Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Förstasida

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det. Se hur det fungerar steg för steg
Om du överväger att starta ett initiativ kan du vända dig till forumet för medborgarinitiativet för juridisk och praktisk rådgivning.
Europeiska medborgarinitiativet: din rättighet som EU-medborgare

Senaste nytt

IT developments
  • 16/07/2024

Nytt minsta antal underskrifter per EU-land för initiativ som registreras från och med den 16 juli

Den 16 juli 2024 inleds Europaparlamentets nya mandatperiod fram till 2029 och samtidigt börjar en reviderad bilaga I till förordningen om medborgarinitiativet att gälla. I bilagan fastställs nya tröskelvärlden för minsta antal underskrifter i de olika EU-länderna, som bestäms utifrån antalet ledamöter i Europaparlament. Eftersom antalet ledamöter ökar från 705 till 720 i och med den nya mandatperioden, höjs också tröskelvärdena. För att kommissionen ska pröva ett medborgarinitiativ måste det få minst en miljon giltiga underskrifter totalt och nå tröskelvärdet för minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder. 

De nya tröskelvärdena gäller initiativ som registreras från och med den 16 juli 2024. För initiativ registrerade före den 16 juli 2024 gäller fortfarande de tidigare tröskelvärdena.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerar två nya medborgarinitiativ

Den 19 juni beslutade EU-kommissionen att registrera två europeiska medborgarinitiativ:

Initiativet Air-Quotas vill att det i varje land inrättas ett koldioxid-kvotsystem för invånarna som ska motivera företag att fasa ut fossila bränslen genom efterfrågan från konsumenterna. Organisatörerna anser att systemet bör omfatta alla inköp av varor och tjänster, och vill börja med flygresor. 

Initiativet Stop Destroying Videogames (Sluta förstöra datorspel) vill införa krav på att utgivare som säljer eller licensierar datorspel i EU ska se till att spelen alltid är i spelbart skick, så att de inte kan avaktiveras på distans.

Det här är det sjätte och sjunde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nytt initiativ registrerat: Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp

Den 13 maj beslutade EU-kommissionen att registrera det europeiska medborgarinitiativet Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp. Initiativet uppmanar kommissionen att stärka 55 %-paketet och EU:s system för koldioxidprissättning (EU:s utsläppshandel) och omfördela en stor del av intäkterna från systemet till låginkomsthushåll. Man vill också stärka EU:s sociala klimatfond och inrätta en klimatklubb för länder som vill införa ett mer robust system för koldioxidprissättning.

Det här är det femte initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?