Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Veebisaatesari „CitizenCentral“

Saatesarjas „CitizenCentral“ on tähelepanu all Euroopa kodanikualgatused. Sarja igas osas (mis on salvestatud aastatel 2021–2023) räägivad algatuste korraldajad ja toetajad oma algatuse tähtsusest ning jagavad ELi tasandi kampaaniate korraldamisel saadud kogemusi ja näpunäiteid, püüdes rääkida kaasa igaühe elu mõjutavates küsimustes.

Algatustes käsitletavaid teemasid arendatakse edasi intervjuudes poliitikaekspertide ja teadlastega.

Saate seda kuulata järgmisetel platvormidel: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ja SoundCloud.

Saates avaldatud arvamused kajastavad üksnes kõnelejate endi seisukohti. Neid ei saa mingil juhul pidada Euroopa Komisjoni ega Euroopa Liidu seisukoha väljenduseks.

Iga osa märkustes tutvustatakse neid, kes on asjaomaste Euroopa kodanikualgatuste taga.

3.2: Milline on Euroopa kodanikualgatuste mõju? Näited edukatest algatustest

ELi kodanikud küsivad sageli näiteid Euroopa kodanikualgatuste mõju kohta, seega vaatame selles osas lähemalt kolme algatust, mis on saanud rohkem kui miljon allkirja ja millele puhul on komisjon alustanud omapoolset tegevust. Vestleme kõigi kolme algatuse korraldajaga: „Keelustada glüfosaat!“ [„Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest!“], „Lõpp puuriajastule!“ ja „Right2Water“ [„Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!“].  

Iga algatuse puhul räägime ka Euroopa Komisjoni ametnikega, kes annavad rohkem teavet edukatele algatustele reageerimiseks võetud meetmete kohta.  

2023. aastal astus komisjon tegevusse nelja edukama kodanikualgatuse puhul [aprillis, juulis ja detsembris].

Osa avaldatud: juuni 2023

3.1: Alusteadmised ELi demokraatiast – Euroopa kodanikualgatuse töövahendi esitlemine

Selles osas räägime püüdlustest muuta Euroopa kodanikualgatus Euroopas üldtuntuks, alustades keskkooliõpilastest. Õppevahendi „Demokraatia toimimine ELis – avalda arvamust Euroopa kodanikualgatuse kaudu!“ töötas Euroopa Komisjon välja 2023. aasta alguses ja asus kohe seda katsetama.  

Intervjuudes vaatleme seda küsimust mitme eri nurga alt: esmalt räägivad oma kogemustest Euroopa Parlamendi liige Loránt Vincze, kes oli Euroopa kodanikualgatuse kampaania „Noil aegadel“ korraldaja ja kes on aktiivne kodanikuhariduse toetaja, ning Inglismaa õpetaja Małgorzata Malczyk, kes katsetas kodanikualgatuse töövahendit ühes Poola koolis. Lisaks annab Brüsselis asuva Euroopa kodanikualgatuse meeskonna juht Silvia Kersemakers ülevaate sellest, miks töövahend välja töötati, ning oma hinnangu annavad mitmed noored inimesed, kelle jutust koorub välja tõdemus, et Euroopa kodanikualgatuse alast teadlikkust oleks asjakohane suurendada. 

Osa avaldatud: juuni 2023 

2.4: Loomade, inimeste ja planeedi hüvanguks! Uued lahendused vanadele probleemidele

Selles „CitizenCentrali“ osas vestlevad kaks Euroopa kodanikualgatuste eestvedajat loomset päritolu toodetest. Nende meelest võimaldab uus tehnoloogia paremini kaitsta loomi, inimesi ja planeeti ning asendada vanad jätkusuutmatud tavad. 

Filippo Borsellino, algatuse „Lõpetage loomade tapmine!“ korraldaja, püüab suunata ELi toetused karjakasvatuselt rakutehnoloogial põhinevatele ja taimset päritolu asendustoodetele. Teine saatekülaline juhib Hispaanias idufirmat, mis toodab tehislikke lihaasendajaid.  

Elise Fleury esindab algatust „Euroopa karusnahast priiks!“, millega püütakse keelata Euroopa turul karusloomade farmid ja farmis toodetud karusnahad. Peale karusnahaküsimuste arutamise jagab ta veel näpunäiteid, kuidas korraldada edukat Euroopa kodanikualgatust.

