Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Undervisningsmaterial

Material för skolor: EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet

Materialet ska ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att vara aktiva och engagerade EU-medborgare, med fokus på det europeiska medborgarinitiativet. Eleverna får lära sig om syftet med det här demokrativerktyget, hur det fungerar, hur det bidrar till demokratin i EU och hur de själva kan påverka samhället genom att stödja eller lägga fram ett europeiskt medborgarinitiativ. 

Materialet är tänkt för gymnasieskolor och kan användas på till exempel lektionerna i samhällskunskap. Det finns på alla officiella EU-språk. Du kan använda det på elevernas eget språk, på lektioner i främmande språk eller för språk- och innehållsintegrerad inlärning.  

Vad tycker lärarna?  

”Det jag och mina elever uppskattade mest var att de på ett engagerande och enkelt sätt fick mycket kunskap om ett ämne som ofta försummas i skolan. Referensmaterialet på EU:s webbplatser har vävts samman med lektionsplanerna och uppgifterna på ett praktiskt sätt. Eleverna hänvisas till specifika resurser med konkreta uppgifter, så de ser en koppling till dokumenten utan att överväldigas av allt material som finns.”

– Gymnasielärare från Polen som testat materialet 

 

”Jag har frågat mina elever och de gillade verkligen materialet. De visste inte så mycket om det europeiska medborgarinitiativet och tyckte att materialet var intressant. De gillade hur informationen presenterades och hur de kunde jobba med den och uppskattade särskilt att videoklippen var korta och tydliga.”

– Gymnasielärare från Spanien som testat materialet 

Kort om materialet

Vad är det europeiska medborgarinitiativet?

Det europeiska medborgarinitiativet är ett sätt för EU-medborgarna att påverka EU-politiken och föra upp sina hjärtefrågor på EU:s dagordning. Genom att föreslå eller skriva på ett medborgarinitiativ kan människor från olika EU-länder uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar i frågor där kommissionen har befogenhet att lägga fram lagförslag. Det är ett sätt att starta politiska debatter och öka kunskapen om frågor som förenar människor över gränserna. Medborgarinitiativet lanserades 2012 och ger nu resultat. Flera initiativ har lett till konkreta lagförslag från kommissionen. 

 

Vad innehåller undervisningsmaterialet?

Materialet består av fyra tematiska delar med både allmän information om EU och specifik information och aktiviteter som gäller det europeiska medborgarinitiativet: 

 1. En kort introduktion om EU 
 2. Demokrati i EU 
 3. Det europeiska medborgarinitiativet 
 4. Att starta och driva ett europeiskt medborgarinitiativ 

 

Paketet består av följande delar:

 • Lärarhandledning med lektionsplaner, facit, extra information och länkar för fördjupning 
 • Elevmaterial som kan användas i klassrummet eller hemma för repetition och fördjupning, bland annat länkar till relevanta webbplatser på alla officiella EU-språk 
 • Powerpoint-presentationer att användas i klassrummet med både text och bild 
 • Länkar till videoklipp på alla officiella EU-språk 
 • Aktiviteter för projektarbeten 
 • Ett faktablad om EU:s historia 
 • Ett faktablad om EU:s politikområden 
 • En frågesport för att testa vad man lärt sig 

 

Vilka metoder används?

Materialet är anpassat till flera metoder för undervisning och lärande: 

 • Direkt presentation 
 • Gruppdiskussioner 
 • Grupparbete 
 • Projektarbete 
 • Enskilt arbete 
 • Efterforskning och fördjupning 
 • Problemlösning 
 • Rollspel 
 • Videoproduktion 

Hämta materialet

 

EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Lärarpaket
svenska
(2.52 MB - PDF)
Ladda ner
EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Elevpaket
svenska
(2.49 MB - PDF)
Ladda ner
EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Enhet 1
svenska
(26.82 MB - PPTX)
Ladda ner
EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Enhet 2
svenska
(46.05 MB - PPTX)
Ladda ner
EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Enhet 3
svenska
(101.86 MB - PPTX)
Ladda ner
EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet - Enhet 4
svenska
(4.08 MB - PPTX)
Ladda ner

 

Dina frågor och synpunkter

Har du redan använt materialet? Då får du gärna svara på vår lärarenkät.

Om du har några frågor kan du skriva till oss:

eci_team@eutaketheinitiative.eu

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?