Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Kif taħdem

Step by step
1

Pass 1: Kif tibda

Qabel tniedi inizjattiva, tajjeb li tikkunsidra wħud mill-aspetti prattiċi ewlenin, inkluż:

Tista’ ssib pariri dettaljati dwar dawn il-kwistjonijiet kollha fil-Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

How it works Step 1
2

Pass 2: Irreġistra l-inizjattiva tiegħek

Qabel ma tibda tiġbor il-firem għall-inizjattiva tiegħek, trid tistaqsi lill-Kummissjoni tirreġistraha.

Għal dan, se jkollok bżonn:

 • toħloq kont tal-organizzatur. Dan se tużah biex timmaniġġja l-inizjattiva tiegħek u tikkoordina mal-Kummissjoni matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tagħha.
 • tipprovdi deskrizzjoni tal-inizjattiva tiegħek f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE (kif ukoll dettalji u dokumenti rilevanti dwar il-grupp ta’ organizzaturi, il-finanzjament riċevut, eċċ.)

Il-Kummissjoni mhix obbligata li tirreġistra l-inizjattivi kollha. Hija tirreġistra biss inizjattivi li jissodisfaw ċerti kriterji.
Meta titlob li tiġi rreġistrata l-inizjattiva tiegħek, se nivvalutaw jekk tiġix aċċettata jew le.
Se tirċievi tweġiba fi żmien xahrejn (jew xi kultant 4 xhur).
Jekk naċċettaw l-inizjattiva tiegħek għar-reġistrazzjoni, din tiġi ppubblikata hawnhekk.

How it works Step 2
3

Pass 3: Ikseb l-appoġġ

Se jeħtieġlek tikseb l-appoġġ ta’ mill-anqas 1 miljun ruħ,
b’numri minimi f’mill-anqas seba’ pajjiżi tal-UE.
Huma għandhom jimlew formola ta’ dikjarazzjoni ta’ appoġġ speċifika.

Tista’ tiġbor:

Dawn il-formoli huma disponibbli bil-lingwi kollha uffiċjali tal-UE.

Skeda ta’ żmien

Meta tkun lest biex tniedi l-kampanja tiegħek, trid tissettja data tal-bidu tal-kampanja
(mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data li fiha ġiet irreġistrata l-inizjattiva tiegħek) u tinforma lill-Kummissjoni 10 ijiem ta’ xogħol qabel.
Imbagħad għandek 12-il xahar biex tiġbor l-għadd minimu ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ.

Min jista’ jiffirma?

Biex jiffirmaw, in-nies iridu jkunu:

ĦJIEL – Aħjar tiġbor aktar firem milli għandek bżonn. Xi drabi l-awtoritajiet f’kull pajjiż jistgħu ma jkunux jistgħu jivvalidaw id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ kollha li tipprovdi. Matul il-proċedura tal-ġbir, trid tikkonforma mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data.

Aktar dwar il-ġbir tal-firem

How it works Step 3
4

Pass 4: Ikseb il-verifika tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ

Jekk jirnexxielek tiġbor biżżejjed firem fil-perjodu ta’ żmien ta’ 12-il xahar, iġborhom skont in-nazzjonalità u ibgħathom għall-verifika lill-awtoritajiet kompetenti f’kull pajjiż tal-UE.

Għandek sa 3 xhur biex tagħmel dan.

L-awtoritajiet imbagħad ikollhom 3 xhur oħra biex jivverifikaw liema dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ huma validi (se joħorġulek ċertifikat għal dan).

ĦJIEL – Jekk tuża s-sistema online ċentrali tal-Kummissjoni biex tiġbor id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ, tista’ tuża wkoll is-servizz sigur tagħna ta’ skambju ta’ files biex tittrasferihom (miġbura fuq karta u online) lill-awtoritajiet nazzjonali. Aħna nieħdu ħsieb dan it-trasferiment.

Aktar dwar il-verifika tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ.

How it works Step 4
5

Pass 5: Issottometti l-inizjattiva tiegħek

Ladarba tirċievi l-aħħar ċertifikat mill-awtoritajiet nazzjonali, għandek 3 xhur biex tissottometti l-inizjattiva tiegħek lill-Kummissjoni – flimkien mal-informazzjoni dwar l-appoġġ u l-finanzjament li rċevejt għall-inizjattiva.

Aktar dwar is-sottomissjoni ta’ inizjattiva.

How it works Step 5
6

Pass 6: Ikseb tweġiba

Meta tkun issottomettejt l-inizjattiva tiegħek, tibda l-eżaminazzjoni tal-inizjattiva tiegħek:

 • Fi żmien xahar

  Int se tiltaqa’ mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni biex tkun tista’ tispjega fid-dettall il-kwistjonijiet imqajma fl-inizjattiva tiegħek.
   
 • Fi żmien 3 xhur

  Int se jkollok l-opportunità li tippreżenta l-inizjattiva tiegħek fi smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew. Il-Parlament jista’ wkoll jorganizza dibattitu f’sessjoni (plenarja) sħiħa, li tista’ twassal għall-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni relatata mal-kwistjoni tiegħek.
   
 • Fi żmien 6 xhur

  Il-Kummissjoni se tispjega x’azzjoni se tipproponi bi tweġiba għall-inizjattiva tiegħek (jekk ikun hemm), u r-raġunijiet għalfejn se tieħu (jew ma tiħux) azzjoni. Din it-tweġiba se tkun fil-forma ta’ komunikazzjoni adottata formalment mill-Kummissarji u ppubblikata bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Aktar dwar il-kisba ta’ tweġiba mill-Kummissjoni.

How it works Step 6
>

X'ikun imiss?

Leġiżlazzjoni

Jekk il-Kummissjoni tqis il-leġiżlazzjoni bħala tweġiba xierqa għall-inizjattiva tiegħek, hija tibda tħejji proposta formali. Dan jista’ jirrikjedi passi preparatorji bħal konsultazzjonijiet pubbliċi, valutazzjonijiet tal-impatt, eċċ. Ladarba tiġi adottata mill-Kummissjoni, il-proposta tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE (jew f’xi każijiet, lill-Kunsill biss), li se jkollhom bżonn jadottawha biex issir liġi.

Azzjoni oħra

Il-Kummissjoni mhix obbligata li tipproponi leġiżlazzjoni. Anke meta twieġeb b’mod pożittiv, il-follow-up l-aktar xieraq għal inizjattiva jista’ jkun ta’ natura mhux leġiżlattiva. Hemm firxa ta’ miżuri oħrajn li jistgħu jkunu aktar adattati.

Segwitu

Il-Parlament Ewropew jista’ wkoll jivvaluta l-miżuri meħudin mill-Kummissjoni.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?