Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatuse foorum

Euroopa kodanikualgatuse foorum annab teile võimaluse saada praktilist teavet ja nõu Euroopa kodanikualgatuse kohta ning arutada sellega seotud teemasid.  

Euroopa kodanikualgatuse foorum

Kui olete praegune või potentsiaalne Euroopa kodanikualgatuse korraldaja, teadlane või isik, kes soovib saada Euroopa kodanikualgatuse kohta rohkem praktilisi teadmisi, leiate sealt kasulikku sisu. Näiteks: edulugusid, infograafikuid, juhendmaterjale, veebikursuse, blogipostitusi või veebiseminaride salvestisi. 

Samuti võite küsida tasuta nõu oma algatuse õiguslike ja kampaaniaaspektide kohta Euroopa kodanikualgatuse foorumi nõuandemooduli „Küsige nõu“ kaudu. 

Euroopa kodanikualgatuse foorumit haldab Euroopa Komisjoni nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel Euroopa Kodanike Teenistus (ECAS). 

ECI Forum
European Citizens' Initiative Forum

 

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?