Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Så fungerar det

Step by step
1

Steg 1: Kom i gång

Innan du drar i gång ett initiativ bör du fundera på följande viktiga praktiska aspekter:

I forumet för det europeiska medborgarinitiativet kan du får råd om de här aspekterna.

How it works Step 1
2

Steg 2: Registrera ditt initiativ

Innan du börjar samla in underskrifter för ditt initiativ måste du be kommissionen att registrera det.

Först måste du

 • skapa ett användarkonto – du kommer att använda kontot för att sköta ditt initiativ och hålla kontakten med kommissionen under hela initiativets gång
 • ge en beskrivning av ditt initiativ på ett av EU:s officiella språk (plus uppgifter och relevanta handlingar om bl.a. organisatörsgruppen och finansiering).

Kommissionen är inte skyldig att registrera alla initiativ utan registrerar bara de som uppfyller vissa kriterier.
När du har ansökt om att få registrera ditt initiativ bedömer vi om det kan godkännas eller inte.
Du får svar inom två månader (i vissa fall inom fyra månader).
Om vi godkänner ditt initiativ för registrering publiceras det på förstasidan på den här webbplatsen.

How it works Step 2
3

Steg 3: Samla in underskrifter

Du måste få stöd från minst en miljon personer,
med ett minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder.
Undertecknarna måste fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär.

Du kan samla in underskrifter

Formulären finns på alla officiella EU-språk.

Tidsschema

När du är redo att dra igång din kampanj måste du bestämma ett startdatum
(senast sex månader räknat från det datum då ditt initiativ registrerades) och meddela kommissionen tio arbetsdagar före det datumet.
Sedan har du tolv månader på dig att samla inte det antal underskrifter som krävs.

Vem får stödja ett initiativ?

För att få skriva på ett initiativ måste man vara

TIPS – Det är bra att samla in fler underskrifter än du behöver. Det kan hända att ländernas myndigheter inte godkänner alla underskrifter du lämnar in. Vid namninsamlingen måste du följa reglerna för skydd av personuppgifter.

Läs mer om insamling av namnunderskrifter

How it works Step 3
4

Steg 4: Få intyg på antalet underskrifter

Om du lyckas samla in tillräckligt många underskrifter inom 12-månadsperioden ska du sortera dem efter nationalitet och skicka dem till respektive lands behöriga myndighet för kontroll.

Du har tre månader på dig efter avslutad namninsamling.

Myndigheterna har i sin tur tre månader på sig att kontrollera om underskrifterna är giltiga (du får ett intyg av dem).

TIPS – Om du använder kommissionens centrala namninsamlingssystem kan du använda vår säkra fildelningstjänst för att överföra dina underskrifter (insamlade på papper eller på nätet) till de nationella myndigheterna. Vi tar då hand om överföringen.

Läs mer om kontroll av underskrifter

How it works Step 4
5

Steg 5: Lämna in initiativet

När du har fått alla intyg från de nationella myndigheternahar du tre månader på dig att lämna in ditt initiativ till kommissionen – tillsammans med uppgift om dina stöd- och finansieringskällor för initiativet.

Läs mer om hur du lämnar in ett initiativ

How it works Step 5
6

Steg 6: Få svar

När du har lämnat in ditt initiativ börjar granskningen:

 • Inom en månad

  Du får träffa företrädare för kommissionen för att närmare förklara ditt initiativ.
   
 • Inom tre månader

  Du får möjlighet att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Parlamentet kan också hålla en debatt i kammaren (plenarsammanträde), som kan leda till att det antar en resolution om ämnet för ditt initiativ.
   
 • Inom sex månader

  Kommissionen antar ett meddelande där den förklarar vilka åtgärder den eventuellt tänker vidta som svar på ditt initiativ och skälen till att man vidtar eller inte vidtar några åtgärder. Meddelandet publiceras på alla officiella EU-språk.

Läs mer om kommissionens svar

How it works Step 6
>

Vad händer sen?

Lagstiftning

Om kommissionen anser att ny lagstiftning är rätt svar på ditt initiativ så börjar den arbeta med ett formellt förslag. Det kan komma att kräva förberedelser, t.ex. offentliga samråd och konsekvensbedömningar. När kommissionen har lagt fram sitt förslag diskuteras det i Europaparlamentet och rådet (i vissa fall bara rådet), som måste anta förslaget för att det ska bli en gällande lag.

Andra åtgärder

Kommissionen är inte skyldig att föreslå någon ny lag. Även om kommissionen är positiv till initiativet, kanske lagstiftning inte är den lämpligaste åtgärden.

Uppföljning

Europaparlamentet kan komma att utvärdera kommissionens åtgärder.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?