Osa avaldatud: jaanuar 2023

2.3: Õiglane tasu õiglase töö eest: eurooplased edendavad tarneahelate läbipaistvust

Vestluses osalevad kolm kodanikualgatuste korraldajat, kes on pärit Hollandist, Prantsusmaalt ja Taanist. Kirsten Kossen, kes on algatuse „Väärt rõivad, õiglane tasu“ korraldaja, nõuab äraelamist võimaldavat töötasu rõiva- ja jalatsisektoris. Algatusega soovitakse vähendada vaesust ja võidelda lapstöö vastu, nõudes tarneahelate suuremat läbipaistvust ja paremat aruandlust.   

Ronan Evain on Euroopa jalgpallifännide võrgustiku direktor ja algatuse „Võida võistlus väljakul“ esindaja. Selle algatusega soovitakse kaitsta Euroopale omast spordimudelit ja hoida ära edasiste superliigade loomise katseid. Samuti taotletakse sellega spordi sotsiaalse väärtuse ametlikku tunnustamist Euroopas ja kutsutakse spordisõpru arutlema Euroopa spordi tuleviku üle.  

Lõpuks külastame Taanis Pernille Schriverit, kes esindab algatust „5G – olgem ühenduses, aga kaitstud“. Selle algatusega esindatakse korraga mitme huvirühma muresid ja püütakse võtta käsile traadita internetiga seotud kiirguse, keskkonnamõju, andmete kogumise ja jälgimise probleemid.  

Vastutuse välistamine. Komisjon ei kinnita ühelgi viisil algatuse „Peatage 5G“ sisu faktilist korrektsust. Selle eest vastutavad üksiti algatuse korraldajad. Õigupoolest on mitu kõnealuses algatuses esitatud väidet vastuolus komisjonile kättesaadava teadusliku tõendusmaterjaliga ja ka hinnangutega, mille on andnud rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon (ICNIRP), mille Maailma Terviseorganisatsioon on volitanud hindama terviseriske. 

Osa avaldatud: detsember 2022

2.2: Huvikaitsjad ja tulevased juhid: kohtumine Euroopa noortega

Selles osas on meil külas noored inimesed (26-aastased ja nooremad) üheksast ELi liikmesriigist, et jagada oma mõtteid hääletamise, ELi poliitika, kodanikuaktivismi ja Euroopa kodanikualgatuse kohta. Samuti tuleb jutuks see, millistel teemadel edaspidi kodanikualgatusi teha tuleks.

Sõna saavad ka Daniela Vancic organisatsioonist Democracy International ja Paco Camas avaliku arvamuse uuringute büroost Ipsos. Daniela rõhutab, et Euroopa kodanikualgatus ja muud osalusmehhanismid aitavad noortel huvipakkuvate teemadega tegelema asuda, ning Paco tutvustab noorte osalust ELi poliitikas käsitlevaid arvandmeid.

Lõpuks kuulame kahte huvikaitsjat, kes korraldasid kodanikualgatuse „Lõpp lennukikütuse maksuvabastusele Euroopas“ (tuntud ka nime all „Fairosene“). Nad räägivad oma kampaaniast ning arutlevad, miks sai see lõpuks nii positiivse vastuvõtu.

Osa avaldatud: september 2022

2.1: Ringlussevõtt ja käibemaks Eurooplased otsivad kestlikke lahendusi

Andmed saadete kohta

Selles osas tutvustatakse algatusi „ReturnThePlastics“ ja „Green VAT“

Alguse saab veebisaatesarja „CitizenCentral“ teine hooaeg Tänased kaks külalist räägivad kumbki eri nurga alt kestlikkusest ja tarbijakäitumisest. Samuti saavad sõna kolm kliima- ja kestlikkuseksperti Euroopa eri paigust.

Omar Pérez, kes esindab algatust „ReturnThePlastics“, tutvustab kavatsust asendada praegu mitmes ELi riigis kasutatav ringlussevõtusüsteem. Nüüd, kui seni kasutatud süsteemi kasutegur hakkab selgeks saama, soovivad nemad rajada üle terve ELi plastikpudelite pandisüsteemi, mis põhineks tagastusautomaatide paigaldamisel supermarketitesse. Suur küsimus on, kes peaks tasuma selle süsteemi kulud?

