Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Kuidas seda teha?

Step by step
1

1. etapp: Alustage

Enne algatuse käimalükkamist tasub kaaluda peamisi praktilisi aspekte, sealhulgas:

Kõigi nende küsimuste kohta leiate üksikasjalikku teavet Euroopa kodanikualgatuse foorumist

How it works Step 1
2

2. etapp: Registreerige oma algatus

Enne algatuse toetuseks allkirjade kogumise alustamist peate selle komisjoni juures registreerima.

Selleks peate Te

 • looma korraldajakonto. Korraldajakonto kaudu juhite oma algatust ja peate sidet komisjoniga kogu algatuse kestuse vältel.
 • esitage oma algatuse kirjeldus ühes ELi ametlikest keeltest (samuti üksikasjad ja asjakohased dokumendid korraldajate rühma, saadud rahaliste vahendite jne kohta).

Komisjon ei ole kohustatud kõiki algatusi registreerima. Registreeritakse ainult teatavatele kriteeriumidele vastavad algatused.
Pärast registreerimistaotluse esitamist hindab komisjon, kas see heaks kiita või mitte.
Saate vastuse kahe kuu jooksul (või mõnel juhul nelja kuu jooksul).
Kui võtame teie algatuse registreerimiseks vastu, avaldatakse see siin.

How it works Step 2
3

3. etapp: Toetuse saamine

Peate koguma vähemalt ühe miljoni inimese toetuse,
lisaks peab allakirjutanute minimaalne arv olema koos vähemalt seitsmes ELi liikmesriigis.
Nad peavad täitma spetsiaalse toetusavalduse vormi.

Võite allkirju koguda:

Need vormid on kättesaadavavad kõikides ELi ametlikes keeltes.

Ajastamine

Kui olete kampaania käimalükkamiseks valmis, siis peate kindlaks määrama alguskuupäeva
(hiljemalt 6 kuud pärast algatuse registreerimist) ning teavitama sellest komisjoni 10 tööpäeva ette.
Seejärel on teil toetusavalduste miinimumarvu kokkusaamiseks aega 12 kuud.

Kes võib toetusavaldusele alla kirjutada?

Toetusavaldusele allakirjutamiseks peab inimene olema:

HEA TEADA – Kasulikum on koguda vajatavast arvust rohkem toetusavaldusi. Mõnikord ei pruugi iga riigi ametiasutused olla võimelised kinnitama kõiki teie esitatud toetusavaldusi. Kogu andmekogumismenetluse jooksul peate järgima andmekaitse-eeskirju.

Lisateave allkirjade kogumise kohta

How it works Step 3
4

4. etapp: Toetusavalduste kontrollimine

Kui Teil õnnestub 12 kuu jooksul koguda piisavalt allkirju, rühmitage need kodakondsuse järgi ja saatke need kontrollimiseks iga ELi liikmesriigi pädevatele asutustele.

Teil on selleks kuni 3 kuud aega.

Seejärel on ametiasutustel veel kolm kuud, et kontrollida, millised toetusavaldused kehtivad (need väljastavad teile selle kohta tõendi).

HEA TEADA – kui kasutate toetusavalduste kogumiseks komisjoni keskset veebisüsteemi, võite kasutada ka meie turvalist failivahetusteenust, et need (paberil ja veebis kogutud) riiklikele ametiasutustele edastada. Me võtame edastamise enda peale.

Lisateave toetusavalduste kontrollimise kohta.

How it works Step 4
5

5. etapp: Algatuse esitamine

Kui olete saanud riigi ametiasutustelt viimase tõendi, on teil aega kolm kuud, et esitada oma algatus komisjonile koos teabega algatuse jaoks saadud toetuse ja rahastamise kohta.

Lisateave algatuse esitamise kohta.

How it works Step 5
6

6. etapp: Vastuse saamine

Algatuse esitamisele järgneb algatuse läbivaatamine.

 • Ühe kuu jooksul

  kohtute komisjoni esindajatega ja saate anda oma algatuses tõstatatud teemade kohta üksikasjalikke selgitusi.
   
 • Kolme kuu jooksul

  antakse teile võimalus tutvustada oma algatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament võib korraldada täiskogu istungil arutelu, mille tulemusena võidakse vastu võtta teie algatusega seotud resolutsioon.
   
 • Kuue kuu jooksul

  annab komisjon teada, milliseid meetmeid kavatseb ta teie algatusega seoses võtta (kui üldse), ja selle põhjused. Vastus esitatakse teatise vormis, mille volinikud ametlikult vastu võtavad ja mis avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Lisateave komisjonilt vastuse saamise kohta.

How it works Step 6
>

Mis edasi?

Õigusaktid

Kui komisjon leiab, et asjakohane vastus Teie algatusele on õigusakt, alustab ta ametliku ettepaneku ettevalmistamist. See võib nõuda ettevalmistavaid samme, nagu avalikud konsultatsioonid, mõjuhinnangud jne. Pärast seda, kui komisjon on ettepaneku vastu võtnud, esitatakse ettepanek Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule (või mõnel juhul ainult nõukogule), kes peavad selle vastu võtma, et sellest saaks õigusakt.

Muud meetmed

Komisjon ei ole kohustatud seadusandlikku ettepanekut esitama. Isegi kui komisjoni vastus on positiivne, võib kõige asjakohasem järelmeede algatusele olla oma olemuselt mitteseadusandlik. Leidub mitmeid muid meetmeid, mis võivad olla palju sobivamad.

Järelkontroll

Euroopa Parlament võib hinnata ka komisjoni võetud meetmeid.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?