Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Kont tal-organizzatur

Il-Kont tal-Organizzatur jippermetti lill-organizzaturi jissottomettu l-inizjattiva tagħhom għar-reġistrazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea u jimmaniġġjaw id-diversi aspetti tagħha (pereżempju, il-personalizzazzjoni tal-pjattaforma ta’ ġbir online, l-aġġornament tal-informazzjoni dwar l-appoġġ finanzjarju jew il-kuntatt mas-sostenituri).  

Aċċessa l-Kont tal-organizzatur tiegħek 

 

Għall-organizzaturi ta’ inizjattivi ġodda: 

Hekk kif twaqqaf il-grupp tiegħek, tkun abbozzajt l-inizjattiva tiegħek u tkun ġbart l-informazzjoni kollha meħtieġa, għandek bżonn tissottometti talba għar-reġistrazzjoni. 

Biex tagħmel dan, ir-Rappreżentant tal-grupp tiegħek tal-organizzaturi għandu bżonn jiftaħ Kont ġdid ta’ organizzatur bl-indirizz tal-email tiegħu/tagħha (li wieħed ikun jista’ jara fuq dan is-sit web hekk kif l-inizjattiva tiġi rreġistrata) u jimla l-oqsma meħtieġa. 

Nota: L-ewwel pass biex jiġi stabbilit kont ta’ organizzatur huwa l-ħolqien ta’ kont tal-EU-login. Ara fil-manwal ta’ hawn taħt kif tqabbel il-mobile tiegħek mal-kont tal-EU-login tiegħek biex tiżgura awtentikazzjoni b'saħħitha b’żewġ fatturi.  

EU Login manual for the ECI organiser account MT
Malti
(371.11 KB - DOCX)
Iddawnlowdja
Tixtieq titgħallem u tikkollabora?