Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Podcast ta’ CitizenCentral

CitizenCentral jixħet id-dawl fuq l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. F’kull episodju (irreġistrat bejn l-2021 u l-2023), l-organizzaturi u s-sostenituri tal-inizjattiva jgħidulna għaliex l-inizjattiva tagħhom hi importanti u kif jesperjenzaw sensibilizzazzjoni fil-livell tal-UE, u jaqsmu suġġerimenti peress li għandhom l-għan li jkollhom vuċi akbar fil-politiki li jaffettwawlna ħajjitna.

Intervisti ma’ esperti tal-politika u akkademiċi differenti jkomplu jesploraw l-argumenti mressqin minn dawn l-inizjattivi taċ-ċittadini.

Tista’ tismagħhom fuq Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts u SoundCloud.

L-opinjonijiet espressi fil-podcasts jirriflettu biss il-fehma ta’ min qed jitkellem u b'ebda mod m’għandhom jittieħdu bħala li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.

Iltaqa’ man-nies wara l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej fin-noti tal-episodji tal-podcast hawn taħt.

3.2: X’impatt għandhom l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej? Eżempji minn inizjattivi ta’ suċċess

Iċ-ċittadini tal-UE spiss jitolbu eżempji tal-impatt tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej, għalhekk f’dan l-episodju nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn tliet inizjattivi li laħqu aktar minn 1 miljun firma u rċevew tweġiba mill-Kummissjoni. Nisimgħu minn organizzatur ta’ kull waħda mit-tliet inizjattivi, “[Projbizzjoni tal-glifosat biex b’hekk nipprojbixxu l-glifosat biex b’hekk in-nies u l-ambjent jiġu protetti mill-pestiċidi tossiċi], “End the Cage Age”, u “Right2Water” [L-ilma u s-sanità huma dritt tal-bniedem! L-ilma huwa ġid pubbliku, mhux komodità!].  

Dwar kull inizjattiva, nitkellmu mal-uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea li jagħtu aktar dettalji dwar l-azzjonijiet meħudin b’reazzjoni għall-inizjattivi ta’ suċċess.  

Fl-2023, il-Kummissjoni qed twieġeb għal erba’ inizjattivi taċ-ċittadini oħrajn li rnexxew [April, Lulju u Diċembru].

Episodju ppubblikat: Ġunju 2023

3.1: L-ABCs ta’ “Id-Demokrazzija tal-UE fl-Azzjoni” li jippreżentaw Sett ta’ Għodod tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

F’dan l-episodju nitkellmu dwar l-isforzi kontinwi biex l-IĊE ssir għarfien komuni Ewropew – li jibda mill-istudenti tal-iskola sekondarja. Is-Sett ta’ għodod “Id-demokrazija tal-UE fl-Azzjoni – Semma’ Leħnek bl-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej” ġie żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea u ppilotat fl-iskejjel sekondarji fil-bidu tal-2023.  

L-intervisti ġejjin minn ħafna angoli differenti: nisimgħu mingħand il-MEP Loránt Vincze, li kien organizzatur tal-kampanja tal-IĊE "lura fil-ġurnata" u li hu sostenitur akkanit tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza, u mingħand Małgorzata Malczyk, għalliema tal-Ingliż li ppilotat it-toolkit fi skola fil-Polonja. Barra minn hekk, Silvia Kersemakers, il-mexxejja tat-tim tal-IĊE fi Brussell tagħti għarfien dwar għaliex is-sett ta’ għodod ġie żviluppat u nisimgħu l-ilħna ta’ diversi żgħażagħ – li juri li hemm lok biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. 

Episodju ppubblikat: Ġunju 2023 

2.4: Għall-annimali, in-nies u l-pjaneta! Isma’ l-vuċijiet tan-nies li qed jipproponu soluzzjonijiet ġodda għal prattiki antiki

F’dan l-episodju ta’ CitizenCentral, jiġu diskussi l-prodotti tal-annimali ma’ żewġ organizzaturi ta’ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. Huma jemmnu li t-teknoloġiji moderni joffru soluzzjonijiet għal dawk li jqisu prattiki antiki u mhux sostenibbli, u li t-teknoloġija tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-annimali, għan-nies u għall-pjaneta. 

