Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Regelverket

Hänvisningar i fördragen

Artikel 11.4 i EU-fördraget

Artikel 24 i EUF-fördraget


Lagstiftning

Allmänna regler (från den 1 januari 2020) – förordning (EU) 2019/788uppdaterad version av bilaga I

Regler om enskilda system för namninsamling på nätet (från den 1 januari 2020) – förordning (EU) 2019/1799

För initiativ som registrerades fram till den 31 december 2019 gäller till viss del de tidigare reglerna:

Meddelande om övergångsbestämmelser i den nya förordningen om det europeiska medborgarinitiativet som börjar gälla den 1 januari 2020:

Transition_SV
svenska
(109.28 KB - PDF)
Ladda ner

Läs mer i historiken för medborgarinitiativet

Kommissionens översyn

Kommissionen måste regelbundet utvärdera hur det europeiska medborgarinitiativet fungerar. Resultatet av översynen presenteras i en rapport till Europaparlamentet och rådet. 

Kommissionen antog sin första rapport om tillämpningen av förordning (EU) 2019/788 den 6 december 2023.  

Rapporterna om den första förordningen om medborgarinitiativet (förordning (EU) nr 211/2011) hittar du på sidan med historiken.

Kommitté

En kommitté hjälper kommissionen med de tekniska specifikationerna för de enskilda systemen för namninsamling på nätet (enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1799).

Du kan läsa mer om kommitténs möten och diskussioner i kommissionens register över kommittéhandlingar.

Expertgrupp

En expertgrupp samordnar tillsammans med EU-länderna genomförandet av medborgarinitiativet.

Gruppen består av företrädare för ländernas behöriga myndigheter.

Läs mer om expertgruppens möten

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?