Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Förstasida

Få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt. Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det. Se hur det fungerar steg för steg
Om du överväger att starta ett initiativ kan du vända dig till forumet för medborgarinitiativet för juridisk och praktisk rådgivning.
Europeiska medborgarinitiativet: din rättighet som EU-medborgare

Senaste nytt

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Nyheten finns inte på svenska men du kan få den maskinöversatt på sidan "Senaste nytt.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Nytt minsta antal underskrifter per EU-land för initiativ som registreras från och med den 16 juli

Den 16 juli 2024 inleds Europaparlamentets nya mandatperiod fram till 2029 och samtidigt börjar en reviderad bilaga I till förordningen om medborgarinitiativet att gälla. I bilagan fastställs nya tröskelvärlden för minsta antal underskrifter i de olika EU-länderna, som bestäms utifrån antalet ledamöter i Europaparlament. Eftersom antalet ledamöter ökar från 705 till 720 i och med den nya mandatperioden, höjs också tröskelvärdena. För att kommissionen ska pröva ett medborgarinitiativ måste det få minst en miljon giltiga underskrifter totalt och nå tröskelvärdet för minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder. 

De nya tröskelvärdena gäller initiativ som registreras från och med den 16 juli 2024. För initiativ registrerade före den 16 juli 2024 gäller fortfarande de tidigare tröskelvärdena.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Kommissionen registrerar två nya medborgarinitiativ

Den 19 juni beslutade EU-kommissionen att registrera två europeiska medborgarinitiativ:

Initiativet Air-Quotas vill att det i varje land inrättas ett koldioxid-kvotsystem för invånarna som ska motivera företag att fasa ut fossila bränslen genom efterfrågan från konsumenterna. Organisatörerna anser att systemet bör omfatta alla inköp av varor och tjänster, och vill börja med flygresor. 

Initiativet Stop Destroying Videogames (Sluta förstöra datorspel) vill införa krav på att utgivare som säljer eller licensierar datorspel i EU ska se till att spelen alltid är i spelbart skick, så att de inte kan avaktiveras på distans.

Det här är det sjätte och sjunde initiativet som registreras 2024. Organisatörerna har nu sex månader på sig att börja samla in underskrifter. 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?