Filippo Borsellino, l-organizzatur tal-inizjattiva “Intemmu l-Era tat-Tbiċċir”, jiffoka fuq it-trasferiment tas-sussidji tal-UE mit-trobbija tal-bhejjem għal alternattivi bbażati fuq iċ-ċelloli u l-pjanti. Nisimgħu wkoll minn mistieden li jmexxi negozju ġdid Spanjol li jipproduċi alternattivi ta’ laħam ikkultivat.  

Elise Fleury hi r-rappreżentanta tal-inizjattiva “Fur Free Europe”, li għandha l-għan li tipprojbixxi l-irziezet tal-pil u l-prodotti tal-pil mill-irziezet mis-suq Ewropew. Minbarra li tiddiskuti din il-kwistjoni, hi taqsam l-għarfien dwar kif għandek tmexxi kampanja ta’ suċċess tal-IĊE.

Episodju ppubblikat: Jannar 2023

2.3: Paga ġusta u kundizzjonijiet ekwi: iltaqa’ mal-Ewropej li qed jagħmlu kampanja għat-trasparenza

Ingħaqad magħna f’konverżazzjoni ma’ 3 organizzaturi ta’ inizjattivi taċ-ċittadini min-Netherlands, Franza u d-Danimarka. Kirsten Kossen, l-organizzatriċi tal-inizjattiva “Ħwejjeġ Tajbin, Pagi Ġusti” titlob għal leġiżlazzjoni dwar paga li tiggarantixxi l-għajxien għall-ħaddiema fis-setturi tal-ħwejjeġ u taż-żraben. L-inizjattiva titlob aktar trasparenza u responsabbiltà fil-katina tal-provvista, bl-għan li jitnaqqas il-faqar u jiġi miġġieled it-tħaddim tat-tfal.   

Nisimgħu wkoll mingħand Ronan Evain, direttur eżekuttiv ta’ Football Supporters Europe u rappreżentant tal-inizjattiva “Win it on the Pitch”. Dan il-grupp ta’ organizzaturi jrid jipproteġi l-mudell Ewropew tal-isport u jipprevieni kwalunkwe tentattiv ieħor ta’ separazzjoni tat-tip “super-league-style”. Huma għandhom l-għan li jirrikonoxxu uffiċjalment il-valur soċjali tal-isport fis-soċjetà Ewropea u jinvolvu lill-partitarji fid-diskussjonijiet dwar il-futur fit-tul tal-isport Ewropew.  

Fl-aħħar nett, inżuru lil Pernille Schriver fid-Danimarka li hi rappreżentanta tal-inizjattiva “Waqqfu l-(((5G))) – Nibqgħu Konnessi imma Protetti”. Din l-inizjattiva tgħaqqad it-tħassib minn ħafna gruppi u għandha l-għan li tindirizza l-allegati radjazzjoni, kwistjonijiet ambjentali, tal-ġbir tad-data u tas-sorveljanza assoċjati mal-konnettività bla fili.  

Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà: Il-Kummissjoni bl-ebda mod ma tikkonferma l-korrettezza fattwali tal-kontenut tal-inizjattiva “Waqqfu l-5G”, li hi r-responsabbiltà unika tal-grupp tal-organizzaturi. Fil-fatt, numru ta’ stqarrijiet li saru f’din l-inizjattiva jmorru kontra l-evidenza xjentifika disponibbli għall-Kummissjoni, u għall-valutazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni Mhux Jonizzanti (ICNIRP), il-korp b’mandat mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex jivvaluta r-riskji għas-saħħa. 

Episodju ppubblikat: Diċembru 2022

2.2: Lobbisti taċ-ċittadini u mexxejja futuri: isma’ l-vuċijiet taż-żgħażagħ Ewropej

F’dan il-kapitlu, nisimgħu minn grupp ta’ żgħażagħ Ewropej (26 sena u anqas) minn 9 pajjiżi differenti tal-UE hekk kif jaqsmu l-ideat dwar il-votazzjoni, it-tfassil tal-politika tal-UE, l-attiviżmu taċ-ċittadini u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Jgħidulna wkoll liema ideat jixtiequ jaraw li jinbidlu f’inizjattivi taċ-ċittadini.

