novembril 2023 registreeris komisjon neli Euroopa kodanikualgatust: „EU Live Bus Stop Info“, „Trust and Freedom“, „Saan eurooplaseks“ ning „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“.

Algatuses „EU Live Bus Stop Info“ („ELi bussipeatuste info reaalajas“) kutsutakse üles kasutama QR-koode kõigi ELi liikmesriikide bussipeatustes, et reisijad saaksid reaalajas teavet.

Algatuses „Trust and Freedom“ („Usaldus ja vabadus“) kutsutakse üles võtma meetmeid, mis käsitlevad teadvat nõusolekut, inimväärikust, vabadust ja kehalist autonoomiat. Eelkõige viidatakse selles õigusele teha teadlikke otsuseid tervishoiu- ja ravivõimaluste kohta.

 „„Saan eurooplaseks“: Euroopa kodanikualgatus riikliku ja Euroopa kodakondsuse vahel silla loomiseks“ – algatuse eesmärk on kehtestada õigus saada haridust Euroopa kodakondsuse, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte teemadel ning toetada seda mitmete nõuetega.

Algatusega „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ kutsutakse üles looma Euroopa Keskkonnaasutust, millel on õigus teha siduvaid haldusotsuseid, teha keskkonnamõjuga tegevuste üle järelevalvet ning kehtestada keskkonnasaaste eest karistused.

Nende nelja uue algatusega suureneb 2023. aastal registreeritud algatuste arv 11-ni. Nende korraldajatel on nüüd kuus kuud aega, et hakata toetusavaldusi koguma.

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?