Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Förstasida

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det. Se hur det fungerar steg för steg
Om du överväger att starta ett initiativ kan du vända dig till forumet för medborgarinitiativet för juridisk och praktisk rådgivning.
Europeiska medborgarinitiativet: din rättighet som EU-medborgare

Senaste nytt

New initiative registered
  • 19/06/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Nyheten finns inte på svenska men du kan få den maskinöversatt på sidan "Senaste nytt.

On 19 June the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The Air-Quotas’ initiative calls for a citizens’ carbon quota mechanism in each country that would encourage businesses to decarbonise through consumer demand. The organisers consider that it should cover all purchases of goods and services, starting with air transport. 

The Stop Destroying Videogames initiative calls for a requirement for publishers of videogames in the EU to leave such games in a functional (playable) state, so to prevent their remote disabling.

These initiatives are the sixth and seventh registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

New initiative registered
  • 13/05/2024

Nytt initiativ registrerat: Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp

Den 13 maj beslutade EU-kommissionen att registrera det europeiska medborgarinitiativet Rädda planeten genom en skatteväxling från arbete till växthusgasutsläpp. Initiativet uppmanar kommissionen att stärka 55 %-paketet och EU:s system för koldioxidprissättning (EU:s utsläppshandel) och omfördela en stor del av intäkterna från systemet till låginkomsthushåll. Man vill också stärka EU:s sociala klimatfond och inrätta en klimatklubb för länder som vill införa ett mer robust system för koldioxidprissättning.

Det här är det femte initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

New initiative registered
  • 10/04/2024

Nytt initiativ om EU-stöd till säkra och tillgängliga aborter

Den 10 april registrerade kommissionen medborgarinitiativet My Voice, My Choice – för säker och tillgänglig abort. Medborgarinitiativets organisatörer vill att kommissionen lägger fram ett förslag om ekonomiskt stöd till EU-länderna så att alla i EU som saknar tillgång till säkra och lagliga aborter kan avbryta sin graviditet under säkra förhållanden.

Det här är det fjärde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?