Nisimgħu wkoll mingħand Daniela Vancic minn Democracy International, u Paco Camas tal-kumpanija tar-riċerka tal-opinjoni pubblika Ipsos. Daniela targumenta li l-IĊE u għodod parteċipattivi oħrajn jgħinu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom fil-kwistjonijiet li huma għal qalbhom, u Paco jagħtina fatti u ċifri dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-UE llum.

Fl-aħħar nett, nisimgħu mingħand żewġ organizzaturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini “Intemmu l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni fl-Ewropa” (imsejħa wkoll “Fairosene”). Dawn iż-żewġ lobbisti żgħażagħ jirriflettu fuq il-kampanja tagħhom u għaliex intemmet fuq nota għolja.

Episodju ppubblikat: Settembru 2022

2.1: Ir-riċiklaġġ u r-rati tal-VAT: iltaqa’ ma’ Ewropej li qed ifittxu soluzzjonijiet sostenibbli

Noti dwar l-episodji

Bil-preżenza ta’ “ReturnthePlastics” u “Green VAT”

CitizenCentral jirritorna għat-tieni staġun! Ingħaqad magħna hekk kif nitkellmu ma’ żewġ organizzaturi ta’ inizjattivi taċ-ċittadini li qed jieħdu approċċi differenti għas-sostenibbiltà u l-imġiba tal-konsumatur, kif ukoll tliet esperti dwar il-klima u s-sostenibbiltà fl-UE.

Omar Pérez tal-inizjattiva “ReturnthePlastics” jispjega kif dan il-grupp ta’ organizzaturi għandu l-għan li jirreplika s-sistemi ta’ riċiklaġġ li diġà jeżistu f’diversi pajjiżi tal-UE. Hekk kif is-sistemi eżistenti jibdew jagħtu r-riżultati, l-idea tagħhom hi li tiġi installata skema ta’ depożitu fl-UE kollha għar-riċiklaġġ tal-fliexken tal-plastik, bl-użu ta’ magni tal-bejgħ bil-maqlub fis-supermarkets. Għad fadal mistoqsija kbira – min għandu jħallas għal din is-sistema?

Brigitta Hartmann tirrappreżenta l-inizjattiva “Green VAT”, li titlob tnaqqis fit-taxxa fuq prodotti organiċi, magħmulin b’mod sostenibbli jew favur l-ambjent fl-Ewropa. L-għan hu kemm li l-konsumaturi jingħataw aktar għażla kif ukoll li l-kumpaniji jitħeġġu jaħsbu mill-ġdid dwar kif isiru l-prodotti. Iżda, hemm imnejn tistaqsi, xorta jkun hemm bażi għat-taxxa jekk il-prodotti kollha jsiru ekoloġiċi?

1.7: Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej @10: inizjattivi ġodda u memorji sbieħ

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Nippreżervaw il-Kożmetiċi li ma Jinvolvux Krudeltà”, “Stop Global Warming – prezz għall-karbonju biex niġġieldu t-tibdil fil-klima" u "Fraternité 2020 - Mobbiltà. Progress. Ewropa.”

Fl-2022 niċċelebraw l-10 Anniversarju tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, u f'dan il-kapitlu niltaqgħu ma’ organizzaturi mill-passat, mill-preżent u (potenzjalment) mill-futur - Simona Pronckutė, Dr Julia Baines u Virginia Fiume.

Nippreżervaw il-Kożmetiċi li ma Jinvolvux Krudeltà hi inizjattiva li għandha l-għan li tipprojbixxi bis-sħiħ l-ittestjar tal-ingredjenti tal-kożmetiċi fuq l-annimali u li timmodernizza x-xjenza biex tkun ħielsa mill-ittestjar fuq l-annimali. U jridu jkunu l-aktar inizjattiva li tasal għal miljun firma malajr!

Wara kampanja ta’ sentejn u perjodu ta’ ġbir tal-firem li għalaq fis-sajf tal-2021, Virginia Fiume taqsam riflessjonijiet validi ferm mill-inizjattiva Stop Global Warming. Hi u l-kollegi tagħha użaw l-esperjenza tagħhom fl-inizjattiva taċ-ċittadini fil-proġett EUMANS.eu u jwegħdu li se nerġgħu nisimgħu mingħandhom.

