Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Podden CitizenCentral

Podden CitizenCentral lyfter fram olika europeiska medborgarinitiativ. I varje avsnitt, inspelade mellan 2021 och 2023, får du möta organisatörer och supportrar som berättar om varför deras initiativ är viktiga, hur de driver sina kampanjer i EU och hur vi alla kan få mer att säga till om i frågor som berör oss.

Vi intervjuar också experter och forskare för att ta reda på mer om de frågor som initiativen handlar om.

Du kan lyssna på podden på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts och SoundCloud.

De åsikter som uttrycks i podden utgör bara de medverkandes synpunkter och kan inte på något sätt anses spegla EU-kommissionens eller EU:s ståndpunkt.

Träffa människorna bakom olika europeiska medborgarinitiativ i beskrivningarna av poddavsnitten nedan.

3.2: Vilket genomslag har de europeiska medborgarinitiativen fått? Hör om tre lyckade exempel

Allmänheten ber ofta om exempel på medborgarinitiativens genomslag, så i det här avsnittet tittar vi närmare på tre initiativ som fått mer än en miljon underskrifter och fått svar från kommissionen. Vi pratar med en organisatör från vart och ett av de tre initiativen Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel, End the Cage Age (Stopp för djur i bur) och Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara (Right2Water).  

Vi talar också med handläggare på kommissionen som berättar mer om vad som gjorts som svar på de tre initiativen.  

Under 2023 svarar kommissionen på ytterligare fyra initiativ [april, juli och december].

Avsnittet släpptes i juni 2023.

3.1: ABC om EU-demokrati i praktiken – nytt undervisningsmaterial om medborgarinitiativet

I det här avsnittet talar vi om hur vi kan sprida kunskap om det europeiska medborgarinitiativet och vi börjar med gymnasieeleverna. Kommissionen har tagit fram ett nytt undervisningsmaterial: EU-demokrati i praktiken – Tyck till med det europeiska medborgarinitiativet. Materialet testades i olika gymnasieskolor i början av 2023 och finns nu på alla EU-språk.  

Våra gäster bidrar med många olika perspektiv: Vi talar med EU-parlamentarikern Loránt Vincze som själv drivit ett medborgarinitiativ och som starkt förespråkar medborgarutbildning. Vi träffar också Małgorzata Malczyk, engelskläraren som testade materialet på sin skola i Polen. Silvia Kersemakers, chef för det ansvariga teamet vid kommissionen, förklarar varför de har tagit fram materialet. Vi får också höra flera ungdomars röster som låter oss förstå att det behövs mer kunskap om det europeiska medborgarinitiativet. 

Avsnittet släpptes i juni 2023. 

2.4: För djuren, människorna och planeten! Hör om nya lösningar på gamla metoder

I det här avsnittet av CitizenCentral diskuterar vi animaliska produkter med två organisatörer av europeiska medborgarinitiativ. De anser att dagens teknik erbjuder lösningar på vad de betraktar som gamla och ohållbara metoder, och att tekniken kan hjälpa djuren, människorna och planeten. 

Filippo Borsellino som driver initiativet Slut på djurslaktens tidevarv vill flytta över EU:s jordbruksstöd från animalieproduktionen till cell- och växtbaserade alternativ. Vi träffar också en gäst som driver ett spanskt uppstartsföretag som producerar olika former av odlat kött.  

Elise Fleury är företrädare för initiativet Ett pälsfritt Europa som vill förbjuda pälsdjursfarmer och pälsprodukter i EU. Hon diskuterar initiativet och berättar om sina insikter i hur man lyckas med en kampanj för ett medborgarinitiativ.

Avsnittet släpptes i januari 2023.

2.3: Skäliga löner och rent spel – möt några förkämpar för ökad öppenhet

I det här avsnittet får vi träffa tre organisatörer av medborgarinitiativ från Nederländerna, Frankrike och Danmark. Kirsten Kossen som driver initiativet Bra kläder, skälig lön vill se lagstiftning om skäliga löner för arbetare i kläd- och skobranschen. Initiativet efterlyser större öppenhet och ansvarsskyldighet i leveranskedjan för att minska fattigdomen och bekämpa barnarbete.   

Vi möter också Ronan Evain, vd för Football Supporters Europe och företrädare för initiativet Vinn på planen. Organisatörerna av initiativet vill skydda den europeiska idrottsmodellen och förhindra fler ”superligor”. De vill också att man officiellt erkänner idrottens sociala värde för samhället och vill involvera supportrarna i diskussionerna om idrottens framtid i Europa.  

