Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatuse õppevahend

Koolidele mõeldud õppevahend „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu“

Õppevahendi eesmärk on pakkuda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil olla aktiivsed ja kaasatud ELi kodanikud. Selle saavutamiseks keskendub õppevahend Euroopa kodanikualgatusele. Kursuse lõpuks saavad õpilased selge ettekujutuse kodanikualgatuse eesmärgist, selle toimimisest, selle sobivusest Euroopa Liidu demokraatia laiemasse konteksti ning sellest, kuidas nad saavad selle abil enda ümber muutusi esile kutsuda. 

Õppevahend on mõeldud keskkoolidele ning seda saab paindlikult kasutada ühiskonnaõpetuse tundides või teemapõhise lähenemisviisi raames. See on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes. Õppevahendit saab kasutada riigikeeles, võõrkeelekursusel või LAK-õppe osana.  

Õpetajate kogemused:  

„Koos oma õpilastega hindasin ma kõige rohkem asjaolu, et nad omandasid kaasaval ja kokkuvõtlikul viisil palju teadmisi koolis seni tähelepanuta jäetud teema kohta. ELi veebisaitidel kättesaadavad viitematerjalid on põimitud praktiliselt õppetundidesse ja õpilaste tegevustesse. Õppurid suunatakse konkreetsete materjalide juurde konkreetsete ülesannete abil, nii et nad näevad seost dokumentidega ja materjale ei ole nende jaoks üleliia palju.“

- õppevahendit katsetanud Poola keskkooliõpetaja 

 

„Olen küsinud oma õpilaste arvamust materjalide kohta ja ma pean tunnistama, et need on neile väga meeldinud. Nad ei teadnud Euroopa kodanikualgatusest varem kuigi palju ja leidsid, et materjalid on paeluvad. Nad nautisid valitud lähenemisviisi kõik ette kanda ja töötada teabega. Eriti hindasid nad videoid, sest nad leidsid, et need on lühikesed ja selged. See oli nende jaoks oluline.“

- õppevahendit katsetanud Hispaania keskkooliõpetaja 

Õppevahendi lühiülevaade

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus võimaldab ELi kodanikel mõjutada ELi poliitikat, lisades ELi tegevuskavasse küsimused, mis on nende jaoks kõige olulisemad. Kodanikualgatus toob allkirjade kogumise nimel kokku inimesi erinevatest ELi liikmesriikidest ning kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama seadusandlikke ettepanekuid valdkondades, kus komisjonil on tegutsemisvolitused. Kodanikualgatus võimaldab algatada poliitilisi arutelusid rohujuuretasandilt, mis aitab suurendada ka teadlikkust inimesi piiriüleselt ühendavatest ühistest eesmärkidest. Sellist lähenemist kasutati esmakordselt 2012. aastal ja see on hakanud nüüdseks vilja kandma. Selle raames on tehtud mitmeid algatusi, mille tulemusena on Euroopa Komisjon esitanud konkreetsed seadusandlikud ettepanekud. 

 

Millest õppevahend koosneb?

Õppevahend koosneb neljast erineva suunitlusega temaatilisest osast, alustades Euroopa Liitu käsitleva üldisema teabega ning lõpetades Euroopa kodanikualgatusega seotud konkreetse teabe ja tegevustega. Osad on järgmised: 

 1. Euroopa Liidu lühitutvustus 
 2. Demokraatia Euroopa Liidus 
 3. Euroopa kodanikualgatus 
 4. Euroopa kodanikualgatuse koostamine ja edendamine 

 

Õppevahend sisaldab järgmisi materjale:

 • Õpetaja komplekt, mis sisaldab kõigi õppetundide juhiseid, vastuseid, lisateavet ja linke täiendavaks uurimiseks. 
 • Õpilase komplekt, mida kasutatakse klassi- ja kodutöös nii kordamise kui ka täiendava uurimistöö eesmärgil. Lingid asjakohastele veebisaitidele, mis on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. 
 • PowerPointi esitlused klassis kasutamiseks, sealhulgas tekst ja video (vabatahtlik). 
 • Videofailide lingid. Kõik moodulis kasutatavad videod on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. 
 • Projektitöö vormis esitatud vabatahtlikud tegevused iga osa juures. 
 • Teabeleht Euroopa Liidu ajaloo edasiseks uurimiseks. 
 • Teabeleht ELi tegevusvaldkondade kohta. 
 • Viktoriin kursuse lõpus. 

 

Milliseid metodoloogilisi lähenemisviise kasutatakse?

Materjali eesmärk on kasutada õpetamisel/õppimisel mitut lähenemisviisi: 

 • Vahetu esitamine 
 • Rühmaarutelu 
 • Rühmatöö 
 • Projektitöö 
 • Individuaalõpe 
 • Uurimistöö 
 • Probleemi lahendamine 
 • Rollimäng 
 • Filmimine 

Laadige õppevahendi materjal alla

 

Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - Õpetaja komplekt
eesti
(2.46 MB - PDF)
Allalaadimine
Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - Õpilase komplekt
eesti
(2.46 MB - PDF)
Allalaadimine
Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - 1. osa
eesti
(26.8 MB - PPTX)
Allalaadimine
Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - 2. osa
eesti
(45.84 MB - PPTX)
Allalaadimine
Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - 3. osa
eesti
(59.12 MB - PPTX)
Allalaadimine
Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu - 4. osa
eesti
(4.07 MB - PPTX)
Allalaadimine

 

Teie küsimused ja tagasiside

Kas olete õppevahendit juba kasutanud? Palun jagage oma tagasisidet õpetajatele mõeldud küsitluse raames

Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis võtke palun ühendust aadressil:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?