Fl-aħħar nett, nisimgħu mingħand organizzatur tal-ewwel IĊE li qatt ġiet irreġistrata “ Fraternité 2020 - Mobbiltà. Progress. Ewropa.” X’kienet l-esperjenza ta’ Simona 10 snin ilu – u kif ġiet influwenzata ħajjitha mill-parteċipazzjoni fl-IĊE?

Nota: Ir-risposta tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għall-ittestjar fuq l-annimali u l-kampanja tal-PETA: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Il-vaċċini u d-drittijiet tal-awtur - iltaqa’ mal-Ewropej li qed jiġġieldu għal bidliet fil-politiki tal-UE

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Il-Libertà tal-Kondiviżjoni” u “Dritt għal Kura”

Dan il-kapitlu ta’ CitizenCentral jittratta d-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IP). Gregory Engels, li jirrappreżenta l-inizjattiva Il-Libertà tal-Kondiviżjoni, jimmira li jinfluwenza l-liġi tad-drittijiet tal-awtur Ewropea u li jillegalizza l-kondiviżjoni tal-files permezz ta’ networks diġitali.

Min-naħa tagħha, Julie Steendam, li tirrappreżenta l-inizjattiva “Dritt għal Kura” (imsejħa wkoll “No profit on pandemic”) titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tara li l-vaċċini u t-trattamenti kollha għall-coronavirus ikunu disponibbli għal kulħadd mad-dinja kollha u li jkunu bla ħlas. It-tnejn li huma jispjegaw fid-dettall suġġetti kkumplikati relatati mal-impatt tal-liġijiet tad-drittijiet tal-awtur u tal-proprjetà intellettwali, il-libertà tagħna u dan kollu x’jiswilna.

1.5: Konsumaturi li għandhom għal qalbhom l-ambjent – iltaqa’ ma’ Ewropej li qed jiġġieldu t-tibdil fil-klima b'modi kreattivi

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Projbizzjoni ta’ Reklamar u Sponsorizzazzjoni ta’ Fjuwil Fossili” u “EcoScore Ewropew”

Fil-ħames kapitlu ta’ CitizenCentral nisimgħu mingħand Silvia Pastorelli u Antoine Thill – żewġ organizzaturi li qed jaħdmu ħafna biex jgħinu sabiex il-kumpaniji jinżammu responsabbli u jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet sostenibbli – kull wieħed minnhom b’modi differenti.

L-inizjattiva Projbizzjoni ta’ Reklamar tal-Fjuwil Fossili għandha l-għan li twassal għal att leġiżlattiv tal-UE li jipprojbixxi r-reklami għall-fjuwils fossili, inkluż għat-trasport bit-triq u fuq l-ilma li jagħmel użu minn fjuwils fossili. Hi ispirata mill-projbizzjoni fuq ir-reklamar tat-tabakk li jeżisti diġà fl-UE u qed timmira li twassal għal bidla sistemika għall-kriżi tal-klima. Fl-istess ħin, l-organizzaturi tal-inizjattiva EcoScore Ewropew iridu tikkettar obbligatorju li jipprovdi informazzjoni trasparenti dwar l-impatt ambjentali ta’ prodotti manifatturati jew mibjugħa fl-UE lill-konsumaturi Ewropej.

Iż-żewġ inizjattivi ġew reġistrati u bdew jiġbru l-firem f’nofs l-2021 - isma’ kif sejrin dawn l-inizjattivi s'issa.

1.4: Iltaqa’ mal-Ewropej li qed jippruvaw jagħtuna lura l-kontroll fuq l-użu ta’ wiċċna u jnaqqsu l-faqar fil-kontinent kollu

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Reclaim Your Face” u “Inniedu Introjti Bażiċi Mingħajr Kondizzjonijiet (UBI) fl-UE kollha”

Fir-raba’ kapitlu ta’ CitizenCentral nisimgħu mingħand Ella Jakubowska u Catarina Neves - li jiddiskutu modi differenti biex jipproteġu d-drittijiet fundamentali u jnaqqsu l-inugwaljanza fl-UE. Reclaim Your Face - l-Inizjattiva tas-soċjeta ċivili għal projbizzjoni fuq prattiki ta’ sorveljanza bijometrika tal-massa - qed tipprova tirregola b’mod strett l-użu tat-teknoloġiji tal-bijometrika biex tevita interferenza mhux xierqa fid-drittijiet fundamentali. Il-modi sottili differenti ta’ kif in-nies, il-kumpaniji u l-gvernijiet qed jużaw it-teknoloġija – u għal liema għanijiet u l-impatti ta’ dan fuq ħajjitna – huma s-suġġett ta’ dan l-episodju.