Brigitta Hartmann esindab algatust „Green VAT“, millega kutsutakse üles vähendama Euroopas mahetoodete, kestlikult toodetud toodete ja keskkonnasõbralike toodete käibemaksu. Algatuse eesmärk on pakkuda tarbijatele rohkem valikut ja julgustada ettevõtteid otsima võimalusi tootmisprotsessi muutmiseks. Aga huvitav, mis saaks maksubaasist, kui kõik tooted muutuksid keskkonnasõbralikuks?

1.7: Euroopa kodanikualgatus @10: uued algatused ja kaunid mälestused

Selles osas tutvustatakse algatusi „Julmust vältiv kosmeetika“, „Peatage globaalne soojenemine! – Hind süsinikdioksiidi heitele kliimamuutuse vastu võitlemiseks“ ja „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe“.

2022. aastal tähistatakse Euroopa kodanikualgatuste 10. aastapäeva ning selles osas kohtume algatuste endiste, praeguste ja loodetavasti tulevaste korraldajate Simona Pronckutė, dr Julia Baines’i ja Virginia Fiumega.

„Julmust vältiv kosmeetika“ on algatus, millega püütakse täielikult keelustada kosmeetikatoodete koostisainete katsetamine loomadel ja suunata teaduse arengut nii, et loomkatseid enam ei korraldataks. Nende eesmärgiks on saada algatustest kõige kiiremini kokku miljon allkirja!

Algatuse „Peatage globaalne soojenemine!“ kohta, mis on käinud juba kaks aastat ja mille allkirjade kogumise periood lõppes 2021. aasta suvel, jagab oma mõtteid Virginia Fiume. Koos oma kolleegidega on ta algatuse käigus saadud kogemuste pinnalt käivitanud uue projekti EUMANS.eu, mille abil senist tegevust jätkata!

Lõpuks kuulame, mida olulist on öelda Euroopa esimese registreeritud kodanikualgatuse „Fraternité 2020 – Mobiilsus. Progress. Euroopa“ korraldajal. Mis on Simona Pronckutėle kümme aasta tagusest ajast enim meelde jäänud ja kuidas on Euroopa kodanikualgatuses osalemine mõjutanud tema elu?

Märkus: Euroopa Kemikaaliameti vastus PETA kampaaniale loomkatsete kohta: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Vaktsiinid ja autoriõigus – kohtumine inimestega, kes võitlevad muutuste eest ELi poliitikas

Selles osas tutvustatakse algatusi „Vabadus jagada“ ja „Õigus ravile“.

Selles osas antakse ülevaade autoriõigusest ja intellektuaalomandi õigustest. Gregory Engels, kes esindab algatust „Vabadus jagada“, püüab leevendada Euroopa autoriõiguse põhimõtteid ja legaliseerida failide jagamist digitaalvõrkude kaudu.

Julie Steendam seevastu esindab algatust „Õigus ravile“ (tuntud ka nime all „Ei kasumile pandeemia arvelt!“), millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles tagama, et kõik koroonaviiruse vaktsiinid ja ravivõimalused oleksid kõigile kogu maailmas tasuta kättesaadavad. Mõlema algatusega võetakse käsile keerukas valdkond, mis on seotud sellega, kuidas autoriõigused ja intellektuaalomandi õigused mõjutavad meie elu, vabadust ja kulutusi.

1.5: Teadlikud tarbijad – kohtumine nendega, kes on leidnud loomingulisi viise kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Selles osas tutvustatakse algatusi „Fossiilkütuse reklaami ja sponsorluse keeld“ ja „Euroopa ökopunktide süsteem“.

Saate „CitizenCentral“ viiendas osas vestleme Silvia Pastorelli ja Antoine Thilliga – kelle edendatavad algatused aitavad kumbki omal moel tagada ettevõtete vastutust ja teha kodanikel kestlikke valikuid.

Algatusega „Fossiilkütuse reklaami ja sponsorluse keeld“ püütakse jõuda selleni, et EL võtaks vastu õigusakti, millega keelatakse fossiilkütuste, sealhulgas maantee- ja veetranspordiks kasutatava fossiilkütuste reklaam. Inspiratsiooni on saadud kogu ELis kehtivast tubakareklaami keelust ja selle eesmärk on muuta süsteemselt meie hoiakuid kliimakriisi asjus. Algatuse „Euroopa ökopunktide süsteem“ korraldajad soovivad kehtestada kohustusliku märgise, mis annaks Euroopa tarbijatele läbipaistvat teavet ELis toodetud ja müüdavate toodete keskkonnamõju kohta.

