Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fid-dominju https://citizens-initiative.europa.eu/_mt.

Ma tapplikax għall-kontenut jew għas-siti web l-oħrajn ippubblikati fis-sottodominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa mmaniġġjat mis-Segretarjat Ġenerali. Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabbiltajiet.

Għandek tkun tista’:

 • tkabbar sa 200% mingħajr problemi
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web bil-keyboard biss
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web b’apparat modern li jaqra dak li jkun hemm fuq l-iskrin u b’software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew il-mobile tiegħek)

Dan is-sit web huwa ddisinjat biex jikkonforma mal-istandard tekniku għas-siti web u l-apps tal-mobile, EN 301 549 v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u l-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1 Livell AA. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal aktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fl-14/11/2023.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni ġiet riveduta fit-22/11/2023.

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq verifika bażika ta' kampjun rappreżentattiv ta' paġni web minn espert tal-aċċessibbiltà, bl-użu ta' kombinazzjoni ta' ttestjar manwali u awtomatizzat.

Feedback

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tiegħu għand id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà ma’ browsers u teknoloġija assistiva

Is-sit web tal-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej” huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji ta’ assistenza l-aktar użati li ġejjin:

 • l-aħħar verżjoni tal-browsers Google Chrome u Apple Safari;
 • flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ JAWS, NVDA, VoiceOver u TalkBack.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web tal-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej” tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinazzjoni partikolari ta’ browser tal-web u kwalunkwe teknoloġija ta’ assistenza jew plugins installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”, aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet, li qed naħdmu biex nirranġaw. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u tas-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ problema mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufin għas-sit web tal-“Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”:

 1. Viżibbiltà skiplink nieqsa
 2. Xi paġni għandhom kuntrast baxx tal-kulur
 3. Xi kontenut ma jinsabx fil-punti ta' referenza
 4. Xi elementi tal-intestatura ma jintużawx b’mod konsistenti
 5. Xi tikketti mhumiex konnessi b’mod korrett mal-oqsma tal-formoli korrispondenti tagħhom
 6. Xi funzjonalità mhix aċċessibbli bl-użu ta’ keyboard biss
 7. Xi deskrizzjoni awdjo hija nieqsa
 8. Xi dokumenti huma f’format PDF u mhumiex aċċessibbli
Tixtieq titgħallem u tikkollabora?