L-organizzaturi ta’ Inniedu Introjti Bażiċi Mingħajr Kondizzjonijiet (UBI) fl-UE kollha jridu li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel proposta għal introjtu bażiku universali mal-UE kollha, biex ittejjeb il-benessri taċ-ċittadini Ewropej fil-pajjiżi kollha tal-UE.

1.3: Isma’ l-vuċijiet wara l-mewġa ekoloġika Ewropa

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Waqqaf it-Tneħħija tal-Pinen tal-Klieb il-Baħar – Waqqaf il-Kummerċ”, “Bjut b’Ġonna Ekoloġiċi” u “Inkabbru l-progress xjentifiku: l-għelejjel huma importanti!”

Fit-tielet kapitlu ta’ CitizenCentral nisimgħu mingħand Nils Kluger, Almog Sade u Marina Helmlinger - u nkopru suġġetti ambjentali fuq l-art u l-baħar.

L-inizjattiva taċ-ċittadini Waqqaf it-Tneħħija tal-Pinen tal-Klieb il-Baħar - Waqqaf il-Kummerċ għandha l-għan li ttemm il-kummerċ fil-pinen tal-klieb il-baħar fl-UE. L-inizjattiva Bjut b’Ġonna Ekoloġiċi – varata minn żewġt aħwa u grupp ta’ ħbieb – trid tuża l-ispazju vojt eżistenti fuq l-osqfa tal-korporazzjonijiet biex jinbidlu f’żoni ekoloġiċi u ħodor. Nisimgħu wkoll mingħand organizzatur tal-inizjattiva Inkabbru l-progress xjentifiku: l-għelejjel huma importanti! L-inizjattiva għalqet fis-sajf tal-2021, iżda minkejja dan, ir-riflessjonijiet tagħha joffru ħafna suġġerimenti lil nies li jixtiequ jaħdmu fuq inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. 

1.2: Nagħtu s-setgħa lin-nies - isma’ l-vuċijiet li jridu jkissru l-fruntieri fl-Ewropa

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Programm ta’ Skambju tal-Impjegati taċ-Ċivil” u “Votaturi Mingħajr Fruntieri”

Fit-tieni kapitlu ta’ CitizenCentral nisimgħu mingħand Adam Mazoyer u Rosalie van den Brink hekk kif jiddiskutu żewġ inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej iffukati fuq it-tisħiħ tal-involviment ċiviku fil-komunitajiet tagħna. Il-Programm ta’ Skambju tal-Impjegati taċ-Ċivil (CSEP) għandu l-għan li jgħin lill-ħaddiema taċ-ċivil jitgħallmu minn xulxin u jindirizzaw aħjar il-kwistjonijiet transnazzjonali - minn diżastri naturali għaċ-ċibersigurtà u lil hinn minnha. L-inizjattiva Votaturi Mingħajr Fruntieri tippreżenta argumenti favuri iż-żieda tad-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini tal-UE li jixtiequ jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali fejn jgħixu.

1.1: Merħba għal CitizenCentral

Bil-preżenza tal-inizjattivi “Il-Ġimgħa għall-Ġejjieni” u “Insalvaw lin-Naħal u lill-Bdiewa”

Ingħaqad mal-ewwel kapitlu ta’ CitizenCentral biex tisma’ lil Paula Reyes u lil Helmut Burtscher hekk kif jiddiskutu 2 inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej b’perjodi ta’ ġbir ta’ firem li ntemmu fl-aħħar ta’ Settembru 2021. “Azzjonijiet dwar l-Emerġenza Klimatika” (li għalqet fit-23 ta’ Settembru 2021) u “Insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa! Lejn agrikoltura favur in-naħal għal ambjent b’saħħtu” (li għalqet fit-30 ta’ Settembru 2021) huma tnejn mill-ħafna inizjattivi taċ-ċittadini matul is-snin li għandhom x’jaqsmu mat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?