Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Historik

Videoklipp från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i samband med det europeiska medborgarinitiativets tioårsjubileum.

2023 

  • Enligt artikel 11 i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet kan organisatörerna bara använda sina egna namninsamlingssystem för initiativ som registrerats före den 31 december 2022. För alla initiativ som registeras efter den 1 januari 2023 måste de använda kommissionens centrala system för att samla in underskrifter på nätet, men de kan också fortfarande samla in underskrifter på papper. 
  • Kommissionen antar sin första rapport om tillämpningen av förordning (EU) 2019/788 den 6 december 2023.  

2020

2019

Europaparlamentet och rådet antar de nya reglerna.

Lagstiftningsförfarandet som leder fram till de nya reglerna:

Övrigt:

Factsheet
Engelska
(228.77 KB - PDF)
Ladda ner

2018

Kommissionen antar den andra rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet.

2017

Till följd av den översyn som inleddes 2015 lägger kommissionen fram ett förslag till nya regler om det europeiska medborgarinitiativet.

Staff working document
Engelska
(1.35 MB - PDF)
Ladda ner

Förarbete till kommissionen förslag:

Stakeholder consultation - summary report
Engelska
(202.19 KB - PDF)
Ladda ner
Public consultation - report
Engelska
(431.34 KB - PDF)
Ladda ner
Open public consultation - replies
Engelska
(7.73 MB - ZIP)
Ladda ner
Stakeholder consultation strategy
Engelska
(94.63 KB - PDF)
Ladda ner
Study on data requirements
Engelska
(2.31 MB - PDF)
Ladda ner
Etude données - résumé
Engelska
(884.53 KB - PDF)
Ladda ner
Study eID
Engelska
(6.74 MB - PDF)
Ladda ner
OCS TS
Engelska
(3.51 MB - PDF)
Ladda ner

Andra bidrag till översynen:

Ombudsman suggestions
Engelska
(218.51 KB - PDF)
Ladda ner
ICT impact study
Engelska
(2.93 MB - PDF)
Ladda ner

2015

Kommissionen antar den första rapporten om tillämpningen av förordningen om medborgarinitiativet och inleder en översyn av reglerna.

2012

Reglerna om medborgarinitiativet träder i kraft.

2011

Europaparlamentet och rådet antar förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet.

Lagstiftningsförfarandet som leder fram till förordningen:

2009

Lissabonfördraget, som inför det europeiska medborgarinitiativet, träder i kraft.

EU-institutionerna börjar arbeta med regler och förfaranden för det nya verktyget.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?