Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Förstasida

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det. Se hur det fungerar steg för steg
Om du överväger att starta ett initiativ kan du vända dig till forumet för medborgarinitiativet för juridisk och praktisk rådgivning.
Europeiska medborgarinitiativet: din rättighet som EU-medborgare

Senaste nytt

IT developments
  • 01/12/2023

Updates to the Central Online Collection System

Nyheten finns inte på svenska men du kan få den maskinöversatt på sidan "Senaste nytt.

A new version of the Central Online Collection System, used by individual ECIs to collect support online, is available now. Users may notice improvements in the look and feel, for example, the improved map of Europe with information on support numbers per country. As support using electronic identification (eID) is getting more popular, the users can now easily see which national electronic identification scheme is available for them.

ECI Forum webinar invitation, with title and date
  • 21/11/2023

Webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’ - 23 November

Nyheten finns inte på svenska men du kan få den maskinöversatt på sidan "Senaste nytt.

On Thursday, 23 November, at 12.30 CET, the ECI Forum will host a webinar ‘What is the ECI and Why Should I Care?’. This webinar will focus on the process of the ECI, the support tools available to organisers and testimonials from two organisers of successful initiatives.

 

New initiative registered
  • 08/11/2023

Kommissionen registrerar fyra nya medborgarinitiativ

Den 8 november 2023 registrerade kommissionen fyra europeiska medborgarinitiativ: Busshållplatsinformation i realtid inom EU, Tillit och frihet, Jag är europé och Inrättande av en europeisk miljömyndighet.

Initiativet Busshållplatsinformation i realtid inom EU handlar om att det ska finnas QR-koder på busshållplatser i EU, så att resenärerna kan få information i realtid.

Initiativet Tillit och frihet gäller åtgärder för informerat samtycke, människans värdighet, frihet och rätten att bestämma över den egna kroppen. Initiativet rör särskilt rätten att fatta välgrundade beslut om vård och behandling.

 Jag är europé: ett initiativ för att koppla samman det nationella och europeiska medborgarskapet handlar om att införa en rätt till undervisning om EU-medborgarskapet, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen och att komplettera med olika krav så att människor kan utöva rätten.

Organisatörerna av initiativet Inrättande av en europeisk miljömyndighet vill ha en ny europeisk miljömyndighet som kan utfärda bindande förvaltningsbeslut, övervaka verksamhet som påverkar miljön och utdöma påföljder för miljöföroreningar.

Med de här fyra nya initiativen har totalt elva initiativ registrerats under 2023. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter.

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?