Mõlema algatuse puhul alustati allkirjade kogumisega 2021. aasta keskpaigas – saates räägitakse, kuidas neil seni läinud on.

1.4: Kohtumine inimestega, kes püüavad jätta meile õigust oma näole ja leevendada vaesust Euroopas

Selles osas tutvustatakse algatusi „Õigus oma näole“ ja „Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis“.

Saate „CitizenCentral“ neljandas osas arutavad Ella Jakubowska ja Catarina Neves ELis põhiõiguste kaitsmise ja ebavõrdsuse vähendamise erinevate võimaluste üle. Kodanikuühiskonna algatusega „Õigus oma näole“, mis on tehtud massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks, püütakse reguleerida biomeetrilise tehnoloogia kasutamist, et hoida ära põhjendamatut sekkumist põhiõigustesse. Saates räägitakse sellest, kuidas ja millistel eesmärkidel inimesed, ettevõtted ja valitsused seda tehnoloogiat kasutavad ning kuidas see mõjutab inimeste igapäevaelu.

Algatusega „Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis“ soovitakse saavutada seda, et komisjon teeks ettepaneku üldise põhisissetuleku kohta kogu ELis, et parandada Euroopa kodanike heaolu kõigis ELi riikides.

1.3: Kohtumine nendega, kes tõukavad tagant Euroopa rohelist lainet

Selles osas tutvustatakse algatusi „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“, „Rohelised katuseaiad“ ja „Hoogustame teaduse arengut: põllukultuurid on olulised!“

Saatesarja „CitizenCetnral“ kolmandas osas vestleme Nils Klugeri, Almog Sade ja Martina Helmlingeriga keskkonnateemadel maalt ja merelt.

Algatusega „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“ püütakse lõpetada haiuimedega kauplemine ELis. Algatusega „Rohelised katuseaiad“, mille on käivitanud õde-venda ja rühm sõpru, soovitakse muuta ärihoonete katustel kasutult seisvad alad katuseaedadeks. Samuti räägime algatuse „Hoogustame teaduse arengut: põllukultuurid on olulised!“ eestvedajaga. Algatus lõpetati küll 2021. aasta suvel, kuid need, kes soovivad ise kodanikualgatustele õla alla panna, leiavad siit palju õpetlikku. 

1.2: Võim inimestele – kohtumine inimestega, kes soovivad lõhkuda piire Euroopas

Selles osas tutvustatakse algatusi „Euroopa ametnike vahetusprogramm“ ja „Piirideta valijad“

Saate „CitizenCentral“ teises peatükis vestleme Adam Mazoyeri ja Rosalie van den Brinkiga, kes räägivad Euroopa kodanikualgatustest, mille eesmärk on tugevdada kodanikuaktiivsust meie kogukondades. Algatuse „Ametnike vahetusprogramm“ abil võimaldatakse ametnikel üksteiselt õppida ja olla paremini valmis lahendama riikidevahelisi küsimusi alates loodusõnnetustest kuni küberturvalisuse jms probleemideni. Algatusega „Piirideta valijad“ soovitakse suurendada ELi kodanike demokraatlikke õigusi, võimaldades neil osaleda oma elukohariigi hääletustel.

1.1: Tere tulemast kuulama veebisaadet „CitizenCentral“

Selles osas tutvustatakse algatusi „Reeded tuleviku heaks“ ja „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad!“.

Tulge kõik kuulama veebisarja „CitizenCentral“ esimest osa, milles Paula Reyes ja Helmut Burtscher arutavad kahe Euroopa kodanikualgatuse üle, mille allkirjade kogumise periood lõpeb 2021. aasta septembri lõpus. „Pakiliste kliimaprobleemide lahendamine“ (lõpp 23. septembril 2021) ning „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks“ (lõpp 30. septembril 2021) on mõlemad heaks näiteks kodanikualgatustest, millega on aastate jooksul püütud võtta käsile kliimamuutusi ja bioloogilise mitmekesisuse kahanemist.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?