Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Paġna Prinċipali

Ikseb vuċi akbar fir-rigward ta’ politiki li jaffettwawlek ħajtek. L-inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija mod uniku biex tgħinek issawwar l-UE billi tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi liġijiet ġodda. Ladarba inizjattiva tkun laħqet miljun firma, il-Kummissjoni tiddeċiedi x’azzjoni tieħu. Ara kif taħdem pass pass
Jekk tikkunsidra li tibda inizjattiva, ikkonsulta l- Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għal parir legali u prattiku.
L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: Id-dritt tiegħek bħala ċittadin tal-UE

L-aħħar aħbarijiet

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Aħbarijiet mhux disponibbli bil-Malti iżda jistgħu jiġu tradotti awtomatikament fil-paġna "L-aħħar aħbarijiet".

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Numri minimi ġodda ta’ firem validi għal kull Stat Membru għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej irreġistrati mis-16 ta’ Lulju 2024

Hekk kif bdiet il-leġiżlatura Ewropea 2024-2029 fis-16 ta’ Lulju 2024,l-Anness I tar-Regolament dwar l-IĊE rivedut sar applikabbli. Dan jistabbilixxi numri minimi ġodda ta’ firmatarji għal kull Stat Membru (“limiti”). Dawn il-limiti huma marbuta man-numru ta’ Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs). Hekk kif l-għadd ta’ Membri tal-PE żdied minn 705 għal 720 fil-leġiżlatura l-ġdida, il-limiti żdiedu wkoll. Biex IĊE tiġi eżaminata mill-Kummissjoni Ewropea, din trid tiġbor mill-inqas miljun firma valida u tikseb dawn in-numri minimi ta’ firem validi f’mill-inqas seba’ pajjiżi tal-UE. 

Dawn in-numri minimi ġodda japplikaw għall-IĊE reġistrati mill-Kummissjoni fis-16 ta’ Lulju 2024 jew wara. In-numri minimi l-ġodda ma japplikawx għall-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej reġistrati qabel s-16 ta’ Lulju 2024 li għalihom għadhom japplikaw il-limiti preċedenti.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Il-Kummissjoni tirreġistra żewġ inizjattivi ġodda taċ-ċittadini Ewropej

Fid-19 ta’ Ġunju l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreġistra żewġ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej.

L-inizjattiva Air-Quotas” (Kwoti tal-Ajru) tappella għal mekkaniżmu tal-kwoti tal-karbonju taċ-ċittadini f’kull pajjiż li għandu jħeġġeġ lin-negozji jiddekarbonizzaw permezz tad-domanda tal-konsumaturi. L-organizzaturi jqisu li jenħtieġ li dan ikopri x-xiri kollu ta’ oġġetti u servizzi, u li jibda mit-trasport bl-ajru. 

L-organizzaturi tal-inizjattiva Stop Destroying Videogames (Inwaqqfu l-Qerda tal-Logħob tal-Kompjuter) jappellaw għal rekwiżit għall-pubblikaturi ta’ logħob elettroniku fl-UE li jħallu dak il-logħob fi stat funzjonali (b’mod li jista’ jintlagħab), sabiex tiġi evitata d-diżattivazzjonii mill-bogħod tagħhom.

Dawn l-inizjattivi huma s-sitt u s-seba’ waħda rreġistrati fl-2024. L-organizzaturi issa għandhom sitt xhur biex jiftħu l-ġbir tal-firem. 

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?