Slutligen gör vi ett besök hos Pernille Schriver i Danmark som företräder initiativet Stoppa 5G – var uppkopplad men skyddad. Det här initiativet bemöter farhågor som förts fram av flera grupper och tar upp sådant som de anser problematiskt med trådlöst internet, t.ex. strålning, miljöproblem, datainsamling och övervakning.  

Ansvarsfriskrivning: Kommissionen bekräftar inte på något sätt att innehållet i 5G-initiativet är korrekt – det är helt och hållet organisatörernas ansvar. Faktum är att ett antal påståenden i initiativet strider mot vetenskapliga rön som kommissionen tagit del av och mot bedömningar som har gjorts av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), ett organ som bedömer hälsorisker på uppdrag av Världshälsoorganisationen. 

Avsnittet släpptes i december 2022.

2.2: Medborgarlobbyister och framtida ledare: lyssna på de unga i EU!

I det här avsnittet hör vi en grupp unga under 26 år från nio olika EU-länder när de diskuterar allmänna val, EU:s beslutsfattande, medborgaraktivism och det europeiska medborgarinitiativet. De berättar också om vilka idéer som borde tas upp i ett medborgarinitiativ.

Andra poddgäster är Daniela Vancic från Democracy International och Paco Camas från opinionsinstitutet Ipsos. Daniela menar att medborgarinitiativet och andra demokrativerktyg hjälper unga att engagera sig i frågor som de tycker är viktiga, och Paco ger oss statistik om ungas delaktighet i EU i dag.

Slutligen får vi möta två av organisatörerna bakom initiativet ”Fairosene – Ta bort undantaget för skatt på flygbränsle i Europa”. De här två unga lobbyisterna ser tillbaka på sin kampanj och varför den blev så framgångsrik.

Avsnittet släpptes i september 2022.

2.1: Plaståtervinning och grön moms – möt dem som söker hållbara lösningar

Om poddavsnitten

Om initiativen för plaståtervinning och grön moms

Podden CitizenCentral är tillbaka för en andra säsong! Häng med när vi talar med två organisatörer av medborgarinitiativ som tar olika grepp på hållbarhet och konsumentbeteende och tre experter på klimat- och hållbarhetsfrågor.

Omar Pérez Peñalver från initiativet Återlämna plasten förklarar hur initiativtagarna vill få fler EU-länder att återvinna plast. Deras idé är att införa ett EU-omfattande pantsystem för att återvinna plastflaskor med hjälp av returautomater i matbutikerna, något som visat sig fungera i flera länder. En viktig fråga kvarstår – vem ska betala för systemet?

Brigitta Hartmann företräder initiativet Grön EU-moms som vill ha lägre moms på ekologiska, hållbart producerade och miljövänliga produkter i Europa. Målet är att konsumenterna ska få ett större utbud och att företagen ska förändra hur de tillverkar sina produkter. Men får staten fortfarande in tillräckligt med skatt om alla produkter blir miljövänliga kanske du undrar?

1.7: Europeiska medborgarinitiativet @10: nya initiativ och kära minnen

Om initiativen ”Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter”, ”Stop Global Warming – prissätt kol för att bekämpa klimatförändringen” och ”Fraternité 2020 – Rörlighet. Framsteg. Europa.”

Under 2022 firar det europeiska medborgarinitiativet tio år och i det här avsnittet träffar vi tidigare, nuvarande och kanske framtida organisatörer: Simona Pronckutė, Julia Baines och Virginia Fiume.

Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter är ett initiativ som vill förbjuda alla kosmetikaingredienser som är testade på djur och modernisera vetenskapen för att fasa ut djurförsöken. Målet är också att bli det initiativ som på kortast tid får en miljon underskrifter.

Efter två års kampanjarbete för initiativet Stop Global Warming avslutades namninsamlingen sommaren 2021. Virginia Fiume delar här med sig av några insiktsfulla reflektioner. Hon och hennes kollegor använder nu sina erfarenheter från medborgarinitiativet till projektet Eumans.eu och lovar att komma tillbaka!

Slutligen får vi höra om det allra första registrerade initiativet: Fraternité 2020 – Rörlighet. Framsteg. Europa. Hur upplevde Simona arbetet med initiativet för tio år sedan och hur har det påverkat hennes liv?

Läs Europeiska kemikaliemyndighetens svar om djurförsök till Peta-kampanjen: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/animal_en.htm

1.6: Vacciner och upphovsrätt – möt dem som kämpar för att förändra EU-politiken

Om initiativen ”Frihet att dela” och ”Rätt till behandling”

I det här avsnittet talar vi om upphovsrätt och immateriella rättigheter. Gregory Engels från initiativet Frihet att dela vill ändra på EU:s upphovsrättslagstiftning och göra det lagligt att dela filer via digitala nätverk.

