Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet i skolan

A teacher interacts with a classroom full of students

Nytt material för att undervisa om det europeiska medborgarinitiativet

Vad får ungdomar att agera i frågor som är viktiga för dem? Vad kan de göra i egenskap av EU-medborgare?  Vad kan de åstadkomma tillsammans med unga i andra länder?  

Engagera dina elever med hjälp av vårt nya undervisningsmaterial ”EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet”

För att bli aktiva medborgare måste ungdomar förstå hur demokratin fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Undervisningsmaterialet ”EU-demokrati i praktiken” beskriver det europeiska medborgarinitiativet och uppmuntrar eleverna att engagera sig i EU-frågor. Målgruppen är gymnasieelever som går de två sista årskurserna.

Genom undervisning, informationssökning, debatt, projektarbete och rollspel lär de sig hur EU fattar sina beslut, hur besluten påverkar deras vardag och, framför allt, hur de tack vare det europeiska medborgarinitiativet kan gå samman med andra och påverka EU:s politik i frågor som är viktiga för dem. 

”Mina elever tyckte att materialet var väldigt intressant. De gillade uppgifterna och hade väldigt kul, särskilt när de skulle göra en film om sitt medborgarinitiativ – ett bra exempel på edutainment där man kombinerar utbildning och underhållning.”  – Małgorzata, gymnasielärare från Polen

Materialet lämpar sig för lektioner i samhällskunskap, men kan också användas i projektbaserad språkundervisning eller för språk- och innehållsintegrerad inlärning. Det finns på alla officiella EU-språk.

Läs mer och hämta materialet

EU Democracy in Action - Have Your Say with the European Citizens' Initiative

Presentation av materialet

I maj 2023 hölls ett webbseminarium för att presentera materialet för lärarna. Du kan titta på inspelningen och presentationen nedan (på engelska).

Du kan också lyssna på vårt avsnitt av podden CitizenCentral (på engelska): ABC om EU-demokrati i praktiken – nytt undervisningsmaterial om medborgarinitiativet

Titta på inspelningen

Toolkit Webinar powerpoint
Powerpoint presentation used to introduce the educational toolkit
Engelska
(13.42 MB - PPTX)
Ladda ner

Videotävlingen ImagineEU och vinnarna

Tävlingen ImagineEU anordnades läsåret 2023–2024 som ett komplement till det nya undervisningsmaterialet EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet. 

Tävlingen var ett sätt för elever från de två sista årskurserna på gymnasiet att lära sig det de behöver för att vara aktiva medborgare i EU. De fick tänka ut konkreta idéer som kan göra EU till en ännu bättre plats att bo på och gynna invånare i hela EU – precis som ett europeiskt medborgarinitiativ, som är ett viktigt verktyg för deltagandedemokrati i EU och ett sätt för medborgarna att aktivt delta i EU:s beslutsfattande. 

Lagen med högst sju elever presenterade sina idéer i en kort video. Vi fick in över 400 filmer. Av dessa var det 388 som uppfyllde tävlingsreglerna och som allmänheten fick rösta på. 

En jury bedömde sedan de 50 populäraste filmerna och valde ut tre vinnare. 

SE DE TRE FILMER SOM VANN

Pris

De tre vinnande lagen vann en studieresa till Bryssel, EU:s hjärta, den 21–23 mars 2024. 

Under resan fick de träffa företrädare för EU-institutionerna och lära sig mer om hur EU tar fram sina initiativ och lagar och hur EU-medborgarna kan engagera sig i det europeiska medborgarinitiativet. 

Läs kommissionens nyheter från den 22 mars 2024 (på franska).

Photo of the three winning teams

Juryns kriterier

De 50 filmer som fick flest röster från allmänheten bedömdes av en jury med olika experter på medborgarinitiativet från EU-institutionerna, nationella myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt unga praktikanter från EU-kommissionen. Juryn bedömde bidragen utifrån följande kriterier: 

  • Relevans (0–25 poäng): Är idén i videon relevant som ämne för ett europeiskt medborgarinitiativ?   
  • Tydlighet (0–50 poäng): Är budskapet tydligt och koncist?  
  • Kreativitet (0–25 poäng): Är idén originell? Beskriver laget idén på ett intressant sätt? 

 

Tävlingen anordnades av EU-kommissionens generalsekretariat, SG.A.1 – Enheten för politiska prioriteringar och arbetsprogram.

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?