Julie Steendam företräder initiativet Rätt till behandling – ingen profit på pandemin som uppmanar EU-kommissionen att se till att alla i hela världen får gratis tillgång till alla vacciner och läkemedel mot covid-19. Gregory och Julie tar båda upp komplicerade frågor om konsekvenserna av lagstiftningen om upphovsrätt och immateriella rättigheter, vår frihet och vilken kostnad vi betalar.

1.5: Medvetna konsumenter – träffa européer som driver kreativa klimatinitiativ

Om initiativen ”Förbjud reklam och sponsring som gäller fossila bränslen” och ”Ett europeiskt system för miljöpoäng”

I det femte avsnittet av CitizenCentral hör vi Silvia Pastorelli och Antoine Thill – två organisatörer som på olika sätt arbetar för att öka företagens ansvar och hjälpa konsumenterna att handla hållbart.

Initiativet Förbjud reklam för fossila bränslen vill att EU ska förbjuda reklam för fossila bränslen och för transporter som drivs med fossila bränslen. Initiativet har inspirerats av EU-förbudet mot tobaksreklam och vill bidra till ett systemskifte för att hantera klimatkrisen. Organisatörerna av initiativet Ett europeiskt system för miljöpoäng vill införa obligatorisk märkning för att ge europeiska konsumenter tydlig information om vilken miljöpåverkan produkter som tillverkas eller säljs i EU har.

Båda initiativen registrerades och började samla in underskrifter i mitten av 2021. Lyssna på hur det går för dem!

1.4: Möt dem som försöker ge oss tillbaka makten över våra ansikten och minska fattigdomen i EU

Om initiativen ”Reclaim Your Face – förbud mot biometrisk massövervakning” och ”Inför medborgarlöner i hela EU”

I det fjärde poddavsnittet hör vi Ella Jakubowska och Catarina Neves diskutera olika sätt att skydda våra grundläggande rättigheter och öka jämlikheten i EU. Reclaim Your Face – ett civilsamhällesinitiativ om förbud mot biometrisk massövervakning – vill strikt reglera användningen av biometrisk teknik för att förhindra oskäliga ingrepp i våra grundläggande rättigheter. I det här avsnittet tar vi upp hur människor, företag och regeringar använder tekniken, för vilka syften och hur det påverkar våra liv.

Organisatörerna av initiativet Inför medborgarlöner i hela EU vill att EU-kommissionen ska lägga fram ett förslag om allmän basinkomst i alla EU-länder för att förbättra välfärden för invånarna i hela EU.

1.3: Lyssna på några röster bakom den europeiska gröna vågen

Om initiativen ”Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln”, ”Gröna takträdgårdar” och ”Odla vetenskapliga framsteg: grödor gör skillnad”

I det tredje poddavsnittet hör vi Nils Kluger, Almog Sade och Martina Helmlinger som diskuterar olika miljöfrågor.

Initiativet Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln vill få stopp på handeln med hajfenor i EU. Initiativet Gröna takträdgårdar – som startades av två syskon och en grupp vänner – vill använda tomma utrymmen på kontorstaken och omvandla dem till grönområden. Vi talar också med Martina som var med och organiserade initiativet Odla vetenskapliga framsteg: grödor gör skillnad. Initiativet avslutades sommaren 2021, men Martina har många tips för den som vill driva ett medborgarinitiativ. 

1.2: Makt åt folket – hör de röster som vill riva gränserna i Europa

Om initiativen ”Utbytesprogram för offentliganställda” och ”Väljare utan gränser”

I det andra poddavsnittet hör vi Adam Mazoyer och Rosalie van den Brink diskutera två europeiska medborgarinitiativ som går ut på att stärka människors samhällsengagemang. Initiativet Utbytesprogram för offentliganställda vill hjälpa offentliganställda att lära av varandra och bättre hantera problem som drabbar flera länder, till exempel naturkatastrofer och it-attacker. Initiativet Väljare utan gränser vill stärka de demokratiska rättigheterna för EU-medborgare som vill rösta i parlamentsvalet i det land där de bor.

1.1: Välkommen till podden CitizenCentral

Om initiativen ”Fridays for Future” och ”Rädda bin och bönder!”

Lyssna på det allra första avsnittet av CitizenCentral och hör Paula Reyes och Helmut Burtscher diskutera två europeiska medborgarinitiativ där namninsamlingen avslutades i slutet av september 2021. Åtgärder mot klimatkrisen och ”Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö är två av många initiativ om klimat och biologisk mångfald som lagts fram under årens lopp.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?